Басараба Юрій Борисович

Українська
Посада: 
Вчене звання: 
Науковий ступінь: 
  • доцент кафедри загальної та прикладної фізики;

Закінчив Львівський національний університет ім. Івана Франка в 2000 р. за спеціальністю фізика. Працює в університеті з 2007 р. В 2006 р. захистив кандидатську дисертацію.

Напрям наукових досліджень: паливні комірки; гідриди, нікель-металогідридні джерела струму; магнітні матеріали

Автор і співавтор більше 20 публікацій.

Найважливіші наукові та методичні роботи:

  • Федоров О.Є., Басараба Ю.Б., Луцишин Т.І., Калугін А.Г. Лабораторний практикум з фізики. Електрика //Івано-Франківськ: Факел, 2010.
  • Басараба Ю. Б., Федоров О. Є. Лабораторний практикум з фізики. Оптика// Івано-Франківськ: Факел, 2010.
  • Bulyk I. I., Dovhyj Ya. O., Basaraba Y.B. Influence of Ti on the hydrogen-induced phase-structure transformations in the ZrCr2 intermetallic compound//Intermetallics. – 2006. – Vol.14.
  • Bulyk I. I., Trostianchyn A. M., Basaraba Y.B. Effect of hydrogen on the phase-structure transformations in ZrCrNi alloy//J. Alloys and Compounds. – 2004. – Vol.376
  • Булик І. І., Басараба Ю. Б. Вплив водневої обробки на розрядні властивості електродів зі сплаву ZrCrNi//Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2005. – № 5
  • Булик І. І., Панасюк В.В., Путілов Ю.Г., Басараба Ю. Б. Спосіб виготовлення порошків феромагнітних сплавів рідкісноземельних металів, перехідних металів та бору і пристрій для здійснення способу //Патент на винахід 51229 А, Україна.