Івано-Франківський осередок Наукового товариства ім. Шевченка (ІФО НТШ)

Івано-Франківський осередок Наукового товариства ім. Шевченка (ІФО НТШ) засновано 22 лютого 2000 р. На сьогодні Осередок налічує 167 осіб, об’єднаних у 13 комісій (філософська, психології, історична, політології, філології та фольклористики, мистецтвознавчу, економічну, механіко-математичну, фізико-хімічну, нафтогазової справи, інформаційних технологій, екологічну, медико-біологічну).

Роман Яремійчук – співголова ІФО НТШ (лютий 2000 – лютий 2004)                 Софрон Мудрий – співголова ІФО НТШ співголова ІФО НТШ (лютий 2000 – лютий 2004) На першому етапі своєї діяльності (лютий 2000 р. – лютий 2004 р., співголови – д.т.н., проф. Роман Яремійчук та єпископ-ординарій УГКЦ, доктор богослов’я Софрон Мудрий) осередок провів велику організаційну роботу з об’єднання у своїх рядах відомих вчених Прикарпаття. Його колективними членами стали Прикарпатський університет ім. В.Стефаника, Івано-Франківський технічний університет нафти і газу, Івано-Франківська медична академія, обласна спілка письменників України, обласна спілка художників України, обласна наукова бібліотека ім. І.Франка, Клуб української інтелігенції ім. Б. Лепкого, Івано-Франківська міська рада. Було сформовано шість Комісій (медико-біологічна, фізико-хімічна, технічних наук, філософсько-теологічна, історична, філології та фольклористики), які мали вагомі здобутки у видавничій справі, випустили нові підручники, довідники, багатотомні словники.

З ініціативи ІФО НТШ було видано каталог книжкових видань “Друковане слово Прикарпаття” (відповідальний за випуск проф. Роман Яремійчук). За перші десять років незалежності вийшло 1319 книжок українською мовою, які написали автори, що постійно проживають і працюють на Прикарпатті.

Богдан Остафійчук – другий голова ІФО НТШ (2004-2005)Володимир Качкан – третій голова ІФО НТШ (2005 – жовтень 2007) Після від’їзду проф. Р. Яремійчука у м. Сімферополь осередок очолював д.ф.-м.н., проф. Богдан Остафійчук (2004-2005 рр.). За його каденції ІФО НТШ отримало приміщення, члени Товариства сприяли спорудженню пам’ятника      І. Франку у м. Рахові, видали перший випуск наукових записок, що складався з праць гуманітарних праць, виголошених на сесіях, конференціях, “круглих столах”, під час проведення тематичних читань.

За головування д.філол.н, проф. Володимира Качкана (грудень 2005 р. – жовтень 2007 hр.) ІФО НТШ разом з Обласною універсальною науковою бібліотекою провів цикл наукових читань до 150-річчя від дня народження І. Франка за участю провідних учених Прикарпаття. Доповіді було опубліковано у “Віснику НТШ” (відповідальний за випуск проф. В.Качкан) за 2007 рік.

Василь Мойсишин – четвертий голова ІФО НТШ (з листопада 2007) З листопада 2007 р. івано-франківських НТШівців очолює д.т.н., проф. Василь Мойсишин. За його каденції видано довідник “Івано-Франківський осередок Наукового товариства ім. Шевченка: біобібліографічний покажчик (2000-2008)” (редактор-упорядник проф. В.Мойсишин), в якому наведено біографічні довідки та відомості про наукові роботи членів ІФО НТШ, видрукувані від часу заснування осередку до 2008 р.

У 2008 р. засновано періодичне видання “Прикарпатський вісник НТШ” (головний редактор проф. В.Мойсишин), який виходить у чотирьох томах щорічно (серії “Число”, “Слово”, “Думка”, “Пульс”). На сьогодні вже маємо двадцять чотири томи журналу. Крім науковців Прикарпаття до редакційних колегій серій видання входять провідні вчені України, близького та далекого зарубіжжя, в тому числі п’ять академіків та вісім член-кореспондентів Національної академії наук України.

Вісник має сайт (http://pvntsh.org.ua), реферується в Українському реферативному журналі “Джерело” та Українському інституті науково-технічної і економічної інформації, що дає можливість розширити інформування українського та закордонного наукового суспільства про нього.

У рамках започаткованого проекту “Сторінки української науки” проведено десятки конференцій, наукових семінарів, презентацій, виставок, вечорів пам’яті.

Щорічно, починаючи з2008 року, Осередок проводить березневі (до дня народження Т. Шевченка) наукові сесії НТШ, в яких беруть участь 200-250 науковців. Видаються програми сесій, що включають 90-100 доповідей, “круглі столи”, наукові семінари, презентації.

Програму цьогорічної наукової сесії НТШ пропонуємо Вашій увазі.

Українська