Форум наукової та виробничої спільнот нафтогазової енергетики України «Нарощування видобутку вітчизняних нафти і газу: наука, технології, стандартизація та прозорість»

17 жовтня 2016 року в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу відбувся форум наукової та виробничої спільнот нафтогазової енергетики України на тему «Нарощування видобутку вітчизняних нафти і газу: наука, технології, стандартизація та прозорість». З вступним словом звернувся академік НАН України, ректор ІФНТУНГ Євстахій Крижанівський, в якому зазначив, що «Тільки та теорія претендує на наукові значення, яка вказує шлях практиці». Для того, щоб бути ефективними в практичному відношенні ми повинні працювати разом з підприємствами, об’єднаннями, Міністерством енергетики, обмінюватися інформацією і напрацьовувати відповідні позиції куди рухатися дальше.

На форумі наукової та виробничої спільнот нафтогазової енергетики України з актуальними доповідями виступили: академік НАН України, ректор ІФНТУНГ Крижанівський Є. І., проф. Карпаш О. М., проф.. Куровець С. С., проф. Чудик І. І., проф. Кондрат О. Р., проф. Середюк М. Д., проф. Райтер П. М.

Науковці працювали за тематичними напрямами підготовки: комплексна цільова програма «Науково-організаційні засади нарощування видобутку вітчизняних нафти і газу та проблеми технічного регулювання в нафтогазовій галузі України»; основні напрямки наукової діяльності університету; шляхи нарощування ресурсів нафти і газу; розвиток науково-практичних засад щодо якісного спорудження свердловин для освоєння важкодоступних нафтових покладів; удосконалення технологій розробки родовищ природних вуглеводнів з метою підвищення кінцевого газонафтоконденсатовилучення; ініціатива прозорості видобувних галузей (UAEITI); розроблення технології надійної та ефективної експлуатації нафто газотранспортної системи України за неповного завантаження із урахуванням перспектив надходжень нафти і газу з альтернативних джерел; удосконалення технологій , технічних засобів , нормативного забезпечення технічної діагностики і енергозабезпечення ГТС України.

На форумі виступили представники нафтогазових підприємств.

Академік НАН України, ректор ІФНТУНГ Євстахій Крижанівський та керівник відділу по бурінню та свердловинним технологіям ПрАТ «Нафтогазовидобування» Віталій Іванишин дали інтерв’ю ЗМІ.

Українська