У міжнародній діяльності ІФНТУНГ пріоритетними є освіта та наука

В рамках налагодження співпраці до Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу  прибула делегація Міжнародного культурного центру «Сяйво» у складі голови правління МКЦ «Сяйво», проф. Київського національного університету ім. Тараса Шевченка Володимира Сергійчука, радника голови правління Ґьокхана Деміра та менеджера із зв'язків із громадськістю МКЦ «Сяйво» Серкана Огузхана,  декана факультету права та міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка, проф. Ігоря Грицяка.  ІФНТУНГ представляли: ректор Євстахій Крижанівський, проректор з науково-педагогічної роботи Сергій Куровець, директор Інституту гуманітарної підготовки та державного управління Дмитро Дзвінчук та завідувачка кафедри філології та перекладу Оксана Когут.

Враховуючи взаємні інтереси ІФНТУНГ та МКЦ «Сяйво», було підписано Протокол намірів про співпрацю, в якому освіта визнана  пріоритетною сферою соціально-економічного, духовного і культурного розвитку суспільства. Акцент співпраці зроблено також на необхідності підвищення рівня задоволення соціальних, національно-культурних, економічних, творчих та інших суспільних інтересів.

Відповідно до підписаного ректором ІФНТУНГ Протоколу сторони розпочинають співробітництво за наступними напрямами:

  •  проведення навчальних заходів для підвищення лінгвістичної та дидактичної кваліфікації викладачів іноземних мов та інших працівників Сторін;
  •  поглиблення взаємного вивчення систем освіти та культури між Україною та іншими державами світу;
  •  обмін позитивним навчальним досвідом та сприяння розповсюдженню цього досвіду;
  •  проведення наукових, науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів, педагогічних читань та інших заходів;
  •  спільна видавнича діяльність, обмін методичними матеріалами, науковою та навчальною літературою та їх взаємне рецензування;
  •  реалізація спільних проектів за участю Сторін, їхніх викладачів та учнів із України та інших країн світу, які будуть узгоджені сторонами в процесі співробітництва.

Довідково. Міжнародний культурний центр «Сяйво» створено задля ближчого знайомства українців з іншими народами і формування в обох сторін культури співіснування, яка спирається на принципи толерантності. Центр проводить свою діяльність у різних напрямах. Його ключові завдання полягають у сприянні знайомству інтелектуалів із різних країн; розвитку дружніх взаємин між Україною та іншими державами світу; забезпеченні культурного обміну між Україною та світом; формуванні позитивного й об’єктивного ставлення до України за кордоном, а також українців до представників інших народів; пожвавленні співпраці між іноземними громадянами, що проживають в Україні, а також у забезпеченні умов для реалізації спільних проектів; допомозі іноземним громадянам, які проживають на території Україні, у процесі інтеграції до української культури.

Українська