Професор ІФНТУНГ здобув іменну стипендію Верховної Ради України

Верховна Рада України проголосувала за проект Постанови про призначення у 2014 році іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих вчених (№1341) 24.12.2014.

Відповідно до Постанови «Про встановлення іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених» ВРУ призначила у 2014 році 30 іменних стипендій для найталановитіших молодих учених у розмірі 2 тис. гривень щомісяця кожна.

Серед стипендіатів – доктор технічних наук, професор Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу Чудик Ігор Іванович.

Ігор Іванович випускник газонафтопромислового факультету Івано-Франківського державного технічного університету нафти і газу. Закінчив його з відзнакою за спеціальністю «Буріння» з кваліфікацією «Магістр».

Після захисту в 2005 році кандидатської дисертації він продовжив свій трудовий і водночас науковий шлях на посаді доцента кафедри буріння нафтових і газових свердловин університету нафти і газу, не припиняючи досліджень.

У 2007 р. Ігор Іванович Чудик отримав відзнаку Івано-Франківської ОДА «Молодий вчений року» за вагомі досягнення в галузі науки та освіти, а у 2008 р. – стипендію Кабінету Міністрів України. Після присвоєння вченого ступеня доктора технічних наук в 2012 році Ігорю Івановичу в номінації «За наукові досягнення» було присуджено Премію Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України.

Перші наукові результати Ігоря Івановича відображені в звітах науково-дослідних робіт Д-7 П МОН України «Наукове обґрунтування створення мобільних установок й інструменту для буріння та ремонту свердловин вантажопідйомністю до 1470 кН» (реєстр. №0101U001667) та НДР 199/2002 «Розроблення та впровадження СТП по вибору КНБК для буріння похило-спрямованих та горизонтальних свердловин» ДАТ «Чорноморнафтогаз» (реєстр. № 0102U002997). 

Працюючи на посаді наукового співробітника цієї теми (НДР 199/2002), у 2002-2004 рр. за його участю було розроблено і успішно впроваджено у промисловість стандарт організації України СОУ 11.2-00153117-033: 2004 «Компоновки низу бурильної колони для буріння похило-спрямованих і горизонтальних свердловин. Вибір і забезпечення надійності» для ДАТ «Чорноморнафтогаз».

Наукова робота продовжується Ігорем Івановичем і надалі на темах Д-9/04 П МОН України «Розроблення нових технологій подовження ресурсу та підвищення ефективності роботи нафтогазового обладнання» (реєстр. № 0104U004087); НДР 259/2005 «Забезпечення проектного профілю похило-скерованих свердловин в умовах жолобо- і каверно утворення» ДАТ «Чорноморнафтогаз» (реєстр. № 0105U007557).

У 2008-2009 рр. активно працює науковим співробітником держбюджетної теми Д-1/07-Ф «Дослідження нових енергоресурсозберігаючих, екологічно безпечних технологій видобування та транспортування вуглеводнів» (реєстр. № 0107U001558).

У 2008-2009 р. Ігор Іванович удостоєний гранту Президента України за роботу GR/F 27/0055 МОН України «Оптимізація глибинного бурового обладнання та технології буріння скерованих свердловин для освоєння важкодоступних нафтогазових покладів шляхом оцінки енергетичних витрат» (реєстр. № РК 0110U002629). У цей період було започатковано дослідження в новому науковому напрямі вивчення енергетичних витрат процесу буріння свердловини, шляхів їх зменшення і продуктивного використання.

Розвивати свій науковий напрям Ігор Іванович продовжував і далі, працюючи в 2010-2011 р. на посаді старшого наукового співробітника теми Д-8-10-Ф МОН України «Удосконалення наукових основ управління технологічними процесами видобування та транспортування нафти і газу з мінімальними енерговитратами» (реєстр. № 0110U000145). 

Отримані Ігорем Івановичем ґрунтовні результати з дослідження розподілу енергії при бурінні скерованих свердловин лягли в основу успішно захищеної у 2011 р. докторської дисертації на тему «Розвиток наукових основ буріння скерованих свердловин із мінімальними витратами енергії».

З 2012 року Чудик І. І. працює  на посаді керівника науково-дослідної роботи Д-18-12-П «Розроблення методів управління процесом спорудження скерованих свердловин в сланцевих і вугільних відкладах», метою виконання якої є розроблення науково-обґрунтованих методів управління процесами буріння і кріплення скерованих свердловин та розмежування продуктивних газових горизонтів для видобування природного газу із сланцевих і вугільних відкладів.

На даний час Ігор Іванович на посаді завідувача кафедри нафтових і газових свердловин активно продовжує наукову роботу і розвиває новий науковий напрям з розроблення наукових основ оцінки ризиків розробки нафтогазових родовищ для прогнозування і порівняння енергетичних витрат на видобування нафти і газу з тим енергетичним ресурсом, який закладений в корисних запасах вуглеводневих родовищ. За результатами такого порівняння стане можливим прийняття кінцевого рішення про доцільність розробки родовищ сланцевого газу і метану вугільних пластів, нафтогазових родовищ шельфу Чорного і Азовського морів, надглибоких покладів Дніпрово-Донецької западини та важкодоступних родовищ Карпат.

Українська