Новітні наукові розробки глобалізованого світу

У IV Міжнародній науковій конференції з теплотехніки та механіки рідини (TFEC) у Лас-Вегасі (США), організованій Американським товариством теплотехніки та механіки рідини  (ASTFE), взяв участь член товариства, професор, завідуючий кафедрою відновлюваної енергетики, енергоефективних споруд та інженерних мереж Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу Анатолій Павленко.

У середовищі американських національних та міжнародних експертів з академічних кіл, промисловості й уряду було представлено  понад 500 повних наукових робіт, розширених рефератів і презентацій, що охоплюють широке коло тем наукових теплотехнічних та інженерно-технічних спільнот.

Метою заходу було поширення інформації та знань щодо актуальних питань теплофізики й механіки рідини і газу, як на національному, так і на міжнародному рівні. Вона узгоджується з глобальною спільною діяльністю в традиційних галузях передачі тепла й інженерних рідин, а також у сфері енергетики, екологічної стійкості, виробництва, теплового менеджменту, мікро- та наномасштабних переносних явищ.

Секції, які працювали в рамках конференції, охоплювали широке коло проблем:  горіння й палива; аерокосмічні застосування; обчислювальні методи; кріогеніка; електричні, магнітні, потокові та теплові явища в мікро- та наномасштабних системах; енергетика та сталий розвиток; системи зберігання енергії; експериментальні методи / інструменти й прилади в механіці рідини та тепломасообміні; багатофазні потоки та багатофазні явища; механіка рідини й реологія нелінійних матеріалів і складних рідин; паливні елементи; фундаментальні основи переносу рідини й тепла,  передача імпульсу; обладнання та процеси сонячної енергії; термоекономічний аналіз енергетичних систем; турбулентні потоки; аеродинаміка й управління вітрових турбін.

Проф. Павленко А.М. презентував свої концептуальні розробки елементів нової теорії керованого перетворення енергії у мікрооб’ємах рідини та газу в секціях «Фундаментальні основи переносу рідини й тепла,  передача імпульсу» та  «Термоекономічний аналіз енергетичних систем».

 

Українська