На засіданні секції природничих наук в МОН України

12 травня 2015 року у Києві відбулося засідання секції № 22 «Дослідження з питань природничих наук» Наукової ради Міністерства освіти і науки України під головуванням академіка НАН України, ректора ІФНТУНГ Євстахія Крижанівського.

Основним питанням порядку денного було обговорення результатів експертизи завершених у 2014 році  науково-дослідних робіт, що виконувались у вищих навчальних закладах України за кошти державного бюджету.

Як зазначив вчений секретар засідання, доцент нашого університету Здерка Т. В., серед завершених НДР було багато цікавих та змістовних робіт, з поміж яких наукові розробки Одеського державного екологічного університету, присвячені вирішенню проблем комплексного управління водними ресурсами Тилігульського лиману та Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського щодо обґрунтування раціонального використання сучасних ландшафтів річища та заплави Південного Бугу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тилігульський лиман знаходиться на межі Миколаївської та Одеської областей і вважається одним з найчистіших лиманів Північно-Західного Причорномор’я. 
Його довжина сягає 60 кілометрів, ширина - до 4,5 кілометри, максимальна глибина - 21 метр, прозорість води - до 7 метрів. 
Це самий глибокий і прозорий лиман південного регіону.

Берег Тилігульського лиману біля села Кошари.

Гранітні пороги Південного Бугу біля села Мигія

 

Українська