Науковці ІФНТУНГ взяли участь у розробці Програми реформування енергетичного сектору України

12 травня 2016 року делегація науковців Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, яку очолив ректор, академік НАН України Євстахій Крижанівський,  на запрошення міністра енергетики та вугільної промисловості України Ігоря Насалика прибула до  Міненерговугілля для участі в розробці засад реформування енергетичного сектору України, зокрема нафтогазового комплексу. Університетську делегацію представляли також: проф. Мандрик О. М. (д.т.н, проректор з НПР ІФНТУНГ), проф. Кондрат О. Р. (д.т.н., зав. кафедри розробки та експлуатації нафтових і газових родовищ), проф. Чудик І. І. (д.т.н., зав. кафедри буріння), проф. Кунцяк Я. В. (д.т.н., кафедра буріння), проф. Хомин В. Р. (д.т.н.,  зав. кафедри теоретичних основ геології), проф. Гораль Л. Т. (д.е.н., директор інституту економіки в нафтогазовому комплексі), Перевозова І. В. (д.е.н., зав. кафедри маркетингу і контролінгу) й ін.

Нагадуємо, що 6 травня підписано Меморандум про співпрацю між Міністерством енергетики та вугільної промисловості України та Івано-Франківським національним технічним університетом нафти і газу, мета якої в рамках Меморандуму полягала  у нарощуванні видобування вітчизняних енергоносіїв та забезпеченні широкої     диверсифікації шляхів і джерел постачання первинних енергоресурсів, зокрема нафти і природного газу. Під час зустрічі з науковцями ІФНТУНГ міністр висловив переконання, що науковий потенціал університету спроможний виконати  поставлені завдання, адже серед фахівців вузу – 100 докторів наук. Крім того, фахівці з Івано-Франківська свого часу здійснювали розробку газових родовищ в Тюмені і мають неоціненний досвід, щоб зменшити вартість буріння, оптимізувати та модернізувати виробничі процеси та інші важливі питання роботи нафтогазової галузі.

Спільною метою Міненерговугілля та науковців є збільшення власного видобування нафти та газу та підвищення рівня енергетичної безпеки нашої держави, і науковий потенціал повинен бути максимально використаний у процесі реалізації державної політики в енергетичній сфері. За результатами роботи робочої групи науковців Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, представників підприємств нафтогазового комплексу та Міністерства енергетики та вугільної промисловості на засіданні були напрацьовані пропозиції щодо нарощення видобутку вуглеводнів, які  містять економіко-правовий та науково-виробничий блоки. 

            

Українська