Науковці ІФНТУНГ активно працюють в ЗНЦ НАН України і МОН України

12.02.2016 року університетська делегація працювала на спільному засіданні секції енергетики та енергозбереження і секції наук про Землю відділення фізико-технічних і  математичних наук Західного наукового центру (ЗНЦ) НАН України і МОН України, який об’єднує науковців 8 областей західного регіону. У рамках кількох пріоритетних напрямків науково-координаційної та пошукової діяльності ЗНЦ – створення та освоєння ресурсозберігаючих, енергоощадних екологічно чистих технологій енергетики та підвищення нафто- та газовіддачі пластів на родовищах Прикарпаття, було заслухано низку аналітичних доповідей.

Від ІФНТУНГ у роботі секцій взяли участь: ректор, академік НАН України Є. І. Крижанівський, проректор з науково-педагогічної роботи О. М. Мандрик, директор  інженерно-екологічного інституту М. П. Мазур, завідувач кафедри буріння нафтових і газових свердловин, проф. І. І. Чудик.

Про можливість вагомого внеску  західного регіону у вирішенні проблем енергетичної незалежності держави та забезпечення ефективного використання власної паливно-енергетичної бази говорив ректор Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, академік НАН України Крижанівський Є. І. у своїй доповіді «Перспективи впровадження новітніх технологій для видобутку  вуглеводнів у західному регіоні України». Він наголосив на необхідності кооперації науки і промисловості для підвищення обсягів видобування нафти і газу, подолання наслідків хибної економічної політики у цій сфері та протиріч із науково обґрунтованими перспективами нафтогазоносності нашої країни. Серед перспективних джерел збільшення власного видобутку нафти і газу – відновлення виведених із експлуатації і ліквідованих малодебітних свердловин; наявність нових вітчизняних технологій відновлення ліквідованих свердловин.

  Вчений також загострив увагу на питанні повторної експлуатації свердловин як джерела використання ресурсів геотермальної енергії, якими багаті Закарпаття, Крим, а також у Львівська, Донецька, Запорізька, Луганська,  Полтавська, Харківська, Херсонська, Чернігівська та інші області. Крім того, геотермальні ресурси України здатні в повному обсязі забезпечити сучасну економіку країни та сприяти її розвитку у майбутньому.

Одна глибока свердловина дає промислову генерацію теплової енергії, собівартість якої у двічі менша від собівартості природного газу. І хоча використання готових свердловин нафтогазової промисловості має промислове значення, воно все ж обмежується існуючими конструкціями експлуатаційних свердловин. У доповіді була внесена пропозиція проводити надглибоке пошуково-розвідувальне буріння на нафту і газ з урахуванням концепції подальшого використання «сухих» свердловин як геотермальних.

З метою вивчення позитивного досвіду зарубіжних країн у цій сфері доповідач здійснив порівняльний аналіз проведення відповідних робіт у Румунії та Польщі. 

Українська