Міжнародна науково-практична конференція «Економіка та управління в нафтогазовому комплексі України»

21-23 вересня 2016 року в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу відбулась Міжнародна науково-практична конференція «Економіка та управління в нафтогазовому комплексі України: актуальні проблеми, реалії та перспективи», присвячена 40-річчю кафедри кафедри менеджменту і адміністрування (МіА, зав. кафедри – Полянська А. С.) Інституту економіки та управління в нафтогазовому комплексі (ІНЕУ). Оргкомітет конференції, серед членів якого – академік НАН України, ректор ІФНТУНГ Крижанівський Є. І. (голова оргкомітету),  директор ІНЕУ   Гораль Л. Т.  (заступник голови), директор Департаменту податкового планування та регуляторної політики НАК «Нафтогаз України» Колбушкін  Ю. П. (співголова оргкомітету), за сприяння та підтримки: Івано-Франківської обласної державної адміністрації, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства енергетики та вугільної промисловості  України, Комітету Верховної Ради України  з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки, НАК «Нафтогаз України», Науково-дослідного інституту індустріальних проблем розвитку НАНТ України,  Чернігівського національного технологічного університету, Національного авіаційного університету, Поморської академії (Польща), Університету Нурланда (Королівство Норвегія), Технологічний університет (м. Кошіце, Словаччина), Національного інституту економічних досліджень (Грузія), Університету Кейс Вестерн (м. Клівленд, США) напрацював низку актуальних напрямків конференції. Участь в конференції взяли імениті вітчизняні та закордонні вчені, викладачі та ветерани кафедри МіА, студенти та випускники спеціальності «Менеджмент».

На урочистому засіданні Круглого столу, яким розпочалась конференція, говорили про становлення, потенціал та перспективи розвитку кафедри, її роль та позиція у процесах трансформування ринку освітніх послуг в Україні. Було відзначено позитивну динаміку розвитку кафедри, яка сьогодні нараховує у своїх лавах трьох докторів економічних наук з 12, які працюють в університеті.

У привітальному слові до учасників конференції ректор ІФНТУНГ Крижанівський Є. І. наголосив на  важливості управлінських процесів в нафтогазовій галузі, високо оцінив результати праці науковців кафедри, вмінні швидко перебудовуватись для вирішення завдань, що стоять не лише перед університетом, але й перед країною.

На Пленарному засіданні виступили з актуальними доповідями, що стосувались регуляторної політики в нафтогазовій галузі для забезпечення енергонезалежності країни, виступили: Колбушкін Ю. П. (НАК «Нафтогаз України»),  проректор з науково-педагогічної роботи ІФНТУНГ Дзьоба О. Г., проф. Устенко А. О., проф. Витвицький Я. С.,  проф. Петренко В. П. (керівник новоствореної наукової школи), доц. Кафка С. М. та доц. Кісь С. Я. 

На секційних засіданнях науковці працювали за тематичними напрямами підготовки: економіко-управлінські аспекти трансформації та інноваційного розвитку соціально-економічних систем у контексті підвищення енергетичної безпеки держави в умовах глобалізації; проблеми розвитку та раціонального використання економічних і природних ресурсів; теоретико-методологічні засади обліку та аналізу податків і податкових платежів на підприємствах нафтогазового комплексу в контексті євроінтеграції; наукові та прикладні засади інноваційного розвитку фінансово-економічних систем нафтогазового комплексу; науково-організаційні засади сталого розвитку в умовах глобалізації; науково-організаційні та прикладні засади інформатизації ринкової діяльності для підвищення ефективності управління нафтогазовими підприємствами; технології управління підприємствами ПЕК в контексті глобальних питань енергетичної безпеки та регіонального розвитку, енергетична політика держави в умовах глобальних міжнародних трансформацій.

Завершилась конференція підсумковими доповідями керівників секцій та спілкуванням в кулуарах.

Українська