Газові тарифи та енергетична свідомість українців

Ці питання були у фокусі Круглого столу на тему «Формування енергетичної свідомості українців: виклики сьогодення», який відбувся в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу в Науковому містечку «Нова енергія» за ініціативи нового очільника Івано-Франківської ОДА Андрія Бойчука. Власне місце для обговорення таких важливих питань вибрано невипадково. Адже ІФНТУНГ – це єдиний в Україні університет нафтогазового профілю, який відомий не лише підготовкою фахівців для нафтогазової та енергетичної галузі, але й цілеспрямованою науковою діяльністю у цій сфері. Більше того, в університеті впроваджено не тільки освітні та наукові програми, пов’язані з вуглеводнями, але й активно освоюються програми з використання альтернативних джерел енергії.

Власне протестні акції громадян через незадоволення газовими тарифами, недостатня комунікація з населенням щодо цінової політики на енергоресурси та проблеми з формуванням енергетичної свідомості українців спонукали місцеву владу звернутись до науковців ІФНТУНГ, які упродовж багатьох років розробляють програми для забезпечення енергоефективності держави та оббивають високі владні пороги, щоб їх реалізувати. Тож сьогодні спікерами Круглого столу стали ректор ІФНТУНГ, академік НАН України Євстахій Крижанівський, проректор з науково-педагогічної роботи, проф. Максим Карпаш, доц. кафедри видобування нафти і газу Іван Купер, директор Інституту економіки та менеджменту, проф. Олег Дзьоба. На Круглому столі, крім того, зібрались й інші науковці університету: перший проректор, проф. Олег Мандрик, проректор з наукової роботи, проф. Ігор Чудик, директор НДІ нафтогазової енергетики і екології, доц. Богдан Тершак, директори навчально-дослідницьких інститутів та завідувачі профільних кафедр. Всі присутні одностайні в тому, що настав час повернутись обличчям до науки. Доповідаючи про організаційне, кадрове та наукове забезпечення функціонування сфери  нафтогазової енергетики України, Євстахій Крижанівський наголосив:

«Саме університет має стати майданчиком для обговорення та роз’яснення політики ціноутворення, комунікації з людьми щодо зростання цін та, звісно, для розроблення енергоефективних програм, на основі яких би приймались зважені управлінські рішення в енергетичній сфері. В «Новій енергії» вже віддавна працюють над формуванням енергетичної свідомості прикарпатців, а ІФНТУНГ готовий працювати заради енергетичної безпеки держави та, щоб Україна не пасла задніх і не вважалась однією з найбільш енергонеефективних країн».

Ринку природного газу, його можливостям та варіантам розвитку був присвячений виступ проректора з НПР Максима Карпаша, який чітко окреслив його переваги і недоліки.  У доповідях спікерів Івана Купера та Олега Дзьоби були висвітлені питання технічних особливостей видобування природного газу в Україні та економічні аспекти тарифоутворення. Кожен виступ науковців ІФНТУНГ підкреслив велику наукову базу напрацювань в енергетичній сфері, яка на сьогодні дуже актуальна, але все ще чомусь не затребувана.

Круглий стіл виявився плідним: було внесено багато ділових пропозицій для покращення ситуації при прийнятті управлінських рішень в енергетичному секторі та для покращення комунікації з населенням. Сподіваємось, що більшість з них будуть запроваджені, а круглі столи, присвячені енергоефективності, стануть регулярними.

P.S. Коли письменника не друкують, то кажуть, що він пише «в стіл», тобто, його твори лежать і чекають свого зоряного часу. Науковець творити  «в стіл» не може – надто швидко змінюються технології та підходи. І надто дорого обходяться іноді державі відкладені у довгий ящик дослідження. В енергетичній сфері, якщо не зважати на наукові підходи, неефективно господарювати, то тарифи будуть встановлювати не закони економіки, а вулиця.

Українська