В ІФНТУНГ створили науковий парк «Надійний трубопровідний транспорт енергоносіїв»

Перші дні нового року ознаменувались новими досягненнями – на базі Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу створено науковий парк «Надійний трубопровідний транспорт енергоносіїв». Основними завданнями новоствореного наукового парку буде здійснення науково-дослідної та інноваційної діяльності за такими напрямами:

  • Розроблення та впровадження інноваційної технології підвищення міцності, довговічності та надійності магістральних та розподільних трубопроводів для транспорту енергоносіїв.
  • Розроблення технології виготовлення високоефективних корозійно-захисних ізоляційних покриттів та її впровадження при виконанні ремонтних робіт трубопроводів для транспорту енергоносіїв.
  • Створення та впровадження технології адаптації магістральних трубопроводів природного газу для транспортування газоводневих сумішей та чистого водню.
  • Дослідження у сфері декарбонізації джерел енергії та розвитку відновлювано-водневої енергетики і впровадження отриманої технології у виробництво.
  • Розроблення технології зменшення викидів карбонатних сполук в процесі транспортування енергоносіїв шляхом їх уловлювання та впровадження її у виробництво.

Науковці університету стверджують, що створення такої наукової структури на нашій території особливо доцільне й актуальне. Так, у Прикарпатському регіоні працює Західний комплекс підземного зберігання природного газу в системі трансконтинентальних, міждержавних і внутрішньодержавних газопроводів, що створює сприятливі умови для перерозподілу потоків газу, задоволення потреб місцевих і віддалених споживачів. Враховуючи термін експлуатації газопроводів та їх технічний стан, для підтримки надійного і ефективного функціонування необхідним є модернізація і технічне переоснащення газотранспортної системи (ГТС) з використанням сучасних ефективних технологій.

Крім того, інтенсивно розвиваються процеси декарбонізації енергетики, світ рухається в бік чистих джерел енергії - зокрема водню, при згорянні якого практично немає шкідливих викидів. Транспортування газоводневої суміші та чистого водню сталевими трубопроводами є проблемним через водневе окрихчення сталі.

Науковий парк на базі ІФНТУНГ функціонуватиме у співпраці з Приватним акціонерним товариством «Промислово-виробничий інститут зварювально-ізоляційних технологій «Нафтогазбудізоляція» (ПрАТ «ПВІ ЗІТ «Нафтогазбудізоляція»), з яким університет уже тривалий час працює над вирішенням проблеми щодо безпечної експлуатації газотранспортної системи України. Так, ПрАТ «ПВІ ЗІТ «Нафтогазбудізоляція» забезпечить необхідне виробничо-технологічне устаткування, машини та матеріали. Зі свого боку університет буде реалізовувати напрацьовані нові технології ремонту, підвищення надійності та довговічності елементів лінійної частини ГТС, надасть відповідні виробничі площі. Така співпраця дозволить забезпечити базою виробничих практик студентів багатьох спеціальностей університету, що якісно підвищить рівень освітніх програм.

 

 

 

Українська