В ІФНТУНГ в рамках співпраці з компанією Schlumberger відбулись курси для інженерів-розробників спеціальності «Нафтогазова інженерія та технології»

 3–7 липня 2017 року в рамках підписаного договору між Івано-Франківським національним технічним університетом нафти і газу та компанією Schlumberger на базі кафедри розробки та експлуатації нафтових і газових родовищ завідувач кафедри (ІНГІ),  проф.  Кондрат О. Р. організував курси для інженерів-розробників спеціальності 185 «Нафтогазова інженерія та технології». Слухачі мають змогу навчитися створювати 3D-симуляційну модель родовища на основі геологічних даних, додавати нові свердловини на основі існуючих правил, створювати модель пластових флюїдів, додавати петрофізичні властивості гірських порід, підготовлювати створену модель до розрахунків в симуляторі. Також в ході навчання старший інженер-розробник компанії Schlumberger В'ячеслав Філатов  обговорював із слухачами питання введення додаткових даних для моделювання свердловин, масштабування/розширення, прив’язки та різних варіантів моделювання (створення водоносних горизонтів, уточнення локальної сітки). Для слухачів були підготовлені практичні структуровані вправи так, щоб навчальний матеріал краще сприймався і сприяв розвитку навичок роботи з програмним забезпеченням, з процесами моделювання в середовищі Petrel. По закінченні навчання слухачі отримали сертифікати про проходження навчання за програмою Petrel Reservoir Engineering.

Українська