В ІФНТУНГ відбувся захист дисертації вченої з Польщі

6 червня 2016 року в Актовій залі НТБ Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу вперше відбувся захист дисертації міжнародного рівня на здобуття вченого звання доктора економічних наук. Спеціалізована вчена рада Д 20.052. 06 за міжнародною участю Марлени Плебанської (д. е. н., професора, викладача Варшавської політехніки та Академії фінансів та бізнесу, Польща) прийняла до захисту наукову роботу громадянки Польщі Йоанни Ясінської (декан відділу охорони здоров’я Вищої школи «Аlmamer» м. Варшава) на тему «Зміни в організаціях: належне управління, кризові ситуації і умови досягнення успіху» зі спеціальності 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Науковим консультантом польської колеги виступив д. е. н., проф. Петренко В. П. (ІФНТУНГ, директор  Інституту післядипломної освіти), офіційними опонентами – д. е. н., проф. Куценко В. І. (ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», головний науковий співробітник відділу соціоекологічних проблем сталого розвитку), д. е. н., проф.    Станіслав Зємба (Головна Школа сільського господарства м. Варшава, кафедра економіки), д. н. з державного управління, доц. Чала Н. Д. (Національний університет   «Києво-Могилянська академія», завідуюча кафедри «Школа охорони здоров’я»).

Наукові та творчі інтереси професорів Йоанни Ясінської та Віктора Петренка поєднує співпраця у галузі дослідження управління людськими ресурсами, що вилилось у низку спільних публікацій як на теренах Польщі, так і України, а також спонукало до наукового тандему при написанні дисертації на здобуття вченого звання доктора економічних наук польської колеги.

Перед захистом польська докторантка наголосила, що «метою її наукової роботи є теоретичне і емпіричне дослідження проблеми удосконалення процесів управління змінами в організаціях з орієнтацією на ідентифікацію та нівелювання дисфункцій їх перебігу». Тема пов’язана з багатьма проектами, зокрема «Підприємництво як ключ до успіху» в рамках Програми економічної освіти Польського Національного банку, Світового банку, а також сьомої Рамкової Програми FD7-PEOPLE-2009-IAPP та ін.

Після 20-хвилинної доповіді дисертантки розпочались обговорення та процедура ухвалення рішення. На захисті був присутній ректор ІФНТУНГ, академік НАН України Крижанівський Є. І.

   

Українська