В ІЕМ стартувала II Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція

28 квітня 2020 року в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу розпочала роботу II Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Економіко-управлінські аспекти трансформації та інноваційного розвитку галузевих і регіональних суспільних систем в сучасних умовах».

Конференція проходить на базі Інституту економіки та менеджменту ІФНТУНГ. Науковий захід відбувається за організації та підтримки МОН України, Івано-Франківської обласної ради, Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, ДВНЗ «Придніпровська  державна академія будівництва та архітектури», Дніпровського державного аграрно-економічного університету, ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України»,  Класичного приватного університету, Миколаївського національного аграрного університету.

З привітальним словом виступив директор ІЕМ Дзьоба Олег Григорович. Він зазначив, що метою конференції є науковий  пошук, узагальнення та розроблення рекомендацій щодо можливих шляхів вирішення основних проблем розробки, вдосконалення та впровадження сучасних управлінських технологій в умовах трансформації соціально-економічних відносин.

Також учасників конференції привітала завідувач кафедри теорії економіки та управління, доц. Сімків Лілія Євгенівна, наголосивши, що сучасні виклики регіонального розвитку, пов’язані з проведенням реформ адміністративно-територіального устрою України та децентралізації влади, євроінтеграційними процесами, обумовлюють необхідність їх врахування при розробці регіональної економічної політики, спрямованої на стимулювання економічного зростання регіонів.

На конференцію було заявлено понад 90 доповідей з різних університетів, наукових установ та організацій за такими тематичними напрямами:

  1. Управління розвитком соціально-економічних систем мікро-, мезо- та макрорівня в умовах трансформаційної економіки.
  2. Стратегічні засади соціально-економічного розвитку регіону.
  3. Теоретико-методичні аспекти управління суб’єктами господарювання.
  4. Проблеми і перспективи розвитку криптовалют, блокчейну, електронного бізнесу та соціальних мереж.
  5. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит: національні особливості та світові тенденції.
  6. Економіка природокористування та сучасні проблеми охорони навколишнього середовища.
  7. Інтеграція освіти, науки, бізнесу, держави та суспільства в умовах глобального поступу.

Варто також відзначити активну участь молодих науковців та студентів.

Під час конференції проведено Інтернет-дискусію, в якій взяли активну участь науковці з 17 навчальних закладів та установ України, серед яких ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України», Бердянський державний педагогічний університет, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди», Університет державної фіскальної служби України, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», Білоцерківський національний аграрний університет, Донбаська національна академія будівництва і архітектури, Центральноукраїнський національний технічний університет, Миколаївський національний аграрний університет, Національний університет «Запорізька політехніка», Запорізький національний університет, Класичний приватний університет, Криворізький національний університет, Чортківський навчально-науковий інститут підприємництва і бізнесу Тернопільського національного економічного університету, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Бурштинський енергетичний фаховий колледж, Міжрегіональна академія управління персоналом.

Бажаємо учасникам конференції плідної роботи та подальших наукових здобутків!!!

 

 

Українська