Видана фундаментальна монографія про прогнозування зсувів

     За ухвали Вченої Ради Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (протокол № 06/553, від 01.07.2015 р.) видана фундаментальна монографія «Прогнозування зсувів» за редакцією доктора геолого-мінералогічних наук, професора Кузьменка Е. Д.  .

     Актуальність наукового прогнозування екзогенних геологічних процесів і, одного з найбільш небезпечних його видів, - зсуву грунтів, обумовлена питаннями безпеки населення, господарських об’єктів та значними збитками, які щорічно завдають ці руйнівні процеси світовому господарству. В Україні, в тому числі і за активної участі вчених нашого університету, в завершеному вигляді створена аналітична просторово-часова система довгострокового прогнозування зсувів грунтів, основного виду руйнівних екзогенних геологічних процесів. В основу методики наукового прогнозування зсувів покладено відкриття наших вчених Кузьменка Е. Д., Крижанівського Є. І., Жураваля О. М., Карпенка О. М. ”Закономірний зв'язок між величинами ймовірностей виникнення зсувів і зсувної небезпеки при комплексному впливі природно-техногенних факторів” (Диплом на відкриття №310 від 21.08.2006 р. РАПН).

     У монографії розглянуті питання просторово-часового прогнозування  зсувних процесів. Зазначена актуальність питання у відповідності до динаміки ураженості території України. Запропонована методика регіонального прогнозування зсувів на кількісному рівні. Встановлено, що виникнення або активізація зсувних процесів оцінюється величиною ймовірності інтегрального показника зсувної небезпеки, який визначається на основі врахування сукупності фактичних, прийнятих за еталонні, характеристик статистичних розподілів просторово-часових домінантних факторів активізації. Представлена аналітична геоінформаційна система та результати її апробації на різних територіях України. Визначена можливість прогнозування зсувів на локальному рівні геофізичними методами.

     До підготовки монографії був залучений значний колектив авторів, які працюють в освітніх, наукових, виробничих закладах. Автори з розумінням відносяться до того факту, що значна частина питань щодо зсувів на території України залишилась поза текстом роботи, проте більшість з них викладена в працях наших колег (О. Адаменко, П. Блінов, І. Єриш, Г. Рудько та багато інших).

     Колектив авторів висловлює надію, що монографія стане в пригоді дослідникам, які займаються чи будуть займатися прогнозуванням зсувів. Тим більше, що визначений наступний рік масової (і можливо катастрофічної) активізації зсувів– 2018 ±1 – не за горами.

 

ПРОГНОЗУВАННЯ ЗСУВІВ pdf

Українська