«Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування»: науковий десант ІФНТУНГ взяв участь у міжнародній конференції

Науковий десант Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу взяв участь в Шостій міжнародній науково-практичній конференції «Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування», яка відбулась 7-11 жовтня у Трускавці. Серед організаторів конференції Державна служба геології та надр України, Державна комісія України по запасах корисних копалин, Інститут геологічних наук Національної академії наук України, Український державний геологорозвідувальний інститут, ПрАТ "НАК "Надра України", АТ «Укргазвидобування», ІФНТУНГ й ін.

Метою Конференції є підвищення ролі надрокористування в Україні, розвиток міжнародного співробітництва з питань надрокористування, вирішення питань залучення інвестицій в мінерально-сировинний комплекс держави, обмін досвідом з геологічного вивчення та використання надр; обговорення актуальних проблем геологічної галузі й надрокористування; проблеми нарощення мінерально-сировинної бази України, визначення нових напрямів наукових досліджень.

Вчені з ІФНТУНГ –  проректор, доц. Куровець С. С., доц. Михайлів І.Р.,  проф. Федоришин Д.Д., проф. Трубенко О.М., доц. Федоришин С.Д., доц. Трубенко А.О., доц.  Лозинський О.Є.,  проф. Хомин В. Р., доц. Манюк М., доц. Манюк О., доц. Медвідь М., асис. Приймак А., доц. Здерка Т.В., доц. Багрій С. М. й ін., презентували ґрунтовні доповіді про чинники впливу на вартість запасів нафти і газу у надрах, моделювання порової мережі для прогнозування проникності порід-колекторів вуглеводнів з використанням методу мультиточкової статистики, експертну систему для вибору першочергових об’єктів до нафтогазопошукового буріння, оцінку впливу катагенетичних перетворень на фізичні властивості порід-колекторів Бориславсько-Покутської зони Передкарпатського прогину тощо.

Основними тематичними напрямами обговорення конференції були:

  • Реформування сфери використання надр: прозорість, відкритість, доступність;
  • Управління ресурсами корисних копалин для сталого розвитку;
  • Інвестиційний потенціал мінерально-сировинної бази України;
  • Методика і практика геолого-економічної оцінки родовищ корисних копалин;
  • Енергетична незалежність України. нарощування енергетичного потенціалу держави;
  • Екологічні питання у зв’язку з розробкою родовищ корисних копалин;
  • Використання підземних вод. переоцінка запасів та ресурсів підземних вод;
  • Відновлювані джерела енергії: стан та перспективи;
  • Медико-геологічні проблеми.

Напрацювання та основні ідеї конференції опубліковані у двотомному виданні «Матерали VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування». Учасники конференції також отримали сертифікати. 

 

Українська