VI Всеукраїнська науково-практична конференція студентів і молодих учених „Методи та засоби неруйнівного контролю промислового обладнання”

Середа, 15 Листопад, 2017 - 09:00 до Четвер, 16 Листопад, 2017 - 16:45

Запрошення

Запрошуємо Вас до участі в VI Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів і молодих учених „Методи та засоби неруйнівного контролю промислового обладнання” до 50-річчя Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, яка відбудеться у місті Івано-Франківськ 15-16 листопада 2017 року.

Голова оргкомітету,
Завідувач кафедри "Методи і прилади контролю
якості і сертифікації продукції" (МПКЯ і СП) ІФНТУНГ
д. т. н., професор Середюк О. Є.

Тематика конференції

  • Загальні питання розроблення приладів для вимірювання різних фізичних параметрів;
  • Фізичні основи неруйнівного контролю (НК) і технічної діагностики (ТД), вірогідність контролю
  • Розроблення технічних засобів НК і ТД промислового обладнання різного призначення;
  • Технологія проведення НК і ТД промислового обладнання різного призначення.

Тези доповідей

Організаційний комітет

Організаційний комітет конференції:

Голова оргкомітету
Середюк О. Є. - д. т. н., проф., завідувач кафедри МПКЯ і СП;
Члени оргкомітету
Чеховський С.А. – к.т.н., проф., завідувач кафедри ІВТ;
Райтер П.М. – д.т.н., проф., завідувач кафедри ЕМТД;
Витвицька Л. А. – к. т. н., доц. кафедри МПКЯ і СП;
Лютак З. П. – к. т. н., проф. кафедри МПКЯ і СП;
Стрілецький Ю.Й. – к. т. н., доц. кафедри МПКЯ і СП.
Секретаріат конференції:

Біліщук Віктор Борисович, к.т.н., доц.каф.МПКЯ і СП
Тел.: (0342) 72-71-68,
E-mail: zarichna@nung.edu.ua

Організаційний внесок

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ ПЛАТНА Реєстраційний внесок за участь у конференції ‒ 100 грн. У вартість реєстраційного внеску входять: 1 комплект матеріалів конференції, затрати на організацію і проведення культурної програми. Кращі доповіді за рішенням організаційного комітету конференції будуть рекомендовані до друку у фаховому науково-технічному журналі „Методи та прилади контролю якості” ІФНТУНГ. За бажанням учасників можлива заочна участь у конференції на вказаних вище умовах.

Банківські реквізити:

Одержувач: Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Код ЄДРПОУ 02070855

Банк одержувача:ДКСУ, МФО 820172

Р/р 31259290204276

Свідоцтво платника податків 12872203

Індивідуальний податковий номер 020708509155

Увага! В платіжному дорученні просимо вказати: „Прізвище студента, 6-та студ. кон. НК”.

Основні терміни

Подання заявки на участь - до 06.11.2017р.
Представлення тез доповідей - до 06.11.2017р.
Оплата за участь в конференції і виставці - до 10.11.2017р.

Оформлення матеріалів

Тези повинні містити коротку характеристику загальної проблеми та актуальності нерозв’язаних задач, формулювання задачі, що розглядається, опис методу розв’язання задачі, отримані результати, висновки, список літературних джерел. Обсяг тез доповіді – 1 або 2 повністю заповнених сторінки формату А4, підготовлених на одній з мов конференції.
Порядок викладення матеріалу в тезах доповіді:
  • назва доповіді – великими літерами без абзацного відступу, шрифт жирний, вирівнювання по центру;
  • прізвище ініціали автора (співавторів) без абзацного відступу, шрифт нахилений, вирівнювання по центру;
  • назва організації, її повна поштова адреса без абзацного відступу, шрифт нахилений, вирівнювання по центру;
  • з наступного рядка і з абзацу – основний текст доповіді;
  • формули і рисунки розміщуються у тексті доповіді по центру, підписи до рисунків жирним шрифтом, по центру;
  • використані літературні джерела приводяться загальним списком у кінці доповіді у порядку посилання на них по тексту, шрифт нахилений.
Текст підготувати у форматі MicrosoftWORD, поля (мм):
верхнє – 20, нижнє – 25, ліве – 30, праве – 15. Шрифт Times New Roman, кегль 14, абзацний відступ – 10, міжрядковий інтервал –1.0.
Для набирання формул використовувати вбудований в Microsoft Office редактор формул Equation v3.0. Стиль:
Text – Times New Roman, Function – Times New Roman.Ілюстрації до тез (схеми, графіки, діаграми) повинні бути виконані у растровому або векторному форматах (BMP, TIF, PCX, JPG, GIF, CDR). Забороняється використовувати графічний редактор MSWORD!

Реєстраційна форма

Контакти

Місце проведення конференції: Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу.

Адреса оргкомітету:Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, вул. Карпатська, 15, м. Івано-Франківськ, 76019, Україна.

Тел.: (0342) 72-71-68, 72-71-52

Факс: (0342) 54-71-39

E-mail: zarichna@nung edu.ua

mpkyakaf@gmail.com

Сайт конференції: http://nung.edu.ua/mdqc_stud2017