VIII Міжнародна науково-технічна конференція пам’яті професора Ігоря Кісіля „СУЧАСНІ ПРИЛАДИ, МАТЕРІАЛИ І ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЮ І ТЕХНІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ МАШИНОБУДІВНОГО І НАФТОГАЗОПРОМИСЛОВОГО ОБЛАДНАННЯ”

Вівторок, 14 Листопад, 2017 - 09:15 до Четвер, 16 Листопад, 2017 - 16:15

Запрошення

Запрошуємо Вас до участі в VІII Міжнародній науково-технічній конференції пам’яті професора Ігоря Кісіля„СУЧАСНІ ПРИЛАДИ, МАТЕРІАЛИ І ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЮ І ТЕХНІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ МАШИНОБУДІВНОГО І НАФТОГАЗОПРОМИСЛОВОГО ОБЛАДНАННЯ" до 50-річчя Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, яка відбудеться у місті Івано-Франківськ 14-16 листопада 2017 року.

Голова оргкомітету,
ректор Івано-Франківського національного
технічного університету нафти і газу,
академік Є.І. Крижанівський

Тематика конференції

 • Секція “Фізичні основи НК і ТД”
 • Секція “Сучасна апаратура для проведення НК і ТД”
 • Секція “Технологія проведення НК і ТД машинобудівного і нафтогазопромислового обладнання”
 • Секція “Стандартизація, сертифікація і метрологічне забезпечення НК і ТД”
 • Секція "Методи та прилади контролю якісних характеристик матеріалів і виробів"

Тези доповідей

Організаційний комітет

Організаційний комітет конференції:

Крижанівський Є.І., ректор ІФНТУНГ, академік НАНУ, професор - голова оргкомітету;
Троїцький В. О. (ІЕЗ ім. Є. О. Патона НАН України, президент УТ НК і ТД, м. Київ) – заступник голови;
Карпаш О. М. – д.т.н., проф., професор кафедри ЕМ і ТД ІФНТУНГ, заступник голови УТ НК і ТД;
Середюк О. Є. – д.т.н., проф., завідувач кафедри МПКЯ і СП ІФНТУНГ;
Бабак В. П. – д.т.н., проф., член-кор. НАН України, заступник директора інституту технічної теплофізики НАН України;
Жонса М. – д.т.н., проф., Політехніка Опольська, Польща;
Варша З. – д.т.н., Промисловий інститут автоматики і вимірювань (PIAP), Польща;
Радев Х. – д.т.н., проф., Софія, Болгарія;
Ригишвили Т. Р. – д.т.н., керівник Грузинського товариства НК, Грузія;
Хакімов О. – д.т.н., проф., НДІ стандартизації, метрології і сертифікації, Узбекистан;
Боднар О. – д-р філософії, Федеральний фізико-технічний інститут РТВ, Німеччина;
Павлій О. В. – НВФ «Діагностичні прилади», м. Київ;
Павлій І. В. – НВФ «Ультракон», м. Київ;
Чеховський С. А. – к.т.н., проф., зав.каф. ІВТ ІФНТУНГ;
Райтер П. М. – д.т.н., проф., зав.каф.ЕМ і ТД ІФНТУНГ.

Секретаріат конференції:

Стрілецький Юрій Йосипович (доц. каф. МПКЯ і СП ІФНТУНГ);
Винничук Анна Григорівна (доц. каф. ІВТ ІФНТУНГ);
Миндюк Валентин Дмитрович (доц. каф. ЕМіТД ІФНТУНГ)

Організаційний внесок

Реєстраційний внесок за одного учасника конференції: для громадян України - 200 грн., для громадян інших країн - 50 у.о., для аспірантів – 100 грн.
Матеріали конференції і програма її проведення будуть видані учасникам конференції при реєстрації. Проживання в готелі і харчування учасниками конференції оплачується окремо. Необхідність бронювання місць проживання узгодити із оргкомітетом. Квитки на зворотній проїзд просимо придбати завчасно.

Банківські реквізити:

Одержувач: Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Код ЄДРПОУ 02070855

Банк одержувача:ДКСУ, МФО 820172

Р/р 31259290204276

Свідоцтво платника податків 12872203

Індивідуальний податковий номер 020708509155

Увага! В платіжному дорученні просимо вказати: „8-ма Конференція НК і ТД”.

Основні терміни

Подання заявки на участь - до 06.11.2017р.
Представлення тез доповідей - до 06.11.2017р.
Оплата за участь в конференції і виставці - до 10.11.2017р.

Оформлення матеріалів

Тези повинні містити коротку характеристику загальної проблеми та актуальності нерозв’язаних задач, формулювання задачі, що розглядається, опис методу розв’язання задачі, отримані результати, висновки, список літературних джерел. Обсяг тез доповіді – 1 або 2 повністю заповнених сторінки формату А4, підготовлених на одній з мов конференції.
Порядок викладення матеріалу в тезах доповіді:
 • назва доповіді – великими літерами без абзацного відступу, шрифт жирний, вирівнювання по центру;
 • прізвище ініціали автора (співавторів) без абзацного відступу, шрифт нахилений, вирівнювання по центру;
 • назва організації, її повна поштова адреса без абзацного відступу, шрифт нахилений, вирівнювання по центру;
 • з наступного рядка і з абзацу – основний текст доповіді;
 • формули і рисунки розміщуються у тексті доповіді по центру, підписи до рисунків жирним шрифтом, по центру;
 • використані літературні джерела приводяться загальним списком у кінці доповіді у порядку посилання на них по тексту, шрифт нахилений.
Текст підготувати у форматі MicrosoftWORD, поля (мм):
верхнє – 20, нижнє – 25, ліве – 30, праве – 15. Шрифт Times New Roman, кегль 14, абзацний відступ – 10, міжрядковий інтервал –1.0.
Для набирання формул використовувати вбудований в Microsoft Office редактор формул Equation v3.0. Стиль:
Text – Times New Roman, Function – Times New Roman.Ілюстрації до тез (схеми, графіки, діаграми) повинні бути виконані у растровому або векторному форматах (BMP, TIF, PCX, JPG, GIF, CDR). Забороняється використовувати графічний редактор MSWORD!

Реєстраційна форма

Контакти

Місце проведення конференції: Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу.

Адреса оргкомітету:Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, вул. Карпатська, 15, м. Івано-Франківськ, 76019, Україна.

Тел.: (0342) 72-71-68, 72-71-52

Факс: (0342) 54-71-39

E-mail: zarichna@nung edu.ua

mpkyakaf@gmail.com

Сайт конференції: http://nung.edu.ua/mdqc_2017