Вручення дипломів магістра студентам Інституту нафтогазової інженерії