ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Економіко-управлінські аспекти трансформації та інноваційного розвитку галузевих і регіональних суспільних систем в сучасних умовах»

Вівторок, 28 Квітень, 2020 - 09:15 до Середа, 29 Квітень, 2020 - 17:15

Шановні колеги!

 

Запрошуємо Вас до участі у II Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції «Економіко-управлінські аспекти трансформації та інноваційного розвитку галузевих і регіональних суспільних систем в сучасних умовах», яка відбудеться 28-29 квітня 2020 року в м. Івано-Франківську.

 

Мета конференції: науковий пошук, узагальнення та розроблення рекомендацій щодо можливих шляхів вирішення основних проблем управління та інноваційного розвитку галузевих і регіональних суспільних систем.

 

Тематичні напрями конференції:

  1. Управління розвитком соціально-економічних систем мікро-, мезо- та макрорівня в умовах трансформаційної економіки.
  2. Стратегічні засади соціально-економічного розвитку регіону.
  3. Теоретико-методичні аспекти управління суб’єктами господарювання.
  4. Проблеми і перспективи розвитку криптовалют, блокчейну, електронного бізнесу та соціальних мереж.
  5. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит: національні особливості та світові тенденції.
  6. Економіка природокористування та сучасні проблеми охорони навколишнього середовища.
  7. Інтеграція освіти, науки, бізнесу, держави та суспільства в умовах глобального поступу.

 

Інформаційний лист 

 

Голова оргкомітету:

Крижанівський Євстахій Іванович, академік НАН України, д.т.н., проф., ректор Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

 

Заступники голови оргкомітету:

Чудик Ігор Іванович, д.т.н., проф., проректор з наукової роботи Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

Гораль Ліліана Тарасівна, д.е.н., проф., проректор з науково-педагогічної роботи Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

Дзьоба Олег Григорович, д.е.н., проф., директор Інституту економіки та менеджменту Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

 

Організаційний комітет конференції:

Андрусів Уляна Ярославівна, к.е.н., доц. кафедри теорії економіки та управління Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

Бережницька Уляна Богданівна, к.е.н., доц., завідувач кафедри прикладної економіки Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

Вишневська Ольга Миколаївна, д.е.н., проф., декан обліково-фінансового факультету Миколаївського національного аграрного університету

Гальцова Ольга Леонідівна, д.е.н., проф., завідувач кафедри національної економіки, маркетингу та міжнародних економічних відносин Класичного приватного університету

Демчук Наталія Іванівна, д.е.н., проф. кафедри фінансів та банківської справи Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Довгаль Олена Валеріївна, к.е.н., доц. кафедри економічної теорії і суспільних наук Миколаївського національного аграрного університету

Кафка Софія Михайлівна, д.е.н., доц., завідувач кафедри обліку і аудиту Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

Перевозова Ірина Володимирівна, д.е.н., проф., завідувач кафедри підприємництва і маркетингу Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

Полянська Алла Степанівна, д.е.н., проф., завідувач кафедри менеджменту і адміністрування Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

Попадинець Ірина Романівна, к.е.н., доц. кафедри управління та бізнес-адміністрування, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Потриваєва Наталя Володимирівна, д.е.н., проф. кафедри обліку і оподаткування Миколаївського національного аграрного університету

Сімків Лілія Євгенівна, д.е.н., доц., завідувач кафедри теорії економіки та управління Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

Фадєєва Ірина Георгіївна, д.е.н., проф., завідувач кафедри фінансів Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

Фісуненко Павло Анатолійович, к.е.н., доц., декан економічного факультету ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

Черчата Анжела Олексіївна, к.е.н., доц. кафедри менеджменту, управління проектами і логістики ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

Шульц Світлана Леонідівна, д.е.н., проф., завідувач відділу регіональної економічної політики ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України»

 

Робочі мови конференції: українська, польська, англійська.

Форма участідистанційна.

 

Для участі у конференції і своєчасного формування збірника матеріалів прохання  до 29 квітня 2020 року надіслати електронний варіант наукових матеріалів та відскановане платіжне доручення на електронну адресу konfiteu@gmail.com.

 

Обсяг тез доповіді – 2-3 сторінки (вимоги та зразок оформлення тез в інформаційному листі).

Матеріали конференції будуть опубліковані у збірнику тез конференції та надіслані на електронну адресу учасників конференції до 31 травня 2020 року.

 

Інформація для контактів

76019, Україна, м. Івано-Франківськ, вул. Шопена, 1

Кафедра теорії економіки та управління ІФНТУНГ,

корпус 3, к. 220, к. 223.

Телефони: (0342) 72-58-76, (0342) 54-69-42

E-mail: konfiteu@gmail.com

 

 

ЧЕКАЄМО НА ВАШУ УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ!