ІІІ Міжнародна науково-технічна конференція «ГАЗОГІДРАТИ ТА ІНШІ АЛЬТЕРНАТИВНІ ДЖЕРЕЛА ГАЗУ»

Середа, 12 Грудень, 2018 - 09:00 до П'ятниця, 14 Грудень, 2018 - 16:15

ІІІ Міжнародна науково-технічна конференція  «ГАЗОГІДРАТИ ТА ІНШІ  АЛЬТЕРНАТИВНІ ДЖЕРЕЛА ГАЗУ»

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі третьої міжнародної науково-технічної конференції «Газогідрати та інші альтернативні джерела газу», яка проходитиме з 12 по 14 грудня в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу (м. Івано-Франківськ, Україна).

Метою конференції є висвітлення нових теоретичних і прикладних результатів досліджень щодо утворення, видобування та транспортування газогідратів; обмін інформацією та досвідом в отриманні та використанні  газу із альтернативних джерел.

 

Інформаційне повідомлення          Information bulletin

Реєстраційна форма                      - Registration form

Програма конференції 

Матеріали конфереції                    

Тематика конференції

Організаційний комітет

Науковий комітет

Запрошені іноземні учасники

Контрольні дати

Організаційний внесок

Порядок роботи конференції

Адреса оргкомітету

Оформлення матеріалів

 

1. Кінетика утворення газогідратів

2. Геологія газогідратних покладів 

3. Технології видобування, транспортування та використання  газогідратів 

4. Розробка нетрадиційних покладів газу

5. Технології отримання і використання  біогазу

До участі в конференції запрошуються вчені та фахівці академічних, науково-дослідних і проектних інститутів, вищих навчальних закладів, геологорозвідувальних, бурових, видобувних, газонафтотранспортних підприємств та підприємств зберігання нафти і газу України та світу.

Робочі мови конференції: українська, англійська, польська.
 

академік НАНУ, проф. Крижанівський Є.І., ректор ІФНТУНГ, голова оргкомітету;

доц. Витязь О.Ю., директор інституту нафтогазової інженерії ІФНТУНГ, заступник голови;

проф. Чудик І.І., проректор з наукової роботи ІФНТУНГ;

проф. Мандрик О.М., проректор з науково-педагогічної роботи ІФНТУНГ;

проф. Рафал Вішньовський, декан факультету Буріння, нафти і газу Гірничо-металургійної академії ім. С. Сташица (Республіка Польща);

проф. Бондаренко В.І., завідувач кафедри підземної розробки родовищ Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»;

проф. Павленко А.М., завідувач кафедри відновлювальної енергетики, енергоефективних споруд та інженерних мереж ІФНТУНГ;

проф. Зоценко М.Л., завідувач кафедри видобування нафти і газу та геотехніки Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка;

проф. Кондрат О.Р., завідувач кафедри видобування нафти і газу ІФНТУНГ;

доц. Фем’як Я.М., завідувач кафедри буріння свердловин ІФНТУНГ;

проф. Жук Г.В., заступник директора з наукової роботи, завідувач відділу переробки і транспорту природного газу Інституту газу НАН України;

проф. Клименко В.В., професор кафедри електротехнічних систем та енергетичного менеджменту Центральноукраїнського національного технічного університету;

доц. Овецький С.О., доцент кафедри видобування нафти і газу ІФНТУНГ;

доц. Грицанчук А.В., доцент кафедри видобування нафти і газу ІФНТУНГ;

ас. Дремлюх Н.С., асистент кафедри видобування нафти і газу ІФНТУНГ.

 

Науковий комітет

Крижанівський Є.І., д.т.н., проф., академік НАН України, ректор ІФНТУНГ;

Старостенко В.І., д.ф.-м.н., проф., академік НАН України, директор Інституту геофізики ім. С.І.Суботіна НАН України;

Шнюков Є.Г., д.г-м.н., проф., академік НАН України, керівник Відділення морської геології та осадового рудоутворення НАН України;

Гожик П.Ф., д.г-м.н., проф., академік НАН України, директор Інституту геологічних наук НАН України;

Коболєв В.П., д.г.н., проф., головний науковий співробітник Інституту геофізики ім. С.І.Суботіна НАН України;

Кондрат Р.М., д.т.н., проф. кафедри видобування нафти і газу ІФНТУНГ;

проф. Бондаренко В.І., завідувач кафедри підземної розробки родовищ Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»;

Бондаренко Б.І., д.т.н., проф., академік НАН України, директор Інституту газу НАН України;

Жук Г.В., д.т.н., проф, завідувач відділу переробки і транспорту природного газу, заступник директора з наукової роботи Інституту газу НАН України;

Павленко А.М., д.т.н., проф., завідувач кафедри відновлювальної енергетики, енергоефективних споруд та інженерних мереж ІФНТУНГ;

Клименко В.В., д.т.н., проф. кафедри електротехнічних систем та енергетичного менеджменту Центральноукраїнського національного технічного університету;

Гошовський С.В., д.т.н., проф., директор Українського державного геологорозвідувального інституту;

Смірнов Л. Ф.,д.т.н., проф., директор фірми «Лід - газогідрат»

Васілєв А., доктор наук, Інститут океанології НАН Болгарії (Республіка Болгарія)

Колтун П., доктор наук,університету «Вікторія» (Австралія), науковий керівник компанії TECHNIDENT Pty. Ltd.( (Австралія);

Тітлов О.С., д.т.н., проф., завідувач кафедри теплоенергетики та трубопровідного транспорту енергоносіїв Одеської національної академії харчових технологій;

Запрошені іноземні учасники

Гірничо-металургійна академія ім. С. Сташиця в Кракові (Республіка Польща)

Технічний університет,  м. Кошице (Словаччина)

Технічний університет (VSB – TUO), м. Острава (Чехія)

Університет Мішкольца  (Угорщина)

Університет нафти і газу м. Плоєшті (Румунія)

Інституту океанології НАН Болгарії (Республіка Болгарія)

Університету «Вікторія» (Австралія)

 

Подання заявки,  тез доповідей на участь            –  до 30.11.2018 р.

Оплата за участь у конференції    –  до 10.12.2018 р.

 

Організаційний внесок:

Організаційний внесок для учасників: від виробничих підприємств – 1500 грн., від навчально-наукових закладів – 300 грн., для іноземних громадян – 100 у. о. Дистанційна участь – 200 грн.

Рекомендований обсяг тез – до 2-х сторінок разом з ілюстраціями.

БЕЗКОШТОВНО для аспірантів та докторантів за умови одноосібної участі.

У вартість реєстраційного внеску входить часткове покриття витрат на проведення та технічну підтримку конференції, друк матеріалів, обіди, культурна програма, тощо.

В організаційний внесок за дистанційної участі входить публікація в збірнику матеріалів конференції, що надсилається протягом місяця після закінчення конференції за рахунок отримувача.

Програма і матеріали конференції будуть видані учасникам при реєстрації. Матеріали для друку слід оформити відповідно до вимог. Кращі доповіді (за умови виступу з доповіддю) за рекомендацією секцій та оргкомітету будуть надруковані у фахових виданнях ІФНТУНГ безкоштовно (оформлені згідно вимог видання).

Проїзд та проживання учасники конференції оплачують окремо.

 

Форму оплати участі погоджуйте з оргкомітетом.

 

14.00 – 16.00 Прибуття, поселення, реєстрація учасників

13 грудня 2018 року

09.00 – 10.30 Прибуття, поселення, реєстрація учасників

10.30 – 11.00 Урочисте відкриття

11.00 – 13.00 Пленарне засідання

14.00 – 17.00 Секційні засідання

14 грудня 2018 року

09.00 – 10.00 Екскурсія Геологічним музеєм ІФНТУНГ

10.00 – 12.00 Підсумкове засідання

12.00 –  Від’їзд учасників

 

Адреса оргкомітету: Івано-Франківський націо-нальний технічний університет нафти і газу, вул. Карпатська, 15, м. Івано-Франківськ, 76019, Україна.

Моб. тел. +380990959317 (Витязь Олег Юлійович), +380664940095 (Грицанчук Андрій Валентинович)   

Факс: (+38 0342) 54-71-39

E-mail: conf.hydrate.2018@gmail.com

Оформлення матеріалів

1. Рекомендований обсяг тез разом з ілюстраціями – до 2- х сторінок.

1.2. Текст набирається у редакторі Microsoft Word 97-2003, 2007 на аркуші формату 210х297 мм, поля (мм): верхнє – 20, нижнє – 25, внутрішнє – 30, зовнішнє – 15.

2. Основний текст набирається наступним чином:

2.1. Стиль «обычный», гарнітура Times New Roman (Сyr), кегля 11, абзац – 7,5 мм, між рядковий інтервал 0,85.

2.2.Порядок набору: УДК (Times New Roman (Сyr), кегля 11, без абзацу, вирівнювання – зліва). Назва статті (Arial (Сyr), кегля 14, bold, прописом, без абзацу, вирівнювання – по центру, відбивки знизу і зверху 9 пт). Ініціали, прізвище автора (співавторів) (Times New Roman (Сyr), кегля 11, bold italic, без абзацу, вирівнювання – по центру). Назва організації, її повна поштова адреса, адреса електронної пошти (Times New Roman (Сyr), кегля 11, italic, без абзацу, вирівнювання – по центру, відбивка знизу – 12 пт).

2.3. Відбивка по тексту не використовується за винятком підрозділів статті (підрозділи, підпункти відділюються відбивками «перед» – 9, «після» – 6).

3. Для набирання формул використовується вбудований в Microsoft Office редактор формул Equation v.3.0. Стиль: Text – Times New Roman (Сyr), Function – Times New Roman (Сyr), italic, Variable – Times New Roman (Сyr), italic, L.G.Greek – Symbol, italic, Symbol – Symbol, italic, Matryx/Vector – Times New Roman (Сyr), Number – Times New Roman (Сyr). Розміри: Full – 11, Subscript/Superscript – 8, Sub-Subscript/Superscript – 8, Symbol – 14, Sub-Symbol – 10. Для наочності рекомендується формули відділяти відбивками зверху та знизу – 6 пт. Формули компонуються так, щоб вони вміщалися в рядок 80 мм.

4. Таблиці повинні бути складені лаконічно та зрозуміло. Назва таблиці: Times New Roman (Сyr), кегля 11, bold, без абзацу, вирівнювання – по центру, відбивка знизу та зверху – 6 пт. Таблиці компонуються так, щоб вони вміщалися в рядок 80 мм або 165 мм.

5. Ілюстрації повинні бути виконані у растровому (векторному) форматі (BMP, TIF, JPG, GIF, CDR) і додаватися окремим файлом. Забороняється використовувати графічний редактор MS WORD! Ілюстрації типу фотографій повинні бути відскановані з роздільною здатністю не менше 400 dpi або додаватися в оригіналі. Підпис до ілюстрації: Times New Roman (Сyr), кегля 10, bold, без абзацу, вирівнювання – по центру. Написи на ілюстраціях виконуються гарнітурою Arial

6. Використані автором літературні джерела наводяться загальними списком в кінці статті.