Круглий стіл та науково-прикладні платформи "Науково-дослідні розробки: сучасні вимоги, оцінка ефективності, комерціалізація"

П'ятниця, 1 Березень, 2019 - 15:00

Міністерство освіти і науки України

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (Україна)

Академія економічних наук України

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (Україна)

Херсонський державний університет (Україна)

Секретаріат науково-технічної ради Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» (Україна)

Асоціація міст України

Асоціація маркетингу в Україні

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Круглий стіл,

open call

та

науково-прикладні платформи

 

«Науково-дослідні розробки: сучасні вимоги, оцінка ефективності, комерціалізація»

 

 

13 березня – 18 березня 2019 р.

Івано-Франківськ-Яремче

 

Шановні представники підприємств, органів державного і місцевого самоврядування, об’єднаних територіальних громад, громадських та професійних організацій, підприємств, докторанти, аспіранти, викладачі ЗВО, працівники академічних наукових організацій, фінансових та інших установ!

Запрошуємо Вас на низку подій, проведення яких актуалізовані часом!

Круглий стіл, який вперше відбудеться 13.03.2019 р. (початок о 10.30) і продовжиться 14-15.03 2019 р. в форматі науково-прикладних платформ для узагальнення досвіду комерціалізації НДР, формування варіантів практичної їх реалізації для ОТГ, підприємництва, зокрема для підприємств групи Нафтогаз, розроблення рекомендацій щодо проведення оцінки ефективності НДР тощо та формування єдиного простору-каталізатору для подальшого розвитку.

Тематичні напрями науково-прикладних платформ:

 1. Комерціалізація та оцінка ефективності НДР
 2. Особливості НДР на підприємствах групи Нафтогаз
 3. Інноваційно-інвестиційні технології для розвитку ОТГ
 4. НДР в підприємництві (виробнича сфера, готельно-ресторанний бізнес, медична сфера, агросфера, тощо)
 5. Науково-практичні дослідження в міжнародній електронній комерції
 6. Ефективність НДР в питаннях державного фінансового аудиту
 7. Захист та оформлення інтелектуальних прав

 

Місце проведення круглого столу:

м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15, ауд. 0.314. 

 

Науково-прикладні платформи відбудуться на базі ІФНТУНГ:

1, 7 платформи: Науково-дослідний інститут нафтогазової енергетики і екології

м. Івано-Франківськ вул. Карпатська, 15, офіс 0211 (головний корпус)

Модератори: Чудик Ігор Іванович, проректор з наукової роботи ІФНТУНГ, доктор технічних наук, професор

                         Тершак Богдан Андрійович, директор науково-дослідного інституту нафтогазової енергетики і екологіЇ кандидат технічних наук, доцент кафедри буріння нафтових і газових свердловин

                        Гладь І.В., завідувач Лабораторії захисту та комерціалізації інтелектуальної власності, кандидат технічних наук, доцент

2 платформа: м. Івано-Франківськ вул. Карпатська, 15, ауд. ауд. 7101 (7 корпус)

Модератори: Кондрат Олександр Романович, завідувач кафедри видобування нафти і газу ІФНТУНГ, доктор технічних наук, професор

                     Пилипів Любомир Дмитрович, завідувач кафедри газонафтопроводів та газонафтосховищ ІФНТУНГ, кандидат технічних наук, доцент

                     Фем’як Ярослав Миколайович, завідувач кафедри буріння свердловин, кандидат технічних наук, доцент

3 платформа: м. Івано-Франківськ вул. Карпатська, 15, зал ректорату

Модератори: Мандрик Олег Миколайович, перший проректор ІФНТУНГ, доктор технічних наук, професор

                          Гораль Ліліана Тарасівнa, проректор з науково-педагогічної роботи ІФНТУНГ, доктор економічних наук, професор

 

4, 5, 6 платформи: кафедра підприємництва та маркетингу ІФНТУНГ

м. Івано-Франківськ, вул. Шопена, 1, каб. 3214, каб.3222 (3 корпус)

Модератори: Перевозова Ірина Володимирівна, завідувач кафедри підприємництва та маркетингу ІФНТУНГ, доктор економічних наук, доцент

                        Бабенко Віталіна Олексіївна, д.е.н., к.т.н., проф., професор кафедри міжнародної електронної комерції та готельно-ресторанної справи Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

                        Мохненко Андрій Сергійович, д.е.н., проф., завідувач кафедри економіки, фінансів і підприємництва Херсонського державного університету

                       Солоха Дмитро Володимирович д.е.н., проф., декан факультету економіки Донецького державного університету управління

Дати проведення: 13-15 березня 2019 року

Робочі мови: українська, російська, англійська.

Формати участі: очна та дистанційна.

Учасники зможуть отримати цінні контакти, мотивацію та натхнення, матеріали заходу та практичні інструменти, які допоможуть подальшому розвитку діяльності.

За бажанням учасників можуть бути здійснені публікації в:

1. Збірнику матеріалів круглого столу: буде надіслано електронний варіант протягом 10 днів після закінчення роботи видано друкований варіант;

2. Науковому Віснику Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу серія «Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості»;

3. Науковому Віснику Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, серія «Міжнародні відносини, економіка, країнознавство, туризм»

Видання матеріалів та умови участі у круглому столі

Для участі у роботі круглого столу просимо до 10 березня 2019 року включно надіслати на е-mail:  mik@nung.edu.ua із зазначенням в темі Круглий стіл:

 • текст доповіді (Назва файлу тез – № напряму, прізвище першого автора, наприклад: 1_Паславська.doc) та/або текст статті (Назва файлу статті – Стаття, прізвище першого автора, наприклад: Стаття_Паславська.doc);

до 5 березня 2019 року реєстраційну картку учасника

Участь магістрів у роботі круглого столу передбачається лише за умови співавторства з їх науковими керівниками.

Оплата участі в заході та публікації учасників з України 

Організаційний внесок за очну участь у роботі круглого столу,

який включає отримання всього пакету матеріалів та сертифікату учасника

350 грн

Організаційний внесок за очну участь у роботі круглого столу

з отриманням сертифікату учасника без отримання пакету матеріалів

100 грн

Організаційний внесок за дистанційну участь у роботі круглого столу

 

з отриманням електронного варіанту збірника тез та електронного сертифікату учасника

50 грн

з отриманням друкованого варіанту збірника тез (за кожний екземпляр) (надсилання Новою поштою за рахунок учасника) та сертифікату учасника

250 грн

з отриманням друкованого варіанту збірника тез та Наукового Вісника (по 1 екземпляру), сертифікату учасника (надсилання Новою поштою за рахунок учасника)

500 грн

! УВАГА: Реквізити для оплати буде надіслано учасникам на електронну адресу після отримання заявки на участь у круглому столі та тез доповіді/ статті відповідно.

Публікація тез доповідей зарубіжних партнерів та одноосібна публікація тез/статей доповідей докторів наук є БЕЗКОШТОВНОЮ з гарантованим отриманням електронного варіанту збірника тез та електронного сертифікату учасника.

Додаткова інформація:

Оплата за проїзд, проживання, харчування та екскурсійні програми, які будуть організовані у вільний від роботи круглого столу час, здійснюються учасником конференції за власний рахунок або за рахунок організації, яка його відрядила.

Вимоги до оформлення тез доповіді

 • обсяг – 2-3 повні стор. книжкового формату А4 (включаючи таблиці та рисунки).
 • шрифт – Times New Roman. Кегль - 14;
 • інтервал між рядками – 1,0;
 • поля: верхнє, нижнє, праве, ліве – 20 мм; абзацний відступ – 1,00 см;
 • рисунки повинні бути згруповані як єдиний об’єкт (скановані об’єкти забороняються);
 • посилання на використані джерела робити у тексті в квадратних дужках;
 • список використаних джерел подається наприкінці тез в порядку згадування джерел відповідно до Національного стандарту України «Бібліографічне посилання» (ДСТУ 8302:2015, затверджений наказом ДП «УкрНДНЦ» № 61 від 22.06.2015 р. (зі змінами)).

Тези не рецензуються. Автори публікацій несуть відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних назв, інших відомостей та гарантують відсутність академічного плагіату .

Оргкомітет проведення круглого столу залишає за собою право відмовити в опублікуванні тез, які не відповідають за своєю структурою та змістом заявленій тематиці.

Інформування авторів про отримання матеріалів та їх відповідність вимогам забезпечується шляхом надсилання відповідного повідомлення на вказану електронну адресу. У разі відсутності повідомлення впродовж 3 робочих днів, після відправки матеріалів по е-mail, Ви можете надіслати запит до координаторів.

Детальні вимоги до написання статті, зразок оформлення статті та інформацію про необхідні супровідні документи викладено за адресою

Вісника Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу серія «Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості»: http://eung.nung.edu.ua/index.php/ecom

Вісника Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, серія «Міжнародні відносини, економіка, країнознавство, туризм»: https://periodicals.karazin.ua/irtb/

За додатковою інформацією щодо роботи круглого столу звертайтесь до:

Координаторів проведення: Перевозової Ірини Володимирівни, д.е.н., доц., завідувач кафедри підприємництва та маркетингу ІФНТУНГ: +38(0673423720)

Відповідального секретаря: Обельницької Христини Володимирівни, к.е.н., доцент кафедри підприємництва та маркетингу ІФНТУНГ: +38(098)3223580

 

 

 

 

 

 

 

Реєстраційна карта учасника круглого столу

 

«Науково-дослідні розробки: сучасні вимоги, оцінка ефективності, комерціалізація»

ПІБ

 

Тема виступу та /або тез

 

ЗВО, ГО, фірма, установа, яку Ви представляєте

 

Посада

 

Е-mail

 

Номер телефону

 

Чи потрібен Вам сертифікат (так/ні)

 

Чи потрібен Вам збірник роздрукованих тез круглого столу (так/ні)

 

Чи плануєте Ви публікацію в науковому виданні

 

Науковому Віснику Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу серія «Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості» (так/ні)

 

Науковому Віснику Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, серія «Міжнародні відносини, економіка, країнознавство, туризм» (так/ні)

 

Чи плануєте Ви виступ (так/ні)

 

Чи потрібний Вам мультимедійний супровід виступ (так/ні)