Експертна комісія МОН України представила позитивні висновки щодо акредитації освітньо-професійної програми «Комп’ютерна інженерія» спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія»

Середа, 27 Червень, 2018 - 17:30

   25 - 27 червня 2018 року в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 13 червня 2018 року № 1199-л  працювала комісія з проведення чергової акредитаційної експертизи  підготовки бакалаврів освітньо-професійної програми «Комп’ютерна інженерія» спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія». Авторитетні члени комісії – доктор технічних наук, професор кафедри комп’ютерних та інформаційних систем Кременчуцького національного університету імені М. Остроградського Гученко Микола Іванович (голова експертної комісії) та завідувач кафедри інформатики і комп’ютерних наук Херсонського національного технічного університету, доктор технічних наук, професор Литвиненко Володимир Іванович дійшли висновку, що підготовка бакалаврів освітньо-професійної програми «Комп’ютерна інженерія» спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» забезпечена необхідними стандартами вищого навчального закладу і відповідає вимогам МОН України. Зміст підготовки студентів, організація навчального процесу здатні забезпечувати рівень підготовки фахівців з дотриманням державних гарантій якості освіти.

   Крім того, експертна комісія констатує, що кадрове забезпечення підготовки бакалаврів освітньо-професійної програми «Комп’ютерна інженерія» спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу відповідає державним акредитаційним вимогам щодо надання освітніх послуг у сфері вищої освіти та ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності закладів освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187.

  Детальніше з висновками комісії можна познайомитись тут.

Зліва направо: проф. Гученко Микола Іванович, проф. Горбійчук Михайло Іванович Зліва направо: проф. Литвиненко Володимир Іванович, проф. Горбійчук Михайло Іванович