Експертна комісія МОНУ представила позитивні висновки щодо акредитації освітньо-професійної програми «Інженерія програмного забезпечення» спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення»

П'ятниця, 22 Червень, 2018 - 11:45

 

20-22 червня 2018 року в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 1229-л від 13.06.2018 р. працювала комісія з проведення чергової акредитаційної експертизи  підготовки бакалаврів освітньо-професійної програми «Інженерія програмного забезпечення» спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення». Авторитетні члени комісії – доктор технічних наук, декан факультету інформаційних технологій  Національного технічного  університету «Дніпровська політехніка», проф. Алексеєв Михайло Олександрович  (голова експертної комісії) та доктор технічних наук,  завідувач кафедри програмного забезпечення Національного університету «Львівська політехніка», проф. Яковина Віталій Степанович дійшли висновку, що підготовка бакалаврів освітньо-професійної програми «Інженерія програмного забезпечення» спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» забезпечена необхідними стандартами вищого навчального закладу і відповідає вимогам МОНУ. Зміст підготовки студентів, організація навчального процесу здатні забезпечувати рівень підготовки фахівців з дотриманням державних гарантій якості освіти.

Крім того, експертна комісія констатує, що кадрове забезпечення підготовки бакалаврів освітньо-професійної програми «Інженерія програмного забезпечення» спеціальності
121 «Інженерія програмного забезпечення» в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу відповідає державним акредитаційним вимогам щодо надання освітніх послуг у сфері вищої освіти та ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності закладів освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187.

Детальніще з висновками комісії можна познайомитись тут.