Експертна комісія МОНУ представила позитивні висновки щодо акредитації напряму 6.050103 «Комп’ютерна інженерія»

Четвер, 7 Червень, 2018 - 12:15 до П'ятниця, 8 Червень, 2018 - 12:15

04-06 червня 2018 року в  Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 910-Л від 22.05.2018 р. працювала комісія з проведення чергової акредитаційної експертизи  підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.050102 «Комп’ютерна інженерія». Авторитетні члени комісії – доктор технічних наук, завідувач кафедри комп’ютерних систем та мереж Криворізького національного університету, проф. Купін Андрій Іванович (голова комісії) та доктор технічних наук, професор кафедри інформаційних технологій Херсонського національного технічного університету Шерстюк Володимир Григорович, дійшли висновку, що підготовка бакалаврів напряму 6.050102 «Комп’ютерна інженерія» забезпечена необхідними стандартами вищого навчального закладу і відповідає вимогам МОН України. Зміст підготовки студентів, організація навчального процесу здатні забезпечувати рівень підготовки фахівців з дотриманням державних гарантій якості освіти.

Крім того, експертна комісія констатує, що кадрове забезпечення підготовки бакалаврів напряму 6.050102 «Комп’ютерна інженерія» в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу відповідає державним акредитаційним вимогам щодо надання освітніх послуг у сфері вищої освіти та ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності закладів освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187.

Детальніше з висновками комісії можна познайомитись тут.