Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Економіко-управлінські аспекти трансформації та інноваційного розвитку галузевих і регіональних суспільних систем в сучасних умовах»

Четвер, 11 Квітень, 2019 - 09:30 до П'ятниця, 12 Квітень, 2019 - 16:30

 

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас до участі у Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції «Економіко-управлінські аспекти трансформації та інноваційного розвитку галузевих і регіональних суспільних систем в сучасних умовах», яка відбудеться 11-12 квітня 2019 року в м. Івано-Франківську.

Інформаційний лист

Мета конференції: науковий пошук, узагальнення та розроблення рекомендацій щодо можливих шляхів вирішення основних проблем управління та інноваційного розвитку галузевих і регіональних суспільних систем.

Тематичні напрями конференції:

  1. Управління розвитком соціально-економічних систем мікро-, мезо- та макрорівня в умовах трансформаційної економіки.
  2. Стратегічні засади соціально-економічного розвитку регіону.
  3. Теоретико-методичні аспекти управління суб’єктами господарювання.
  4. Проблеми і перспективи розвитку криптовалют, блокчейну, електронного бізнесу та соціальних мереж.
  5. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит: національні особливості та світові тенденції.
  6. Сучасні тенденції розвитку транскордонного співробітництва в Україні.
  7. Економіка природокористування та сучасні проблеми охорони навколишнього середовища.
  8. Інтеграція освіти, науки, бізнесу, держави та суспільства в умовах глобального поступу.

Голова оргкомітету:

Крижанівський Євстахій Іванович, академік НАН України, д.т.н., проф., ректор Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

Заступники голови оргкомітету:

Чудик Ігор Іванович, д.т.н., проф., проректор з наукової роботи Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

Гораль Ліліана Тарасівна, д.е.н., проф., проректор з науково-педагогічної роботи Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

Дзьоба Олег Григорович, д.е.н., проф., директор Інституту економіки та менеджменту Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

 

Організаційний комітет конференції:

Бережницька Уляна Богданівна, к.е.н., доц., завідувач кафедри прикладної економіки Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

Бобровська Надія Володимирівна, к.е.н., заступник декана з наукової роботи обліково-фінансового факультету Миколаївського національного аграрного університету

Верхоглядова Наталія Ігорівна, д.е.н., проф., завідувач кафедри обліку, економіки і управління персоналом підприємства ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

Вишневська Ольга Миколаївна, д.е.н., проф., декан обліково-фінансового факультету Миколаївського національного аграрного університету

Гальцова Ольга Леонідівна, д.е.н., проф., завідувач кафедри національної економіки, маркетингу та міжнародних економічних відносин Класичного приватного університету

Демчук Наталія Іванівна, д.е.н., проф. кафедри фінансів та банківської справи Дніпровського державного аграрно-економічного університету.

Довгаль Олена Валеріївна, к.е.н., доц. кафедри економічної теорії і суспільних наук Миколаївського національного аграрного університету

Кафка Софія Михайлівна, к.е.н., доц., завідувач кафедри обліку і аудиту Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

Козаченко Лілія Анатоліївна, к.е.н., доц., завідувач кафедри обліку і оподаткування Миколаївського національного аграрного університету

Перевозова Ірина Володимирівна, д.е.н., доц., завідувач кафедри підприємництва і маркетингу Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

Полянська Алла Степанівна, д.е.н., проф., завідувач кафедри менеджменту і адміністрування Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

Потриваєва Наталія Володимирівна, д.е.н., проф. кафедри обліку і оподаткування Миколаївського національного аграрного університету

Сімків Лілія Євгенівна, к.е.н., доц., завідувач кафедри теорії економіки та управління Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

Фадєєва Ірина Георгіївна, д.е.н., проф., завідувач кафедри фінансів Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

Фісуненко Павло Анатолійович, к.е.н., доц., декан економічного факультету ДВНЗ «Придніпровська  державна академія будівництва та архітектури»

Шульц Світлана Леонідівна, д.е.н., проф., завідувач відділу регіональної економічної політики ДУ Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього 

 

Робочі мови конференції: українська, польська, англійська.

Форма участідистанційна.

Для участі у конференції і своєчасного формування збірника матеріалів прохання  до 11 квітня 2019 року: 

- заповнити онлайн заявку на участь у конференції за адресою:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9V6Fj7cXxr0VCGr5TxKC8IDt43DcY...

  • надіслати електронний варіант наукових матеріалів та відскановане платіжне доручення на електронну пошту konfineu@gmail.com.

Обсяг тез доповіді – 2-3 сторінки (вимоги та зразок оформлення тез в інформаційному листі).

Матеріали конференції будуть опубліковані у збірнику тез конференції та надіслані на електронну адресу учасників конференції до 11 травня 2019 року.

Інформація для контактів

76019, Україна, м. Івано-Франківськ, вул. Шопена, 1

Кафедра теорії економіки та управління ІФНТУНГ,

корпус 3, к. 220, к. 223.

Телефони: (0342) 72-58-76, (0342) 54-69-42

E-mail: konfineu@gmail.com

Щиро запрошуємо!

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ КОНФЕРЕНЦІЇ!