Акредитаційна експертиза підготовки бакалаврів освітньо-професійної програми «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

П'ятниця, 14 Червень, 2019 - 12:30

 

З 12 по 14 червня 2019 року в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу працювала комісія з проведення первинної акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів освітньо-професійної програми «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» зі спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології».

До складу експертної комісії увійшли професор кафедри системного аналізу та інформаційно-аналітичних технологій Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», доктор технічних наук Северин Валерій Петрович (голова експертної комісії) та декан факультету інформаційних технологій, професор кафедри програмного забезпечення комп’ютерних систем Національного технічного університету «Дніпровська політехніка», доктор технічних наук Алєксєєв Михайло Олександрович (експерт).

Комісія дійшла висновку, що кадрове забезпечення підготовки бакалаврів освітньо-професійної програми «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу відповідає державним акредитаційним вимогам щодо надання освітніх послуг у сфері вищої освіти та Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності (постанова КМУ від 30.11.2015 № 1187 із змінами, внесеними згідно з постановою КМУ № 347 від 10.05.2018 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності»).

Зміст підготовки студентів, організація навчального процесу здатні забезпечувати рівень підготовки фахівців із дотриманням державних гарантій якості освіти.