Акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «Геодезія та землеустрій»

Середа, 12 Червень, 2019 - 11:00

 

З 10 по 12 червня  2019 р. в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 754-л від 29.05.2019 р., працює експертна комісія з проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Геодезія та землеустрій» спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» галузі знань 19 «Архітектура та будівництво» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти.

До складу комісії входили:

Третяк Корнилій Романович – доктор технічних наук, професор, директор інституту геодезії, Національний університет «Львівська Політехніка», голова комісії;

Каблак Наталія Іванівна – доктор технічних наук, доцент, професор кафедри міського будівництва та господарства Ужгородського національного університету, член комісії.

 

12 червня комісія дійшла висновку, що кадрове забезпечення підготовки бакалаврів освітньо-професійної програми «Геодезія та землеустрій» спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу відповідає державним акредитаційним вимогам щодо надання освітніх послуг у сфері вищої освіти та Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності (постанова КМУ від 30.11.2015 № 1187 із змінами, внесеними згідно з постановою КМУ № 347 від 10.05.2018 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності»).

Зміст підготовки студентів, організація навчального процесу здатні забезпечувати рівень підготовки фахівців із дотриманням державних гарантій якості освіти.