Акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «Газонафтопроводи та газонафтосховища»

П'ятниця, 14 Червень, 2019 - 13:15

 

В Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу з 12 червня по 14 червня  2019 року працювала експертна комісія з метою проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Газонафтопроводи та газонафтосховища» зі спеціальності 185 «Нафтогазова інженерія та технології» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти.

Експертна комісія Міністерства освіти і науки України працювала у складі голови комісії, доктора технічних наук, професора, завідувача кафедри транспортних систем і технологій  Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» Ширіна Леоніда Никифоровича; експерта, доктора технічних наук, професора, завідувача кафедри конструкції та механіки судна  Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова Зайцева Валерія Володимировича.

Комісія дійшла висновку, що кадрове забезпечення підготовки бакалаврів освітньо-професійної програми «Газонафтопроводи та газонафтосховища» спеціальності 185 «Нафтогазова інженерія та технології» в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу відповідає державним акредитаційним вимогам щодо надання освітніх послуг у сфері вищої освіти та Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності. Зміст підготовки студентів, організація навчального процесу здатні забезпечувати рівень підготовки фахівців з дотриманням державних гарантій якості освіти.