Акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «Автомобільний транспорт»

Середа, 12 Червень, 2019 - 15:15

11-12 червня 2019 р. в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 754-л від 29.05.2019 р., працювала комісія з проведення первинної акредитаційної експертизи  підготовки бакалаврів освітньо-професійної програми «Автомобільний транспорт» спеціальності 274 «Автомобільний транспорт». Авторитетні члени комісії – завідувач кафедри автомобілів Національного транспортного університету, доктор технічних наук, професор Сахно Володимир Прохорович (голова експертної комісії) й завідувач кафедри трибології, автомобілів та матеріалознавства Хмельницького національного університету, доктор технічних наук, професор Диха Олександр Володимирович дійшли висновку, що підготовка бакалаврів освітньо-професійної програми «Автомобільний транспорт» спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» забезпечена необхідними стандартами вищого навчального закладу й відповідає вимогам МОНУ. Зміст підготовки студентів, організація навчального процесу здатні забезпечувати рівень підготовки фахівців із дотриманням державних гарантій якості освіти.

Крім того, експертна комісія констатує, що кадрове забезпечення підготовки бакалаврів освітньо-професійної програми «Автомобільний транспорт» спеціальності 274 «Автомобільний транспорт»  в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу відповідає державним акредитаційним вимогам щодо надання освітніх послуг у сфері вищої освіти та Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності (постанова КМУ від 30.11.2015 № 1187 зі змінами, внесеними згідно з постановою КМУ № 347 від 10.05.2018 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності»).

З висновками комісії можна ознайомитись за посиланням: 

https://drive.google.com/file/d/10CessGkA0zm6tKWlwUSMPXOHSHnaos_T/view