«ЕКОГЕОФОРУМ-2017. Актуальні проблеми та інновації»

Середа, 22 Березень, 2017 - 09:00

Запрошення

Запрошуємо Вас до участі в Міжнародній науково-практичній конференції «ЕКОГЕОФОРУМ-2017. Актуальні проблеми та інновації» до 50-річчя Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, яка відбудеться у місті Івано-Франківськ 22 – 25 березня 2017 р.

Голова оргкомітету,
ректор Івано-Франківського національного
технічного університету нафти і газу,
академік Є.І. Крижанівський

Тематика конференції

 • Екологія та збалансоване ресурсокористування
 • Технології захисту навколишнього середовища
 • Проблеми техногенної безпеки в нафтогазовому комплексі
 • Раціональне використання, відновлення та охорона земельних ресурсів
 • Матеріали для відновлювальних джерел енергії
 • Геоінформаційні технології та моніторинг довкілля
 • Геодезія, GNSS – технології та геодезичний контроль.
 • Освіта в контексті концепції сталого розвитку
 • Екологічні проблеми сталого розвитку туризму

Організатори конференції

Міністерство освіти і науки України
Національна академія наук України
Міністерство екології та природних ресурсів України
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Івано-Франківська обласна рада
Івано-Франківська обласна державна адміністрація

Організаційний комітет

Організаційний комітет конференції:
Крижанівський Є.І., ректор ІФНТУНГ, академік НАНУ, професор - голова оргкомітету;
Мазур М.П., директор інженерно-екологічного інституту ІФНТУНГ - заступник голови;
Полутренко М.С., завідувач кафедри хімії ІФНТУНГ, професор - вчений секретар конференції;

Члени оргкомітету:
Карпаш О.М. - проректор з наукової роботи і міжнародної діяльності,
Мандрик О.М. - проректор з науково-педагогічної роботи,
Адаменко О.М. - професор кафедри екології,
Адаменко Я.О. - завідувач кафедри екології,
Архипова Л.М. - завідувач кафедри туризму,
Бурак К.О. - завідувач кафедри інженерної геодезії,
Галущак М.О. - завідувач кафедри загальної та прикладної фізики,
Кузьменко Е.Д. - завідувач кафедри геотехногенної безпеки та геоінформатики,
Побережний Л.Я. - професор кафедри хімії,
Приходько М.М. - завідувач кафедри землевпорядкування та кадастру,
Семчук Я.М. - завідувач кафедри безпеки життєдіяльності,
Челядин Л.І. - професор кафедри хімії,
Шкіца Л.Є. - завідувач кафедри інженерної та комп’ютерної графіки.

Програмний комітет

Гасимов Ріяфет (Україна)
Гончарук Олег (Україна)
Грушчинський Станіслав (Польща)
Кімакович Віктор (Україна)
Кіріяк Васіле (Молдова)
Котарба Мацей (Польща)
Ліпецький Томаш (Польща)
Матушкевич Яцек (Польща)
Мороз Олександр (Україна)
Мотузка Олександр (Білорусь)
Нестернко Георгій (Україна)
Неште Алла (Україна)
Рудько Георгій (Україна)
Сич Олександр (Україна)
Степаненко Сергій (Україна)
Стефурак Ігор (Україна)
Тимочко Тетяна (Україна)
Тревого Ігор (Україна)
Третяк Корнилій (Україна)
Трофимчук Олександр (Україна)
Цішевський Даріуш (Польща)
Чернецький Володимир (Україна)
Шапар Аркадій (Україна)
Якимчук Михайло (Україна)
Яковлєв Євгеній (Україна)
Яцків Ярослав (Україна)

Проживання

Проживання

Організаційний внесок

Організаційний внесок*: 300 грн. – очна участь; 100 грн. – дистанційна участь (за одну публікацію).

За умови публікації повнотекстової статті у фахових виданнях слід до внеску добавити вартість публікації (www.nung.edu.ua/фахові-видання)

У вартість організаційного внеску входять: один комплект матеріалів конференції, організаційні витрати. В організаційний внесок за дистанційної участі входить публікація тез у збірці матеріалів конференції. Матеріали конференції будуть надані учасникам при реєстрації. Проживання учасників конференції та екскурсійна програма оплачується окремо.

Щодо умов для молодих учених, представників державного сектору – контактуйте з оргкомітетом.

* - фінансові умови можуть змінюватись

Банківські реквізити:

Для учасників:
 

Одержувач: Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Код ЄДРПОУ 02070855

Банк одержувача:ДКСУ, МФО 820172

Р/р 31259290204276

Свідоцтво платника податків 12872203

Індивідуальний податковий номер 020708509155

У платіжному дорученні вказати «Екогеофорум-2017» (вказати прізвище та ініціали учасника)

 

Для спонсорів:

Одержувач: БО “БФ “МІЙ УНІВЕРСИТЕТ”

Код ЄДРПОУ 38713155 ;

МФО 336677

Банк одержувача: Івано-Франківська філія Приватбанку

Р/Р 26008052510358

Призначення платежу: добровільна пожертва (або безповоротна фінансова допомога) від _______________ (назва організації).

У платіжному дорученні вказати: конференція Екогеофорум-2017» 

 

* При оплаті через "Приват24" необхідно вибирати меню
По Україні (платіж за реквізитами)
ввести номер рахунку одержувача
31259290204276
та вибрати підрозділ
ІФНТУ "Нафти і газу" наукова діяльность (рах. 31252290104276)

Обовязково надіслати скановану копію квитанції про оплату електронною поштою ecogeoforum@nung.edu.ua.

 

Основні терміни

Представлення заявки, тез та статей – до 28.02.2017 р.
Оплата за участь у конференції - до 10.03.2017 р.

Оформлення матеріалів

Мова конференції: українська, англійська.

Рекомендований обсяг тез разом з ілюстраціями – до 2-х сторінок. Рукопис підписується автором (співавторами).

Текст набирається у редакторі Microsoft Word на аркуші формату А4 (210х297 мм), поля (мм): верхнє – 20, нижнє – 25, внутрішнє – 30, зовнішнє – 15.

ОСНОВНИЙ ТЕКСТ набирається наступним чином: cтиль «звичайний», гарнітура Times New Roman (Сyr), кегль 11, абзац – 7,5 мм, міжрядковий інтервал 0,85.

Порядок набору:

УДК (Times New Roman (Сyr), кегль 11, без абзацу, вирівнювання – зліва). Назва статті (Arial (Сyr), кегль 14, bold, прописом, без абзацу, вирівнювання – по центру, відбивки знизу і зверху 9 пт). Ініціали, прізвище автора (співавторів) (Times New Roman (Сyr), кегль 11, bold italic, без абзацу, вирівнювання – по центру). Назва організації, її повна поштова адреса, адреса електронної пошти (Times New Roman (Сyr), кегль 11, italic, без абзацу, вирівнювання –по центру, відбивка знизу – 12 пт).

Відбивка по тексту не використовується за винятком підрозділів статті (підрозділи, підпункти відділюються відбивками «перед» – 9, «після» – 6).

Для набирання ФОРМУЛ використовується вбудований в Microsoft Office редактор формул Equation 3.0 (через вставку обєкта). Стиль: Text – Times New Roman (Сyr), Function – Times New Roman (Сyr), italic, Variable – Times New Roman (Сyr), italic, L.G.Greek – Symbol, italic, Symbol – Symbol, italic, Matryx/Vector – Times New Roman (Сyr), Number – Times New Roman (Сyr). Розміри: Full – 11, Subscript/Superscript –8, Sub-Subscript/Superscript – 8, Symbol – 14, Sub-Symbol –10. Для наочності рекомендується формули відділяти відбивками зверху та знизу – 6 пт. Формули компонуються так, щоб вони вміщалися в рядок 80 мм.

ТАБЛИЦІ повинні бути складені лаконічно та зрозуміло. Назва таблиці: Times New Roman (Сyr), кегль 11, bold, без абзацу, вирівнювання – по центру, відбивка знизу та зверху – 6 пт. Таблиці компонуються так, щоб вони вміщалися в рядок 80 мм або 165 мм.

ІЛЮСТРАЦІЇ повинні бути виконані у растровому форматі (BMP, TIF, JPG…) і додаватися окремим файлом. Забороняється використовувати графічний редактор MS WORD! Ілюстрації типу фотографій повинні бути відскановані з роздільною здатністю не менше 400 dpi або додаватися в оригіналі. Підпис до ілюстрації: Times New Roman (Сyr), кегль 10, bold, без абзацу, вирівнювання – по центру. Написи на ілюстраціях виконуються гарнітурою Arial

Використані автором літературні джерела наводяться загальними списком в кінці статті.

Для публікації статті у фаховому виданні слід дотримуватися вимог за посиланням: http://www.nung.edu.ua/фахові-видання

Реєстраційна форма

Реєстрація завершена

myroslav.mazur@gmail.com

Інформація для спонсорів


Шановні колеги!

          22-25 березня 2017 р. в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу відбудеться Міжнародна науково-практична конференція «ЕКОГЕОФОРУМ-2017. Актуальні проблеми та інновації»; присвячена 50-річчю Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. У роботі конференції планується участь українських та іноземних науковців, організацій і установ.

          Запрошуємо Вас прийняти участь і надати спонсорську допомогу для проведення конференції.
          Ваша спонсорська участь буде відзначена в матеріалах конференції та інформаційному просторі.
          Сподіваємось, що участь в нашій конференції стане корисною і відкриє для Вас нові можливості та перспективи.

         З повагою,
         директор ІЕІ, 
         заступник голови оргкомітету                  Мирослав Мазур

                  РЕКВІЗИТИ:
                  Одержувач: БО “БФ “МІЙ УНІВЕРСИТЕТ”
                  Код ЄДРПОУ 38713155 ;
                  МФО 336677
                  Банк одержувача: Івано-Франківська філія Приватбанку
                  Р/Р 26008052510358

Призначення платежу: добровільна пожертва (або безповоротна фінансова допомога) від ____________ (назва організації).
У платіжному дорученні обов’язково вказати: конференція «Екогеофорум-2017» та надіслати скановану копію квитанції про оплату електронною поштою ecogeoforum@nung.edu.ua.

Контакти

Місце проведення конференції: Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу.

Адреса оргкомітету: Інженерно-екологічний інститут. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, вул. Карпатська, 15, м. Івано-Франківськ, 76019, Україна.

Тел.: (+38 0342) 72-71-86,

Моб.тел. +380679919735 (Мирослав Мазур)

+380990754740 (Мирослава Полутренко)

 

Факс: (+38 0342) 54-71-39

E-mail: ecogeoforum@nung.edu.ua

Сайт конференції: www.nung.edu.ua/ecogeoforum2017Перелік секцій конференції

 • Екологія та збалансоване ресурсокористування
 • Керівник секції: д.т.н., проф. Адаменко Ярослав Олегович

  Секретар секції: к.т.н.Радловська Катерина Олексіївна, тел. 0666462599


 • Технології захисту навколишнього середовища
 • Керівник секції: д.т.н., проф. Полутренко Мирослава Степанівна

  Секретар секції: к.х.н., доц. Калин Тетяна Іванівна, тел. 0669267300


 • Проблеми техногенної безпеки в нафтогазовому комплексі
 • Керівник секції: д.т.н., проф. Семчук Ярослав Михайлович

  Секретар секції: доц. Стеліга Іван Іванович, тел. 0677915886


 • Раціональне використання, відновлення та охорона земельних ресурсів
 • Керівник секції: д.географ.н., проф. Приходько Микола Миколайович

  Секретар секції: Романюк Володимир Васильович, тел. 0965658482


 • Матеріали для відновлювальних джерел енергії
 • Керівник секції: д.фіз.-мат.н., проф. Галущак Мар’ян Олексійович

  Секретар секції: к.фіз.-мат.н., доц. Луцишин Тарас Іванович, тел. 0993857591


 • Геоінформаційні технології та моніторинг довкілля
 • Керівник секції: д.геол.-мін.н., проф. Кузьменко Едуард Дмитрович

  Секретар секції: к.геол.н., доц. Чепурний Ігор Валерійович, тел. 0673431484


 • Геодезія, GNSS – технології та геодезичний контроль
 • Керівник секції: д.т.н., проф. Бурак Костянтин Омелянович

  Секретар секції: к.т.н., доц. Грицюк Тетяна Юріївна, тел. 0969170114


 • Освіта в контексті концепції сталого розвитку
 • Керівник секції: д.т.н., проф. Шкіца Леся Євстахіївна

  Секретар секції: к.т.н., доц. Орфанова Марина Михайлівна, тел. 0685412376


 • Екологічні проблеми сталого розвитку туризму
 • Керівник секції: д.т.н., проф. Архипова Людмила Миколаївна

  Секретар секції: к.геол.н., доц. Коробейникова Ярослава Степанівна, тел. 0672733084