07 Дисципліни вільного вибору

Положення про порядок реалізації здобувачами вищої освіти права на вільний вибір навчальних дисциплін

 

ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ НА 2020-2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК КАФЕДРИ ГАЗОНАФТОПРОВОДІВ ТА ГАЗОНАФТОСХОВИЩ

 

Спеціальність/Освітня програма: Нафтогазова інженерія та технології/ Проектування та експлуатація газонафтопроводів та газонафтосховищ

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)

Курс: 4 Семестр: 7, 8

 

Назва дисципліни

Кількість кредитів ЄКТС, академічних годин

Кафедра, що забезпечує викладання

Семестр, в якому викладається

Посилання на файл з анотацією дисципліни

Газові мережі і газосховища

7/210

лекції - 68

лаб. зан. - 0

практ. зан. - 34

самост. роб. - 108

ГНПС

7,8

Анотація навчальної дисципліни

Газотурбінні установки

4/120

лекції - 32

лаб. зан. - 16

практ. зан. - 16

самост. роб. - 56

ГНПС

8

Анотація навчальної дисципліни

Машини і обладнання газонафтопроводів та газонафтосховищ

4/120

лекції - 36

лаб. зан. - 0

практ. зан. - 18

самост. роб. - 66

ГНПС

7

Анотація навчальної дисципліни

Склади нафти і нафтопродуктів

7/210

лекції - 52

лаб. зан. - 0

практ. зан. - 52

самост. роб. - 106

ГНПС

7,8

Анотація навчальної дисципліни

Трубопровідний транспорт нафти і нафтопродуктів

7/210

лекції - 48

лаб. зан. - 16

практ. зан. - 16

самост. роб. - 130

ГНПС

8

Анотація навчальної дисципліни

Трубопровідний транспорт газу

7/210

лекції - 48

лаб. зан. - 16

практ. зан. - 16

самост. роб. - 130

ГНПС

8

Анотація навчальної дисципліни

Теплогазоводопостачання насосних та компресорних станцій

4/120

лекції - 36

лаб. зан. - 0

практ. зан. - 18

самост. роб. - 66

ГНПС

7

Анотація навчальної дисципліни

Технічне обслуговування трубопроводів і сховищ

4/120

лекції - 32

лаб. зан. - 0

практ. зан. - 16

самост. роб. - 72

ГНПС

8

Анотація навчальної дисципліни

Проектування технологічних схем трубопроводів і сховищ

4/120

лекції - 18

лаб. зан. - 0

практ. зан. – 36

самост. роб. - 66

ГНПС

7

Анотація навчальної дисципліни

Автомобільні газонаповнювальні компресорні станції

3/90

лекції - 16

лаб. зан. - 0

практ. зан. - 16

самост. роб. - 58

ГНПС

8

Анотація навчальної дисципліни

 

 

 

 

Спеціальність/Освітня програма: Нафтогазова інженерія та технології/ Спорудження та ремонт газонафтопроводів та газонафтосховищ

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)

Курс: 4 Семестр: 7, 8

 

Назва дисципліни

Кількість кредитів ЄКТС, академічних годин

Кафедра, що забезпечує викладання

Семестр, в якому викладається

Посилання на файл з анотацією дисципліни

Спорудження магістральних трубопроводів

7/210

лекції - 68

лаб. зан. - 0

практ. зан. - 34

самост. роб. - 108

ГНПС

7,8

Анотація навчальної дисципліни

Обслуговування і ремонт газонафтопроводів

4/120

лекції - 32

лаб. зан. - 16

практ. зан. - 16

самост. роб. - 56

ГНПС

8

Анотація навчальної дисципліни

Машини і механізми для будівництва та ремонту трубопроводів

4/120

лекції - 36

лаб. зан. - 0

практ. зан. - 18

самост. роб. - 66

ГНПС

7

Анотація навчальної дисципліни

Спорудження і ремонт газосховищ і нафтобаз

7/210

лекції - 52

лаб. зан. - 0

практ. зан. - 52

самост. роб. - 106

ГНПС

7,8

Анотація навчальної дисципліни

Протикорозійний захист трубопроводів

7/210

лекції - 48

лаб. зан. - 16

практ. зан. - 16

самост. роб. - 130

ГНПС

8

Анотація навчальної дисципліни

Насосні і компресорні станції

7/210

лекції - 48

лаб. зан. - 16

практ. зан. - 16

самост. роб. - 130

ГНПС

8

Анотація навчальної дисципліни

Спорудження та ремонт мереж газопостачання

4/120

лекції - 36

лаб. зан. - 0

практ. зан. - 18

самост. роб. - 66

ГНПС

7

Анотація навчальної дисципліни

Організація і технологія будівництва трубопроводів у складних умовах

4/120

лекції - 32

лаб. зан. - 0

практ. зан. – 16

самост. роб. - 72

ГНПС

8

Анотація навчальної дисципліни

Переходи трубопроводів

4/120

лекції - 18

лаб. зан. - 0

практ. зан. – 36

самост. роб. - 66

ГНПС

7

Анотація навчальної дисципліни

Контроль якості спорудження та ремонту трубопроводів

3/90

лекції - 16

лаб. зан. - 0

практ. зан. - 16

самост. роб. - 58

ГНПС

8

Анотація навчальної дисципліни

 

 

 

 

Спеціальність/Освітня програма: Нафтогазова інженерія та технології/ Газонафтопроводи та газонафтосховища

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський на основі молодшого спеціаліста)

Курс: 2 Семестр: 3, 4

 

Назва дисципліни

Кількість кредитів ЄКТС, академічних годин

Кафедра, що забезпечує викладання

Семестр, в якому викладається

Посилання на файл з анотацією дисципліни

Газові мережі і газосховища

4/120

лекції - 32

лаб. зан. - 0

практ. зан. - 16

самост. роб. - 72

ГНПС

4

Анотація навчальної дисципліни

Газотурбінні установки

3/90

лекції - 32

лаб. зан. - 0

практ. зан. - 16

самост. роб. - 42

ГНПС

3

Анотація навчальної дисципліни

Машини і механізми для будівництва та ремонту трубопроводів

3/90

лекції - 16

лаб. зан. - 0

практ. зан. – 16

самост. роб. - 58

ГНПС

4

Анотація навчальної дисципліни

Насосні і компресорні станції

3/90

лекції - 16

лаб. зан. - 0

практ. зан. - 16

самост. роб. - 58

ГНПС

4

Анотація навчальної дисципліни

Протикорозійний захист трубопроводів

4/120

лекції - 18

лаб. зан. - 0

практ. зан. – 18

самост. роб. - 84

ГНПС

3

Анотація навчальної дисципліни

Спорудження магістральних трубопроводів

6/180

лекції - 32

лаб. зан. - 16

практ. зан. – 16

самост. роб. - 116

ГНПС

4

Анотація навчальної дисципліни

Спорудження та ремонт газосховищ і нафтобаз

4/120

лекції - 32

лаб. зан. - 0

практ. зан. – 32

самост. роб. - 56

ГНПС

4

Анотація навчальної дисципліни

Теплогазоводопостачання насосних та компресорних станцій

3/90

лекції - 32

лаб. зан. - 0

практ. зан. - 16 самост. роб. - 42

ГНПС

4

Анотація навчальної дисципліни

Трубопровідний транспорт нафти

6/180

лекції - 36

лаб. зан. - 0

практ. зан. - 36

самост. роб. - 108

ГНПС

3

Анотація навчальної дисципліни

Трубопровідний транспорт газу

4/120

лекції - 36

лаб. зан. - 0

практ. зан. - 18

самост. роб. - 66

ГНПС

3

Анотація навчальної дисципліни

 

 

 

Спеціальність/Освітня програма: Нафтогазова інженерія та технології/ Газонафтопроводи та газонафтосховища

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)

Курс: 3 Семестр: 5, 6

 

Назва дисципліни

Кількість кредитів ЄКТС, академічних годин

Кафедра, що забезпечує викладання

Семестр, в якому викладається

Посилання на файл з анотацією дисципліни

Спорудження магістральних трубопроводів

6/180

лекції - 36

лаб. зан. - 18

практ. зан. - 36

самост. роб. - 90

ГНПС

5

Анотація навчальної дисципліни

Машини і механізми для будівництва та ремонту трубопроводів

5/150

лекції - 36

лаб. зан. - 18

практ. зан. - 18

самост. роб. - 78

ГНПС

5

Анотація навчальної дисципліни

Машини і обладнання газонафтопроводів та газонафтосховищ

6/180

лекції - 32

лаб. зан. - 16

практ. зан. - 16

самост. роб. - 116

ГНПС

6

Анотація навчальної дисципліни

Математичне моделювання процесів нафтогазопостачання

3/90

лекції - 16

лаб. зан. - 32

практ. зан. - 0

самост. роб. - 42

ГНПС

6

Анотація навчальної дисципліни

 

Українська