06 Наукова діяльність викладачів кафедри

     

     Зусилля науковців кафедри транспорту і зберігання нафти і газу скеровані на вдосконалення технологічних процесів транспортування, зберігання та розподілу нафти, нафтопродуктів і газу. Сьогодні вони виконують непрості завдання у сфері трубопровідного транспорту нафти:

  • дослідження реологічних та транспортабельних властивостей високов’язкої нафти Західного регіону України;
  • розроблення спеціальних технологій трубопровідного транспортування нафти, що характеризується неньютонівськими властивостями;
  • розроблення методів оптимізації режимів роботи системи нафтопроводів в умовах неповного завантаження за критерієм мінімальних енерговитрат; розроблення технології послідовного транспортування різносортних нафт магістральними нафтопроводами; 
  • розроблення енергоефективних режимів експлуатації магістральних нафтопроводів за умов постачання нафти з альтернативних джерел;

     у сфері трубопровідного транспорту газу:

  • розроблення методів оптимізації режимів роботи транзитних і розподільних газопроводів в умовах неповного завантаження за критерієм мінімальних енерговитрат;
  • розроблення оптимальних схем і технологічних режимів реверсного використання існуючої газотранспортної системи за умов постачання газу з альтернативних джерел;
  • розроблення методів технологічних розрахунків трубопроводів та ізотермічних сховищ скрапленого природного газу;

     у сфері розподілу та використання газу:

  • розроблення методів гідравлічного розрахунку та проектування систем газопостачання населених пунктів із поліетиленових труб;
  • розроблення методів гідравлічного розрахунку та реконструкції систем газопостачання населених пунктів у разі повного чи часткового переходу від централізованих до індивідуальних систем опалення. 

     Ефективна наукова діяльність викладачів кафедри забезпечує високий рівень освітньої діяльності та формування необхідних компетенцій в процесі підготовки бакалаврів, магістрів і докторів філософії з нової спеціальності —«Нафтогазова інженерія та технології».
 

Українська