05 Інформаційний пакет кафедри

 

 

Для зручності пошуку  скористайтесь комбінацією клавіш <Ctrl+F> та введіть потрібну літературу.


ТРУБОПРОВІДНИЙ ТРАНСПОРТ НАФТИ І НАФТОПРОДУКТІВ (ВИБІРКОВА ДИСЦИПЛІНА) 

 

Навчально-методичні розробки дисципліни:

Підручники

 1. Середюк М. Д. Трубопровідний транспорт нафти і нафтопродуктів [Текст]: підручник /М. Д. Середюк, Й. В. Якимів, В. П. Лісафін. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2001.– 518 с. 
 2. Трубопроводный транспорт нефти и газа [Текст]: учебник /Р. А. Алиев, В. Д. Белоусов, А. Г. Немудров [та ін.].– 2-е изд., перераб. и доп.– М.: Недра, 1988. – 368 с.

Навчальні посібники 

 1. Якимів Й. В. Типові технологічні розрахунки трубопровідного транспорту нафти і нафтопродуктів [Текст]: навч. посіб. /Й. В. Якимів. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2006. – 366 с.: іл.
 2. Транспорт и хранение нефти и газа [Текст]: учеб. пособ. /П. И. Тугунов, В. Ф. Новоселов, Ф. Ф. Арбузова [та ін.] ; Константинов Н. Н., Тугунов П. И., ред. – М.: Недра, 1975. – 248 с. – 244.
 3. Середюк М. Д. Оптимізація параметрів роботи розгалужених нафтопродуктопроводів [Текст]: навч. посіб. /М. Д. Середюк, М. В. Якимів, М. В. Лур'є. – К.: НМК ВО, 1992. – 136 с.
 4. Тугунов П. И. Типовые расчеты при проектировании и эксплуатации нефтебаз и нефтепроводов [Текст]: учеб. пособие /П. И. Тугунов, В. Ф. Новоселов. – М.: Недра, 1981. – 176 с.
 5. Справочник по проектированию магистральных трубопроводов [Текст] /А. К. Дерцакян, М. Н. Шпотаковский, Б. Г. Волков [и др.]; Дерцакян А. К., ред. – Л.: Недра, 1977. – 519 с.
 6. Середюк М. Д. Проектування та експлуатація нафтопродуктопроводів [Текст] /М. Д. Середюк. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2002. – 282 с.
 7. Попадюк Р. М. Збір і підготовка нафтопромислової продукції [Текст]: навч. посіб. /Р. М. Попадюк, Я. В. Соломчак. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ Факел, 2009. – 184 с

Конспекти лекцій

 1. Якимів Й. В. Конспект лекцій з курсу "Трубопровідний транспорт нафти і нафтопродуктів" [Текст] /Й. В. Якимів. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 1995. – 72 с.
 2. Якимів Й. В. Конспект лекцій з курсу "Трубопровідний транспорт нафти і нафтопродуктів" [Текст] /Й. В. Якимів. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 1996. – 95 с.
 3. Якимів Й. В. Конспект лекцій з курсу "Проектування і експлуатація нафтопроводів" [Текст] /Й. В. Якимів. – Івано-Франківськ: Факел, 1999. – 90 с.

Методичні вказівки

 1. Якимів Й. В. Трубопровідний транспорт нафти і нафтопродуктів [Текст]: лаб. практикум /Й. В. Якимів, Н. В. Люта. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ Факел, 2009.– 100 с.
 2. Якимів Й. В. Трубопровідний транспорт нафти і нафтопродуктів [Текст]: курсове проектування /Й. В. Якимів, О. М. Бортняк.– Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010.– 116 с.
 3. Якимів Й. В. Трубопровідний транспорт нафти і нафтопродуктів [Текст]: курсове проектування /Й. В. Якимів, О. М. Бортняк. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2017. – 117 с.
 4. Бортняк О. М. Трубопровідний транспорт нафти і нафтопродуктів. Спеціальні методи перекачування нафт і нафтопродуктів [Текст]: метод. вказівки для самостійної та індивід. роботи студ. /О. М. Бортняк. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2014.– 140 с.: іл., табл.
 5. Якимів Й.В. Трубопровідний транспорт нафти і нафтопродуктів: [Лабораторний практикум]. - Івано-Франківськ: Факел, 2012. – 114 с.

 


МАШИНИ І ОБЛАДНАННЯ ГАЗОНАФТОПРОВОДІВ ТА ГАЗОНАФТОСХОВИЩ (ВИБІРКОВА ДИСЦИПЛІНА)

Робоча програма навчальної дисципліни

Робоча програма навчальної дисципліни (на базі ОПП_підготовки молодшого спеціаліста)

Навчально-методичні розробки дисципліни:

Підручники

 1. Черкасский В. М. Насосы, вентиляторы, компрессоры [Текст]: учебник / В. М. Черкасский. – М.: Энергоатомиздат, 1984. – 415 с.
 2. Середюк М. Д. Трубопровідний транспорт нафти і нафтопродуктів [Текст]: підручник /М. Д. Середюк, Й. В. Якимів, В. П. Лісафін. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2001.– 518 с.
 3. Касперович В. К. Трубопровідний транспорт газу/ Підручник – Івано-Франківськ: Факел, - 1999. – 198 с.
 4. Лісафін В. П. Проектування та експлуатація складів нафти і нафтопродуктів [Текст]: підручник /В. П. Лісафін, Д. В. Лісафін. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2006.– 597 с.: іл.

Навчальні посібники 

 1. Якимів Й. В. Машини і обладнання газонафтопроводів та газонафтосховищ [Текст]: навч. посіб. /Й. В. Якимів.– Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2001. – 230 с.
 2. Якимів Й. В. Типові технологічні розрахунки трубопровідного транспорту нафти і нафтопродуктів [Текст]: навч. посіб. /Й. В. Якимів. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2006. – 366 с.: іл.
 3. Транспорт и хранение нефти и газа [Текст]: учеб. пособ. /П. И. Тугунов, В. Ф. Новоселов, Ф. Ф. Арбузова [та ін.] ; Константинов Н. Н., Тугунов П. И., ред. – М.: Недра, 1975. – 248 с. – 244.

Методичні вказівки

 1. Якимів Й. В. Машини і обладнання газонафтопроводів та газонафтосховищ [Текст]: курсове проектування /Й. В. Якимів, Л. Д. Пилипів.– Івано-Франківськ: ІФДТУНГ, 2003.– 120 с.
 2. Якимів Й. В. Машини і обладнання газонафтопроводів та газонафтосховищ [Текст]: методичні вказівки /Й. В. Якимів, О. М. Бортняк.– Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010.– 131 с.
 3. Возняк М. П. Машини і обладнання газонафтопроводів та газонафтосховищ [Текст]: лаборатор. практикум /М. П. Возняк, Й. В. Якимів.– Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010. – 86 с.: іл., табл.

ПРОЕКТУВАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ НАФТОПРОВОДІВ (ВИБІРКОВА ДИСЦИПЛІНА)

Робоча програма навчальної дисципліни

Навчально-методичні розробки дисципліни:

Підручники

 1. Середюк М. Д. Трубопровідний транспорт нафти і нафтопродуктів [Текст]: підручник /М. Д. Середюк, Й. В. Якимів, В. П. Лісафін. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2001.– 518 с. 

Навчальні посібники 

 1. Якимів Й. В. Проектування та експлуатація нафтопроводів [Текст]: навч. посіб. /Й. В. Якимів, О. М. Бортняк. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2015. – 171 с.: рис., табл.
 2. Якимів Й. В. Типові технологічні розрахунки трубопровідного транспорту нафти і нафтопродуктів [Текст]: навч. посіб. /Й. В. Якимів. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2006. – 366 с.: іл.
 3. Середюк М. Д. Проектування та експлуатація нафтопродуктопроводів [Текст] /М. Д. Середюк. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2002. – 282 с.

Конспекти лекцій

 1. Якимів Й. В. Конспект лекцій з курсу "Проектування і експлуатація нафтопроводів" [Текст] /Й. В. Якимів. – Івано-Франківськ: Факел, 1999. – 90 с.

Методичні вказівки

 1. Якимів Й. В. Проектування та експлуатація нафтопроводів [Текст]: курсове проектування /Й. В. Якимів, О. М. Бортняк. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010. – 57 с.
 2. Якимів, Й. В. Проектування та експлуатація нафтопроводів [Текст]: методичні вказівки до самостійної роботи. /Й. В. Якимів. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2017. – 42 с.

ГАЗОТУРБІННІ УСТАНОВКИ (ВИБІРКОВА ДИСЦИПЛІНА)

Робоча програма навчальної дисципліни

Робоча програма навчальної дисципліни (на базі ОПП_підготовки молодшого спеціаліста)

Навчально-методичні розробки дисципліни:

Підручники

 1. Поршаков Б.П. Газотурбинные установки на магистральных газопроводах. - М.: Недра, 1974. - 156 с.
 2. Поршаков В. П. Газотурбинные установки: учеб. для вузов. – М.: Недра, 1992. – 238 с.

Навчальні посібники 

 1.  Лісафін В. П.  Газотурбінні установки: навчальний посібник. [для студ. вищ. навч. закл.] . - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2013. - 192 с.: іл.
 2. Костюк А.Г., Костюк А.Г., Шерстюк А.Н. Газотурбинные установки: учеб. пособ. - М.: Высшая школа, 1979. - 254 с.: ил.

Конспекти лекцій

 1. Касперович В.К. Газотурбінні установки: конспект лекцій. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010. - 90 с. – 90.
 2. Михалків В.Б. Проектування і експлуатація компресорних станцій: [Конспект лекцій]/ В.Б. Михалків – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2009. – 236 с.

Методичні вказівки

 1. Лісафін В.П., Пилипів Л.Д. Термодинамічний розрахунок газотурбінної установки. М.В. для самостійної роботи. Івано-Франківськ: 2008 -72 с.
 2. Пилипів Л.Д., Ксенич І.А. Газотурбінні установки: лабораторний практикум. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010. - 68 с.
 3. Пилипів Л.Д. Газотурбінні установки: лабор. практикум. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2004. - 60 с.
 4. Ревзин В.С., Ларионов И.Д. Газотурбинные установки с нагнетателями для транспорта газа: Справочное пособие. - М.: Недра, 1991. - 303 с.
 5. Довідник працівника газотранспортного підприємства / [Розгонюк В.В., Руднік А.А., Коломєєв В.М. та ін.]; під ред. А.А.Рудніка. - К.: Росток, 2001, - 1092 с.

ОЧИСНІ СПОРУДИ (ВИБІРКОВА ДИСЦИПЛІНА)

Робоча програма навчальної дисципліни

Навчально-методичні розробки дисципліни:

Підручники

 1. Роев Г.А. Очисные сооружения газонефтеперекачивающих станций и нефтебаз. Учебник для вузов. М., Недра, 1981.
 2. Кравченко В.С. Водопостачання та каналізація. Підручник.- К.:«Кондор», 2003 – 288 с.

Навчальні посібники

 1. В.П.  Лісафін. Очисні споруди. Охорона довкілля. Навчальний посібник з курсу для студентів спеціальності 7.090305.Івано-Франківськ, 1999.
 2. Ласков Ю.М., Воронов Ю.В., Калицун В.И. Примеры расчетов канализационных сооружений. Учебное пособие для вузов. М., Высшая школа, 1981.

Методичні вказівки

 1. Люта Н.В. Очисні споруди: методичні вказівки для самостійної та індивідуальної роботи студентів. / Н.В. Люта - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2014. - 103 с.: іл., табл.

ТЕПЛОГАЗОВОДОПОСТАЧАННЯ НАСОСНИХ І КОМПРЕСОРНИХ СТАНЦІЙ (ВИБІРКОВА ДИСЦИПЛІНА)

Робоча програма навчальної дисципліни

Навчально-методичні розробки дисципліни:

Підручники

 1. Середюк М.Д. Проектування і експлуатація систем газопостачання населених пунктів / М.Д.Середюк , В.Я.Малик , В.Т.Болонний.  – Івано-Франківськ, 2003. – 436 с.
 2. Кравченко В.С. Водопостачання та каналізація. Підручник.- К.:«Кондор», 2003 – 288 с.
 3. Запольський А.К. Водопостачання, водовідведення та якість води. Підручник. – К. Вища школа, 2005 – 671с.

Навчальні посібники

 1. Стаскевич Н.А. Справочник по газоснабжению и использованию газа / Н.А.Стаскевич, Г.Н.Северинец, Д.Я.Вигдорчик. - М.: Недра, 1990. - 760 с.
 2. Гончарук М.І. Довідник з газопостачання населених пунктів України / М.І.Гончарук, В.І.Шелудченко. – Івано-Франківськ: Сімик, 2006. – 1313 с.
 3. Ласков Ю.М., Воронов Ю.В., Калицун В.И. Примеры расчетов канализационных сооружений. Учебное пособие для вузов. М., Высшая школа, 1981.
 4. В.П.  Лісафін. Очисні споруди. Охорона довкілля. Навчальний посібник з курсу для студентів спеціальності 7.090305.Івано-Франківськ, 1999.

Конспекти лекцій

 1. Пилипів Л.Д. Теплогазоводопостачання насосних та компресорних станцій.Частина 1 - Теплогазопостачання НС і КС: конспект лекцій/ Л.Д. Пилипів - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2017. - 138 с.: іл.

Методичні вказівки

 1. Пилипів Л.Д. Теплогазоводопостачання насосних та компресорних станцій:  методичні вказівки до практичних занять та виконання домашніх завдань/ Л.Д.Пилипів, Н.В. Люта //– Івано-Франківськ: ІФНТУНГ. – 2011. – 89 с.
 2. Люта Н.В. Теплогазоводопостачання насосних і компресорних станцій:[практикум]/ Н.В. Люта – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2017. – 97 с.

АВТОМОБІЛЬНІ ГАЗОНАПОВНЮВАЛЬНІ КОМПРЕСОРНІ СТАНЦІЇ

 

Навчально-методичні розробки дисципліни:

Підручники

 1. Автомобільні газонаповнювальні компресорні станції (АГНКС) [Текст] : монографія / В. Я. Грудз, Я. В. Грудз, В. В. Костів, В. Б. Михалків. [et al.]. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2014. – 320 с. : іл., рис., табл. 
 2. Трубопровідний транспорт газу [Текст] : монографія / М. П. Ковалко, В. Я. Грудз, В. Б. Михалків [et al.]. – К. : Агенство з рац. використання енергії та екології, 2002. – 600 с.

Навчальні посібники 

 1. Довідник працівника газотранспортного підприємства [Текст] / Руднік А. А., ред. – К. : Росток, 2001. – 1092 с.
 2. Насосы и компрессоры [Текст] : учеб. пособ. / С. А. Абдурашитов, А. А. Тупиченков, И. М. Вершинин, С. М. Тененгольц. – М. : Недра, 1974. – 294 с. : ил. – 287.
 3. Експлуатаційникові газонафтового комплексу [Текст] : довідник / В. В. Розгонюк, Л. А. Хачикян, М. А. Григіль [et al.]. – К. : Росток, 1998. – 432 с.

Конспекти лекцій

 1. Михалків, В. Б. Конспект лекцій з курсу "Автомобільні газонаповнювальні компресорні станції" [Текст] / В. Б. Михалків. – Івано-Франківськ : ІФДТУНГ, 1998. – 98 с.

Методичні вказівки

 1. Михалків, В. Б. Автомобільні газонаповнювальні компресорні станції [Текст] : методичні вказівки (тестові завдання) / В. Б. Михалків. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2007. – 63 с.
 2. Михалків, В. Б. Автомобільні газонаповнювальні компресорні станції [Текст] : методичні вказівки / В. Б. Михалків. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 47 с.
 3. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу "Автомобільні газонаповнювальні компресорні станції" [Текст] / Михалків В.Б., авт. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 1997. – 23 с. 

ВОДОПОСТАЧАННЯ І ВОДОВІДВЕДЕННЯ (НОРМАТИВНА ДИСЦИПЛІНА)

Робоча програма навчальної дисципліни

Навчально-методичні розробки дисципліни:

Підручники

 1. Запольський, А. К. Водопостачання, водовідведення та якість води [Текст] : підручник / А. К. Запольський. – К. : Вища школа, 2005. – 671 с.

Навчальні посібники 

 1. Кравченко, В. С. Водопостачання та каналізація [Текст] : навч. посіб. / В. С. Кравченко. – К. : Кондор, 2003. – 288 с.
 2. Трегубенко, Н. С. Водоснабжение и водоотведение. Примеры расчетов [Текст] : учеб. пособие / Н. С. Трегубенко. – М. : Высшая шк., 1989.
 3. Лісафін, В. Очисні споруди. Охорона довкілля [Текст] : навч. посіб. / В. Лісафін. – Івано-Франківськ : ІФДТУНГ, 1999. – 92 с.

Конспекти лекцій

 1. Іванов, О. В. Водопостачання і водовідведення [Текст] : конспект лекцій / О. В. Іванов. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 113 с.

Методичні вказівки

 1. Люта, Н. В. Очисні споруди [Текст] : метод. вказівки / Н. В. Люта. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – 103 с.
 2. Пилипів, Л. Д. Теплогазоводопостачання насосних та компресорних станцій [Текст] : метод. вказівки / Л. Д. Пилипів, Н. В. Люта. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. – 89 с.

ГАЗОВІ МЕРЕЖІ І ГАЗОСХОВИЩА (ВИБІРКОВА ДИСЦИПЛІНА)

Робоча програма навчальної дисципліни

Робоча програма навчальної дисципліни (на базі ОПП_підготовки молодшого спеціаліста)

Навчально-методичні розробки дисципліни:

Підручники

Яковлев Е.И. Газовые сети и газохранилища: учебник для вузов. -М. Недра, 1991. -398 с.

Навчальні посібники 

Середюк М.Д. Малик В.Я., Болонний В.Т.Проектування та експлуатація систем газопостачання населених пунктів: навчальний посібник: навчальний посібник.-  Івано-Франківськ: Факел, 2003. - 436 с.

Середюк М.Д., Савків Б.П. Підземне зберігання газу: навчальний посібник.- Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2015.- 232 с.

Гончарук М.І., Середюк М.Д., Шелудченко В.І. Довідник з газопостачання населених пунктів України - Івано-Франківськ.: Сімик, 2006. - 1313 с.

Середюк М.Д. Пилипів Л.Д., Зарубіна Ю.І. Технологічні розрахунки газових мереж населених пунктів: навчальний посібник. - Івано-Франківськ: Факел, 2004. -183 с.

Гімер Р. Ф., Гімер П.Р, Деркач М.П. Підземне зберігання газу. Івано-Франківськ: Факел, 2001. -212 с.

Довідник працівника газотранспортного підприємства. За загальною редакцією А.А. Рудника. -К.: Росток, 2001.-1090 с.

Експлуатація і технічне обслуговування газорозподільних станцій магістральних газопроводів. Довідник за загальною редакцією А.А. Рудника.-К.: Росток, 2003.- 572 с.

Методичні вказівки

Середюк М.Д., Пилипів Л.Д. Газові мережі і газосховища. Курсове проектування. Для студентів спеціальності «Газонафтопроводи та газонафтосховища - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ.  2010.- 77 с.

Середюк М.Д. Газові мережі і газосховища. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів. Для студентів спеціальності «Газонафтопроводи та газонафтосховища. –ІФНТУНГ 2010. – 30 с.


МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (ВИБІРКОВА ДИСЦИПЛІНА)

Робоча програма навчальної дисципліни

Навчально-методичні розробки дисципліни:

Навчальні посібники

 1. Карпаш О.М. Методологія наукових досліджень: навч. посіб. / О.М.Карпаш, П.М.Райтер, М.О.Карпаш. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2014. - 253 с.
 2. Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень: навч. посіб. - К.: Кондор, 2003. - 192 с.
 3. Ковальчук В.В. Основи наукових досліджень: навч. посіб. / В.В.Ковальчук, Л.М.Моїсєєв. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: ВД "Професіонал", 2004. - 208 с.
 4. Технічна діагностика трубопровідних систем: монографія / В.Я.Грудз, Я.В.Грудз, В.В.Костів, О.С. Тараєвсьький. - Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2012. - 512 с.

Конспекти лекцій

 1. Мазак А.В. Методологія системного підходу та наукових досліджень: конспект лекцій. - Івано-Франківськ: Місто НВ, 2009. - 179 с.
 2. Філіпенко А.С. Основи наукових досліджень.: конспект лекцій: посібник. - К.: Академвидав, 2004. - 208 с.
 3. Михалків В.Б. Математичне моделювання процесів газонафтопостачання: конспект лекцій / В.Б.Михалків, Ю.І.Дорошенко. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010. - 98 с.
 4. Середюк М.Д. Введення в спеціальність: конспект лекцій / М.Д.Середюк, В.Б.Михалків. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ Факел, 2005. - 180 с.

ПРОЕКТУВАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ ОБʼЄКТІВ ЗБЕРІГАННЯ НАФТИ І НАФТОПРОДУКТІВ (ВИБІРКОВА ДИСЦИПЛІНА)

Робоча програма навчальної дисципліни

Навчально-методичні розробки дисципліни:

Підручники

 1. Лісафін В.П. Проектування та експлуатація складів нафти і нафтопродуктів: [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / В.П.Лісафін, Д.В. Лісафін. – Івано-Франківськ: Факел, 2006. – 597 с.
 2. Технологія зберігання та розподілу нафти і нафтопродуктів : навч. посіб. / Ю. О. Венгерцев, В. Ю. Худолей, С. В. Ковтун. – К. : Компьютерпрес, 2010. – 562 с.
 3. Середюк М.Д. Трубопровідний транспорт нафти і нафтопродуктів : [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / Середюк М.Д., Якимів Й.В., Лісафін В.П.  – Івано-Франківськ: Кременчук, 2001. – 517 с.

Навчальні посібники

 1. Лісафін  В.П. Типові розрахунки процесів приймання, зберігання та розподілу нафти і наф-топродуктів: [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / В.П.Лісафін, Н.В.Люта. – Івано-Франківськ: Факел, 2003. – 248 с.
 2. Справочник по проектированию нефтебаз . / Г. В. Шишкин. – Л. : Недра, 1978. – 216 с.

Методичні вказівки

 1. Проектування та експлуатація обʼєктів зберігання нафти і нафтопродуктів:  Методичні  вказівки для самостійної роботи. / В.П.  Лісафін – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018–  82 с.
 2. Проектування, спорудження та експлуатація газосховищ і нафтобаз [Текст] : метод. вказ. для самостійної роботи / В. П. Лісафін. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 50 с.

ПРОЕКТУВАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ СКЛАДІВ НАФТИ І НАФТОПРОДУКТІВ (ВИБІРКОВА ДИСЦИПЛІНА)

Робоча програма навчальної дисципліни

Робоча програма навчальної дисципліни (на базі ОПП_підготовки молодшого спеціаліста)

Навчально-методичні розробки дисципліни:

Підручники

 1. Лісафін В.П. Проектування та експлуатація складів нафти і нафтопродуктів: [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / В.П.Лісафін, Д.В. Лісафін. – Івано-Франківськ: Факел, 2006. – 597 с.
 2. Середюк М.Д. Трубопровідний транспорт нафти і нафтопродуктів : [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / Середюк М.Д., Якимів Й.В., Лісафін В.П.  – Івано-Франківськ: Кременчук, 2001. – 517 с.

Навчальні посібники

 1. Лісафін  В.П. Типові розрахунки процесів приймання, зберігання та розподілу нафти і наф-топродуктів: [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / В.П.Лісафін, Н.В.Люта. – Івано-Франківськ: Факел, 2003. – 248 с.
 2. Справочник по проектированию нефтебаз . / Г. В. Шишкин. – Л. : Недра, 1978. – 216 с.

Конспекти лекцій

 1. Конспект лекцій з дисципліни “Проектування і експлуатація нафтобаз” (частина 1) для студентів спеціальності 7.090308 – Проектування, спорудження і експлуатація газонафтопроводів і газонафтосховищ. - Івано-Франківськ, 1995.
 2. Конспект лекцій з дисципліни “Проектування і експлуатація нафтобаз” (частина 2) для студентів спеціальності 7.090308 – Проектування, спорудження і екс-плуатація газонафтопроводів і газонафтосховищ.- Івано-Франківськ, 1996.

Методичні вказівки

 1. Проектування  і експлуатація складів нафти і нафтопродуктів: курсове проектування. /Тараєвський О.С., Лісафін В.П. – Івано-Франківськ, ІФНТУНГ, 2010. – 69 с.
 2. Проектування та експлуатація обʼєктів зберігання нафти і нафтопродуктів:  Методичні  вказівки для самостійної роботи. / В.П.  Лісафін – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018–  82 с.
 3. Проектування та експлуатація складів нафти і нафтопродуктів: Збірник тестових завдань / В. П. Лісафін, Ю. І. Дорошенко – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2014. – 222 с.
 4. Проектування, спорудження та експлуатація газосховищ і нафтобаз [Текст] : метод. вказ. для самостійної роботи / В. П. Лісафін. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 50 с. – (Каф. транспорту і зберігання нафти і газу).

ПРОГРЕСИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ СПОРУДЖЕННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ГАЗОНАФТОПРОВОДІВ (НОРМАТИВНА ДИСЦИПЛІНА)

Робоча програма навчальної дисципліни

Навчально-методичні розробки дисципліни:

Підручники

 1. Середюк, М. Д. Трубопровідний транспорт нафти і нафтопродуктів [Текст] : підручник / М. Д. Середюк, Й. В. Якимів, В. П. Лісафін. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2001. – 518 с.
 2. Сусак О. М. Трубопровідний транспорт газу: підручник / О. М. Сусак, В. К. Касперович, М. П. Андріїшин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. – 345 с. : іл., табл.
 3. Касперович В. К. Трубопровідний транспорт газу / Касперович В. К. – Івано-Франківськ: Факел, 1999. – 198 с.
 4. Трубопровідний транспорт газу / [М.П.Ковалко, В.Я.Грудз, В. Б.Михалків та ін.]: за ред. М. П. Ковалка. – К.: АренаЕКО, 2002. – 600 с.
 5. Лісафін, В. П. Проектування та експлуатація складів нафти і нафтопродуктів [Текст] : підручник / В. П. Лісафін, Д. В. Лісафін. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. – 597 с. : іл.

Навчальні посібники 

 1. Якимів, Й. В. Типові технологічні розрахунки трубопровідного транспорту нафти і нафтопродуктів [Текст] : навч. посіб. / Й. В. Якимів. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. – 366 с.
 2. Гончарук, М. І. Довідник з газопостачання населених пунктів України [Текст] / М. І. Гончарук, М. Д. Середюк, В. І. Шелудченко. – Івано-Франківськ : Сімик, 2006. – 1313 с. : іл., рис., табл.
 3. Середюк М.Д. Пилипів Л.Д., Зарубіна Ю.І. Технологічні розрахунки газових мереж населених пунктів: навчальний посібник. - Івано-Франківськ: Факел, 2004. -183 с.
 4. Лісафін, В. П. Типові розрахунки процесів приймання, зберігання та розподілу нафти і нафтопродуктів [Текст] : навч. посіб. / В. П. Лісафін, Н. В. Люта. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. – 248 с. : з іл.
 5. Довідник працівника газотранспортного підприємства. За загальною редакцією А.А. Рудника. -К.: Росток, 2001.-1090 с.

Методичні вказівки

 1. Бортняк, О. М. Трубопровідний транспорт нафти і нафтопродуктів. Спеціальні методи перекачування нафт і нафтопродуктів [Текст] : метод. вказівки для самостійної та індивід. роботи студ. / О. М. Бортняк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – 140 с. : іл., табл.
 2.  Бортняк, О. М. Проектування та експлуатація газонафтопроводів [Текст] : методичні вказівки для самостійної роботи студентів / О. М. Бортняк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 148 с.
 3. Середюк, М. Д. Прогресивні технології зберігання та розподілу газу [Текст] : метод. вказівки / М. Д. Середюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 112 с.

ПРОЕКТУВАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ ГАЗОВИХ МЕРЕЖ (ВИБІРКОВА ДИСЦИПЛІНА)

Робоча програма навчальної дисципліни

Навчально-методичні розробки дисципліни:

Навчальні посібники

 1. Середюк М.Д. Малик В.Я., Болонний В.Т. Проектування та експлуатація систем газопостачання населених пунктів: навчальний посібник: навчальний посібник.-  Івано-Франківськ: Факел, 2003. - 436 с.
 2. Гончарук М.І., Середюк М.Д., Шелудченко В.І. Довідник з газопостачання населених пунктів України.  Івано-Франківськ.: Сімик, 2006. - 1313 с.
 3. Середюк М.Д. Пилипів Л.Д., Зарубіна Ю.І. Технологічні розрахунки газових мереж населених пунктів: навчальний посібник. - Івано-Франківськ: Факел, 2004. -183 с.
 4.  Довідник працівника газотранспортного підприємства. За загальною редакцією А.А. Рудника. -К.: Росток, 2001.-1090 с.

Конспекти лекцій

 1. Ксенич А.І.  Облік газу в системах газопостачання: конспект лекцій. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2014. - 102 с.: іл.

Методичні вказівки

 1. Середюк М.Д., Ксенич А.І. Проектування та експлуатація газових мереж.  Курсове проектування. Для студентів спеціальності «Газонафтопроводи та газонафтосховища - Івано-Фран-ківськ: ІФНТУНГ.  2010.- 74 с.
 2. Середюк М.Д. Прогресивні технології зберігання та розподілу газу. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів.-2010.-112с.(№1674)

ПРОЕКТУВАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ НАСОСНИХ СТАНЦІЙ (ВИБІРКОВА ДИСЦИПЛІНА)

Робоча програма навчальної дисципліни

Навчально-методичні розробки дисципліни:

Підручники

 1. Середюк, М. Д. Трубопровідний транспорт нафти і нафтопродуктів [Текст] : підручник / М. Д. Середюк, Й. В. Якимів, В. П. Лісафін. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2001. – 518 с.

Навчальні посібники 

 1. М. Д. Середюк, Й. В. Якимів, М. В. Лур'є.  Оптимізація параметрів роботи розгалужених нафтопродуктопроводів: навчальний  посібник.- К.: НМК ВО, 1992. –132 с.
 2. Середюк М.Д. Проектування та експлуатація нафтопродуктопроводів. Івано-Франківськ: Факел, 2002. –282с
 3. Середюк М. Д., Люта Н. В. Технологічні  розрахунки режимів роботи насосних станцій магістральних трубопроводів: навчальний посібник для студентів спеціальності "Газонафтопроводи та газонафтосховища". Івано-Франківськ:  Факел,  2004. – 151 с.

Методичні вказівки

 1. Возняк М.П., Середюк М.Д. Проектування та експлуатація насосних станцій. Курсове проектування. Для студентів спеціальності «Газонафтопроводи та газонафтосховища» -  Івано-Франківськ: ІФНТУНГ. 2010.-  119 с.
 2. Середюк М.Д. Алгоритми і програми для курсового і дипломного проектування насосних станцій.  Методичні вказівки для студентів спеціальності "Газонафтопроводи та газонафтосховища". - Івано-Франківськ,  1999. - 46 с.

ПРОЕКТУВАННЯ І ЕКСПЛУАТАЦІЯ ГАЗОПРОВОДІВ (ВИБІРКОВА ДИСЦИПЛІНА)

Робоча програма навчальної дисципліни

Навчально-методичні розробки дисципліни:

Підручники

 1. Трубопровідний транспорт газу [Текст] : монографія / М. П. Ковалко, В. Я. Грудз, В. Б. Михалків [et al.]. – К. : Агенство з рац. використання енергії та екології, 2002. – 600 с.
 2. Касперович, В. К. Трубопровідний транспорт газу [Текст] : підручник / В. К. Касперович. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 1999. – 198 с.
 3. Сусак, О. М. Трубопровідний транспорт газу [Текст] : підручник / О. М. Сусак, В. К. Касперович, М. П. Андріїшин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. – 345 с. : іл., табл. 
 4. Режими газотранспортних систем [Текст] / Є. І. Яковлєв, О. С. Казак, В. Б. Михалків [et al.]. – Львів : Світ, 1992. – 170 с.

Навчальні посібники 

 1. Довідник працівника газотранспортного підприємства [Текст] / Руднік А. А., ред. – К. : Росток, 2001. – 1092 с.
 2. Експлуатаційникові газонафтового комплексу [Текст] : довідник / В. В. Розгонюк, Л. А. Хачикян, М. А. Григіль [et al.]. – К. : Росток, 1998. – 432 с.

Конспекти лекцій

 1. Михалків, В. Б. Прогресивні технології трубопровідного транспорту газу [Текст] : конспект лекцій / В. Б. Михалків. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. – 113 с. – (Кафедра транспорту і зберігання нафти і газу).

Методичні вказівки

 1. Михалків, В. Б. Проектування і експлуатація газопроводів [Текст] : метод. вказ. для самостійної роботи / В. Б. Михалків. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 32 с.
 2. Михалків, В. Б. Проектування та експлуатація газопроводів [Текст] : курсове проектування / В. Б. Михалків, О. М. Бортняк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 81 с.
 3. Михалків, В. Б. Проектування та експлуатація газопроводів [Текст] : метод. вказівки / В. Б. Михалків, О. М. Бортняк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 102 с.

ПРОЕКТУВАННЯ І ЕКСПЛУАТАЦІЯ КОМПРЕСОРНИХ СТАНЦІЙ (ВИБІРКОВА ДИСЦИПЛІНА)

Робоча програма навчальної дисципліни

Навчально-методичні розробки дисципліни:

Підручники

 1. Трубопровідний транспорт газу [Текст] : монографія / М. П. Ковалко, В. Я. Грудз, В. Б. Михалків [et al.]. – К. : Агенство з рац. використання енергії та екології, 2002. – 600 с.
 2. Касперович, В. К. Трубопровідний транспорт газу [Текст] : підручник / В. К. Касперович. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 1999. – 198 с.
 3. Режими газотранспортних систем [Текст] / Є. І. Яковлєв, О. С. Казак, В. Б. Михалків [et al.]. – Львів : Світ, 1992. – 170 с.

Навчальні посібники 

 1. Довідник працівника газотранспортного підприємства [Текст] / Руднік А. А., ред. – К. : Росток, 2001. – 1092 с.
 2. Експлуатаційникові газонафтового комплексу [Текст] : довідник / В. В. Розгонюк, Л. А. Хачикян, М. А. Григіль [et al.]. – К. : Росток, 1998. – 432 с.
 3. Новоселов, В. Ф. Типовые расчеты при проектировании и эксплуатации газопроводов [Текст] : учеб. пособие / В. Ф. Новоселов, А. И. Гольянов, Е. М. Муфтахов. – М. : Недра, 1982. – 137 с.

Конспкти лекцій

 1. Михалків, В. Б. Проектування і експлуатація компресорних станцій [Текст] : конспект лекцій / В. Б. Михалків. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. – 236 с.

Методичні вказівки

 1. Клюк, Б. О. Проектування і експлуатація компресорних станцій. Курсове проектування [Текст] : метод. вказівки / Б. О. Клюк, В. Б. Михалків. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. – 109 с.
 2. Михалків, В. Б. Проектування і експлуатація компресорних станцій [Текст] : метод. вказівки / В. Б. Михалків. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 37 с.
 3. Михалків, В. Б. Проектування та експлуатація компресорних станцій [Текст] : курсове проектування / В. Б. Михалків. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 117 с. : іл.

ПІДЗЕМНЕ ЗБЕРІГАННЯ ГАЗУ (ВИБІРКОВА ДИСЦИПЛІНА)

Робоча програма навчальної дисципліни

Навчально-методичні розробки дисципліни:

Підручники

 1. Гімер, Р. Ф. Підземне зберігання газу [Текст] : підручник / Р. Ф. Гімер, П. Р. Гімер, М. П. Деркач. – Івано-Франківськ : Факел, 2001. – 215 с.
 2. Трубопровідний транспорт газу / [М.П.Ковалко, В.Я.Грудз, В.Б.Михалків та ін.]: за ред. М.П.Ковалка. – К.: АренаЕКО, 2002. – 600 с.

Навчальні посібники 

 1. Середюк, М. Д. Підземне зберігання газу [Текст] : навч. посіб. / М. Д. Середюк, Б. П. Савків. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. – 232 с. : рис., табл. – (Кафедра транспорту і зберігання нафти і газу). – 229-231. – ISBN 978-966-694-253-4.
 2. Довідник працівника газотранспортного підприємства [Текст] / Руднік А. А., ред. – К. : Росток, 2001. – 1092 с.

Методичні вказівки

 1. Михалків, В. Б. Проектування і експлуатація компресорних станцій [Текст] : метод. вказівки / В. Б. Михалків. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 37 с.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТРУБОПРОВОДІВ ТА СХОВИЩ (ВИБІРКОВА ДИСЦИПЛІНА)

Робоча програма навчальної дисципліни

Навчально-методичні розробки дисципліни:

Підручники

 1. Касперович В. К. Трубопровідний транспорт газу / Касперович В. К. – Івано-Франківськ: Факел, 1999. – 198 с.
 2. Трубопровідний транспорт газу / [М.П.Ковалко, В.Я.Грудз, В. Б.Михалків та ін.]: за ред. М. П. Ковалка. – К.: АренаЕКО, 2002. – 600 с.
 3. Трубопроводный транспорт нефти и газа: Учебник для вузов / Р. А. Алиев, В.Д. Белоусов, А. Г. Немудров и др.  2-е изд. Москва: Недра, 1988.  366 с.
 4. Волков М. М. Справочник работника газовой промышленности / Волков М. М., Михеев А. Л., Конев К.А. – М.: Недра, 1989. – 286 с.
 5. Деточенко А.В., Михеев А.Л., Волков М.М. Спутник газовика.  М.: Недра , 1978.  311с.
 6. Дизенко Е. И. Новоселов В. Ф., Тугунов П.И. Противокоррозионная защита трубопроводов и резервуаров. М.: Недра, 1978. – 216 с.
 7. Ковалко М.П. Методи та засоби підвищення ефективності функціонування систем трубопровідного транспорту газу. – К.: УЕЗ, 2001. –288с.

Навчальні посібники 

 1. Довідник працівника газотранспортного підприємства / Руднік А. А., ред. – К. : Росток, 2001. – 1092 с.
 2. Експлуатаційникові газонафтового комплексу [Текст] : довідник / В. В. Розгонюк, Л. А. Хачикян, М. А. Григіль. – К. : Росток, 1998. – 432 с.
 3. Експлуатація і технічне обслуговування газорозподільних станцій магістральних газопроводів [Текст] : довідник / А. А. Руднік, В. М. Коломєєв, В. В. Розгонюк. – К. : Росток, 2003. – 575 с.
 4. Фізико-технічні властивості нафти, нафтопродуктів і газів / [Возняк Л.В., Возняк М.П., Кривенко Г.В., Сухін Є.І.]. – Івано-Франківськ: Факел, 2005. – 304 с.

Конспекти лекцій

 1. Тараєвський, О. С. Технічне обслуговування трубопроводів та сховищ [Текст] : конспект лекцій / О. С. Тараєвський. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 166 с. : іл.

Методичні вказівки

 1. Тараєвський, О. С. Технічне обслуговування трубопроводів та сховищ [Текст] : курс. проектування / О. С. Тараєвський. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – 65 с.
 2. Тараєвський, О. С. Технічне обслуговування трубопроводів та сховищ [Текст] : мотод. вказівки / О. С. Тараєвський. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. – 15 с.
 3. Тараєвський, О. С. Технічне обслуговування трубопроводів та сховищ [Текст] : практикум / О. С. Тараєвський. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 38 с.

ТРУБОПРОВІДНИЙ ТРАНСПОРТ ВИСОКОВ’ЯЗКИХ ВУГЛЕВОДНІВ  (ВИБІРКОВА ДИСЦИПЛІНА)

Робоча програма навчальної дисципліни

Навчально-методичні розробки дисципліни:

Підручники

 1. Середюк, М. Д. Трубопровідний транспорт нафти і нафтопродуктів [Текст] : підручник / М. Д. Середюк, Й. В. Якимів, В. П. Лісафін. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2001. – 518 с.

Навчальні посібники 

 1. М. Д. Середюк, Л. Д. Пилипів. Трубопровідний транспорт високов’язких вуглеводнів: навчальний посібник. [для студ. вищ. навч. закл.] Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2013. - 347 с.
 2. О.Є Федоров, М.Є. Сімків. Основи реології: навчальний посібник. [для студ. вищ. навч. закл. -Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2009.- 112 с.

Методичні вказівки

 1. Середюк М.Д. Технологічний моніторинг нафтопровідних систем. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів. Для студентів спеціальності «Газонафтопроводи та газонафтосховища. - 2010. – 38 с.

ТРУБОПРОВІДНИЙ ТРАНСПОРТ ГАЗУ (ВИБІРКОВА ДИСЦИПЛІНА)

Робоча програма навчальної дисципліни

Робоча програма навчальної дисципліни (на базі ОПП_підготовки молодшого спеціаліста)

Навчально-методичні розробки дисципліни:

Підручники

 1. Сусак О. М. Трубопровідний транспорт газу: підручник / О. М. Сусак, В. К. Касперович, М. П. Андріїшин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. – 345 с. : іл., табл.
 2. Касперович В. К. Трубопровідний транспорт газу / Касперович В. К. – Івано-Франківськ: Факел, 1999. – 198 с.
 3. Трубопровідний транспорт газу / [М.П.Ковалко, В.Я.Грудз, В. Б.Михалків та ін.]: за ред. М. П. Ковалка. – К.: АренаЕКО, 2002. – 600 с.
 4. Трубопроводный транспорт нефти и газа: Учебник для вузов / Р. А. Алиев, В.Д. Белоусов, А. Г. Немудров и др. - 2-е изд. Москва: Недра, 1988. - 366 с.
 5. Волков М. М. Справочник работника газовой промышленности / Волков М. М., Михеев А. Л., Конев К.А. – М.: Недра, 1989. – 286 с.
 6. Деточенко А.В., Михеев А.Л., Волков М.М. Спутник газовика. - М.: Недра , 1978. - 311с.
 7. Дизенко Е. И. Новоселов В. Ф., Тугунов П.И. Противокоррозионная защита трубопроводов и резервуаров. М.: Недра, 1978. – 216 с.
 8. Ковалко М.П. Методи та засоби підвищення ефективності функціонування систем трубопровідного транспорту газу. – К.: УЕЗ, 2001. –288с.
 9. Повышение эффективности эксплуатации энергопривода компрессорных станций / Б. П. Поршаков, А. С. Лопатин, А. М. Назарьина, А. С. Рябченко. – М. : Недра, 1992. – 208 с.
 10. Ревзин, В. С. Газотурбинные установки с нагнетателями для транспорта газа [Текст] : справ. пособие / В. С. Ревзин, И. Д. Ларионов. – М. : Недра, 1991. – 303 с.
 11. Седых З. С. Эксплуатация газоперекачивающих агрегатов с газотурбинным приводом / Седых З. С. – М.: Недра, 1990. – 203 с.

Навчальні посібники

 1. Довідник працівника газотранспортного підприємства / Руднік А. А., ред. – К. : Росток, 2001. – 1092 с.
 2. Експлуатаційникові газонафтового комплексу [Текст] : довідник / В. В. Розгонюк, Л. А. Хачикян, М. А. Григіль. – К. : Росток, 1998. – 432 с.
 3. Експлуатація і технічне обслуговування газорозподільних станцій магістральних газопроводів [Текст] : довідник / А. А. Руднік, В. М. Коломєєв, В. В. Розгонюк. – К. : Росток, 2003. – 575 с.
 4. Фізико-технічні властивості нафти, нафтопродуктів і газів / [Возняк Л.В., Возняк М.П., Кривенко Г.В., Сухін Є.І.]. – Івано-Франківськ: Факел, 2005. – 304 с.

Методичні вказівки

 1. Сусак О. М. Трубопровідний транспорт газу: метод. вказ. до курсового проектування / О. М. Сусак, С. Я. Григорський. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 196 с.
 2. Сусак, О. М. Трубопровідний транспорт газу [Текст] : метод. вказівки / О. М. Сусак. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. – 34 с.
 3. Михалків, В. Б. Трубопровідний транспорт газу [Текст] : лабораторний практикум / В. Б. Михалків, В. К. Касперович, О. М. Сусак. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. – 66 с.
 4. Григорський, С. Я. Трубопровідний транспорт газу [Текст] : методичні вказівки до самостійної роботи / С. Я. Григорський. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 76 с.

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ГАЗОНАФТОПОСТАЧАННЯ (ОБОВ’ЯЗКОВА ДИСЦИПЛІНА)

Робоча програма навчальної дисципліни

Робоча програма навчальної дисципліни (на базі ОПП_підготовки молодшого спеціаліста)

Навчально-методичні розробки дисципліни:

Підручники

 1. Довідник працівника газотранспортного підприємства / Руднік А. А., ред. – К. : Росток, 2001. – 1092 с.
 2. Середюк, М. Д. Трубопровідний транспорт нафти і нафтопродуктів [Текст] : підручник / М. Д. Середюк, Й. В. Якимів, В. П. Лісафін. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2001. – 518 с.
 3. Довідник з нафтога-зової справи [Текст] / Бойко В. С., ред. – Львів, 1996. – 620 с.

Навчальні посібники 

 1. Трубопровідний транспорт газу [Текст] : монографія / М. П. Ковалко, В. Я. Грудз, В. Б. Михалків [et al.]. – К. : Агенство з рац. використання енергії та екології, 2002. – 600 с.
 2. Новітні методи прикладної фізики і математики в інженерних дослідженнях [Текст] : навч. посіб. / О. М. Карпаш, А. О. Снарський, П. М. Райтер, М. О. Карпаш. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2008. – 320 с. : іл.
 3. Дорошенко, В. М. Основи наукових досліджень [Текст] : навч. посіб. / В. М. Дорошенко. – К. : ІСДО, 1993. – 128 с.

Конспекти лекцій

 1. Михалків, В. Б. Математичне моделювання процесів газонафтопостачання [Текст] : конспект лекцій / В. Б. Михалків, Ю. І. Дорошенко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 98 с. 
 2. Михалків, В. Б. Конспект лекцій з курсу "Математичне моделювання процесів газонафтопостачання" [Текст] / В. Б. Михалків. – Івано-Франківськ : Факел, 1999. – 111 с.

Методичні вказівки

 1. Михалків В.Б. Математичне моделювання процесів газонафтопостачання: Лабораторний практикум. / В.Б.Михалків, Ю.І.Зарубіна - Івано-Франківськ: Факел, 2009. – 96 с.
 2. Михалків В.Б. Математичне моделювання процесів газонафтопостачання: Тестові завдання. / В.Б.Михалків, Ю.І.Зарубіна - Івано-Франківськ: Факел, 2006. – 100 с.

МАТЕРІАЛИ ТА ТРУБОПРОВІДНА АРМАТУРА ТРУБОПРОВОДІВ І СХОВИЩ (ВИБІРКОВА ДИСЦИПЛІНА)

Робоча програма навчальної дисципліни

Робоча програма навчальної дисципліни (на базі ОПП_підготовки молодшого спеціаліста)

Навчально-методичні розробки дисципліни:

Підручники

 1. Середюк, М. Д. Трубопровідний транспорт нафти і нафтопродуктів [Текст] : підручник / М. Д. Середюк, Й. В. Якимів, В. П. Лісафін. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2001. – 518 с.
 2. Скугорова, Л. П. Материалы для сооружения газонефтепроводов и хранилищ [Текст] : Учебник. / Л. П. Скугорова. – М. : Недра, 1975. – 316 с.

Навчальні посібники 

 1. Возняк М. П. Матеріали й арматура трубопроводів та сховищ [Текст] : навч. посіб. / М. П. Возняк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 599 с.: іл.
 2. Якимів, Й. В. Машини і обладнання газонафтопроводів та газонафтосховищ [Текст] : навч. посіб. / Й. В. Якимів. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2001. – 230 с.
 3. Відновлення герметичності запірної арматури магістральних газопроводів [Текст] : посібник / Б. С. Петровський, А. І. Лаус, С. В. Савула [et al.]. – Тернопіль : Навч. книга-Богдан, 2007. – 176 с.
 4. Гончарук, М. І. Довідник з газопостачання населених пунктів України [Текст] / М. І. Гончарук, М. Д. Середюк, В. І. Шелудченко. – Івано-Франківськ : Сімик, 2006. – 1313 с. : іл., рис., табл.
 5. Експлуатація і технічне обслуговування газорозподільних станцій магістральних газопроводів [Текст] : довідник / А. А. Руднік, В. М. Коломєєв, В. В. Розгонюк [et al.]. – К. : РОСТОК, 2003. – 575 с.

Методичні вказівки

 1. Возняк М.П. Матеріали та трубопровідна арматура трубопроводів та сховищ: методичні вказівки для самостійної та індивідуальної роботи студентів. / М.П. Возняк - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010. - 45 с.: іл., табл.

НАФТОГАЗОВА МЕХАНІКА (ОБОВ’ЯЗКОВА ДИСЦИПЛІНА)

Робоча програма навчальної дисципліни

Навчально-методичні розробки дисципліни:

Підручники

 1. Трубопроводный транспорт нефти и газа [Текст] : учебник / Р. А. Алиев, В. Д. Белоусов, А. Г. Немудров [et al.]. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Недра, 1988. – 368 с.
 2. Чарный, И. А. Основы газовой динамики [Текст] : Учебник / И. А. Чарный. – М. : Гостоптехиздат, 1961. – 200с.
 3. Абрамович, Г. Н. Прикладная газовая динамика [Текст] : учебник. / Г. Н. Абрамович. – 4-е изд., перераб. – М. : Наука, 1976. – 888с.
 4. Коротаев, Ю. П. Добыча, транспорт и подземное хранение газа [Текст] : учебник / Ю. П. Коротаев, А. И. Ширковский. – М. : Недра, 1984. – 486 с.

Навчальні посібники 

 1. Гімер, Р. Ф. Основи газової динаміки [Текст] : навч. посіб. / Р. Ф. Гімер, П. Р. Гімер. – Івано-Франківськ : Факел, 2000. – 227 с.
 2. Дорошенко, Ю. І. Нафтогазова механіка [Текст] : навчальний посібник / Ю. І. Дорошенко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 231 с.

Конспекти лекцій

 1. Дорошенко, Ю. І. Нафтогазова механіка [Текст] : конспект лекцій / Ю. І. Дорошенко, О. М. Сусак. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – 207 с.

Методичні вказівки

 1. Дорошенко Ю. І. Нафтогазова механіка: Практикум / Ю. І. Дорошенко – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2017. – 38 с.
 2. Сусак О. М. Нафтогазова механіка: методичні вказівки для самостійної та індивідуальної роботи студентів / О. М. Сусак , Ю. І. Дорошенко – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010. – 29 с.: 2 табл.

СТРАТЕГІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ (ВИБІРКОВА ДИСЦИПЛІНА)

Робоча програма навчальної дисципліни

Навчально-методичні розробки дисципліни:

Підручники

 1. Альтернативні палива та інші нетрадиційні джерела енергіі: підручник / О.Адаменко, В.Височанський, В.Льотко, М.Михайлів; Льотко В., ред. - Івано-Франківськ: Полум'я, 2000. - 256 с.

Навчальні посібники 

 1. Сталий розвиток суспільства: навчальний посібник / авт.: А. Садовенко, Л. Масловська, В. Середа, Т. Тимочко. – 2 вид. – К.; 2011. – 392 с.
 2. Баландин Р. К. Геологическая деятельность человечества. Техногенез/ Минск : Вышэйшая шк., 1978. – 303 с. : ил. – 296-302.
 3. Енергоефективність та відновлювані джерела енергії / Шидловський А.К., ред. - К.: Українські енциклопедичні знання, 2007. - 560 с.

Конспекти лекцій

 1. Адаменко О. М. Стратегія сталого розвитку: конспект лекцій. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 45 с.
 2. Михалків, В. Б. Проектування і експлуатація компресорних станцій [Текст] : конспект лекцій / В. Б. Михалків. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. – 236 с.

Методичні вказівки

 1. Потравич Л. Д. Стратегія сталого розвитку: практикум. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. – 85 с.
 2. Національна  парадигма  сталого  розвитку  України  /  за  заг.  ред. академіка  НАН  України,  д.т.н.,  проф.,  засл.  діяча  науки  і  техніки  України Б. Є. Патона.  –  К.:  Державна  установа  "Інститут  економіки природокористування  та  сталого  розвитку  Національної  академії  наук України", 2012. – 72 с.
 3. Григоришин О. М. Стратегія сталого розвитку: методичні вказівки для семінарських занять і самостійної роботи студентів. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 55 с.
 4. Мельничук І. В. Стратегія сталого розвитку і інженерна освіта. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 28 с.

 

 

Українська