Передрук квитків

   При виявленні помилки після отримання квитка необхідно терміново (не пізніше одного тижня!) подати в НВЛПП замовлення на передрук з виявленням помилки. До замовлення необхідно додати зіпсований документ та накладну на повернення. Оплата коштів за виготовлення передрукованого документа здійснюється за рахунок сторони, яка допустила помилку.

     У разі допущення помилки навчальним закладом, оплата за документ повинна бути зроблена до того (разом з тим), як замовлення буде передано до НВЛПП відповідно рахунку.

     Кожна сторінка замовлення на передрук завіряється підписом керівника та головного бухгалтера і печаткою навчального закладу.

Українська