07 Досягнення

    За результатом конкурсу на державне замовлення, на науково-технічні (експериментальні) розробки та науково-технічну продукцію, який було оголошено МОН України у 2018 році  ІФНТУНГ отримало фінансування на виконання такої розробки у пріоритетному напряму розвитку науки і техніки «Раціональне природокористування». Терміни виконання 10.2019 р.- 12.2020 р. Загальна сума фінансування 1 704,2 тис. грн. Тема «Розроблення екологічно безпечної технології контролю структури та складу газорідинних потоків» науковий керівник: докт.наук, проф. Карпаш О.М.

Наказ МОН України №630 від 08.05.2019 р.

630-konkursrezultati.pdf

Українська