02 Виконання НД ДКР

Перелік документів на 2019 р.:

Тематичний план наукових досліджень та розробок, які виконуються у 2019 р. за кошти держаного бюджету.

Тематичний план НДР на 2019 р. за кошти державного бюджету

Тематичний план кафедральних держбюджетних НДР на 2018-2019 роки.

tematychnyy_plan_kafedralnyh_derzhbyudzhetnyh_ndr_na_2018_2019.pdf

 

Перелік доеументів за 2018 р.

Тематичний план наукових досліджень та розробок, які виконувались у 2018 р. за кошти держаного бюджету.

templan_2018.pdf

Підсумки наукової діяльності науково-педагогічних працівників інститутів за 2017 р.

pokaznyky_naukovoyi_diyalnosti_naukovo-pedagogichnyh_pracivnykiv_za_2017_r.pdf

Підсумки наукової діяльності науково-педагогічних працівників інститутів за 2018 р.

zvit_2018.pdf

Звіт про науково-технічну діяльність ІФНТУНГ за 2018 рік

zvit_pro_naukovu_diyalnist_ifntung_za_2018_rik.pdf

 

 

Українська