Вибіркові дисципліни

Гарант програми: к.т.н., доц. Бандура Вікторія Валерівна

Блок 1. Розширені інформаційно-програмні рішення

Завдання блоку – надання майбутньому спеціалісту чіткого розуміння про моделі і методи та програмні засоби для вирішення інформаційних задач та для побудови систем на основі даних та знань. Результатом є надання студентам комплексу знань, необхідних для розуміння проблем, які виникають під час побудови та при використанні сучасних програмних систем та ознайомити студентів з основними принципами побудови систем на основі даних та знань. У процесі вивчення дисципліни у студента повинні сформуватися знання, уміння та навички, необхідні для створення програмних засобів з елементами новітніх трендів обробки даних та знань.

Дисципліна Інфо
Бази даних (частина II)

Сфера реалізації компетентностей в майбутній професії

Можливість правильно виконувати проектування логічної моделі реляційної бази даних на основі принципів нормалізації, застосування сучасних систем управління базами даних для розробки програмного забезпечення; забезпечувати авторизацію доступу даних та їх захист від несанкціонованого втручання, створювати БД та обробляти різні транзакції засобами СУБД PostgreSQL.

Кредитів: 3

Викладач: Вовк Р.

Диференційований залік

Основи програмування мовою Java

Сфера реалізації компетентностей в майбутній професії

Java - це дуже потужна мова, яка використовується в багатьох сферах: в web-розробці, в розробці додатків під Android, в серверних додатках.

Кредитів: 3

Викладач: Бандура В.

Диференційований залік

Візуальні web-орієнтовані об'єктні рішення

Сфера реалізації компетентностей в майбутній професії

Враховуючи сучасний та прогнозований рівень проникнення технологій, Незважаючи на те, що корпоративні організації зазвичай використовують безліч веб орієнованих рішень, особливо на серверах, на більшості робочих станцій, призначених для користувача. Інтерфейс web-орієнтованого рішення завжди має бути інтуїтивним і дружнім, немає жодних сумнівів у тому, що web-орієнтовані об'єктні рішення на тисячах робочих станцій являє собою вкрай масштабну задачу.

Кредитів: 6 (КР)

Викладач: Піх В.

Екзамен

Комплексні фреймворки web-розробки

Сфера реалізації компетентностей в майбутній професії

Враховуючи сучасний та прогнозований рівень проникнення технологій, Незважаючи на те, що корпоративні організації зазвичай використовують безліч веб орієнованих рішень, особливо на серверах, на більшості робочих станцій, призначених для користувача. Інтерфейс web-орієнтованого рішення завжди має бути інтуїтивним і дружнім, немає жодних сумнівів у тому, що web-орієнтовані об'єктні рішення на тисячах робочих станцій являє собою вкрай масштабну задачу.

Кредитів: 3

Викладач: Піх В.

Диференційований залік

Паралельне програмування

Сфера реалізації компетентностей в майбутній професії

1) системи автоматизованого проектування (CAD – Computer Aided Design); 2) інженерні програмні додатки;3) математичне моделювання фізичних процесів; 4) моделювання глобальних процесів в науці про Землю; 5) обчислювальна хімія; 6) бізнес-додатки.

Кредитів: 4

Викладач: Шекета В.

Диференційований залік

Методологічні основи розробки мобільних додатків

Сфера реалізації компетентностей в майбутній професії

З кожним роком сучасні технології розвиваються, розробка мобільних додатків також не стоїть на місці. Їх реалізація сприяє покращенню комунікативності, якості спілкування, вирішення різноманітних складних завдань. Хорошим професіоналам це приносить досить високий прибуток.

Кредитів: 5

Викладач: Храбатин Р.

Диференційований залік

Організація комп`ютерних мереж

Сфера реалізації компетентностей в майбутній професії

Даний навчальний курс передбачає вивчення основних положень експлуатації, використання та розробки елементів мережевих систем, що дозволяє студентам в подальшій професійній діяльності опанувати сучасні технології локальних і глобальних мереж і засоби їхньої підтримки.

Кредитів: 3

Викладач: Ширмовська Н.

Диференційований залік

Емпіричні методи програмної інженерії

Сфера реалізації компетентностей в майбутній професії

Емпіричні методи дозволяють організовувати роботу команди при розробці будь-якого програмного забезпечення.

Методи математичної статистики широко використовуються при організації інтернет-комерції, тому застосовуються у багатьох веб додатках.

Кредитів: 3

Викладач: Олійник А.

Диференційований залік

Операційні системи UNIX

Сфера реалізації компетентностей в майбутній професії

Враховуючи сучасний та прогнозований рівень проникнення технологій, Незважаючи на те, що корпоративні організації зазвичай використовують безліч операційних систем, особливо на серверах, на більшості робочих станцій, призначених для користувача. Інтерфейс Unix є не завжди інтуїтивним і дружнім, немає жодних сумнівів у тому, що адміністрування серверів та сотень тисяч робочих станцій являє собою вкрай масштабну задачу. Операційні системи містять різні інструменти, які адміністратори можуть застосовувати для полегшення процесів установлення, керування й обслуговування операційних систем великої кількості серверів і робочих станцій.

Кредитів: 3

Викладач: Піх В.

Диференційований залік

Професійна практика програмної інженерії

Сфера реалізації компетентностей в майбутній професії

Дану дисципліну в використовують розробники програмного забезпечення, менеджери програмних проектів, тестувальники, верифікатори, контролери якості та ін., повинні стати не лише теоретичні й прикладні методи проектування, а й інженерні методи управління колективом, планування й оцінювання якості виконуваних робіт, дотримання визначених термінів і вартість проекту тощо.

Дана дисципліна сприяє фундаменталізації освіти, формуванню наукового світогляду і розвитку системного мислення. Знання та практичні навички, отримані в курсі, використовуються для подальшої дипломної роботи бакалавра.

Кредитів: 3

Викладач: Піх В.

Диференційований залік

Інтелектуальні системи аналізу даних

Сфера реалізації компетентностей в майбутній професії

Професійна та побутова діяльність, зокрема, фінансово-аналітична діяльність фінансових та адміністративних організацій, організацій, які займаються аналізом та прогнозуванням різноманітних явищ, інвестиційних компаній, фондових та валютних бірж тощо

Кредитів: 5

Викладач: Яцишин М.

Диференційований залік

Гарант програми: к.т.н., доц. Бандура Вікторія Валерівна

Блок 2. Прикладні інтелектуальні та інформаційні смарт-рішення

Завдання блоку – надання майбутньому спеціалісту чіткого розуміння про моделі і методи та програмні засоби для вирішення інформаційних задач та для побудови систем на основі даних та знань. Результатом є надання студентам комплексу знань, необхідних для розуміння проблем, які виникають під час побудови та при використанні сучасних програмних систем та ознайомити студентів з основними принципами побудови систем на основі даних та знань. У процесі вивчення дисципліни у студента повинні сформуватися знання, уміння та навички, необхідні для створення програмних засобів з елементами новітніх трендів обробки даних та знань.

Дисципліна Інфо
Математичне моделювання інформаційних процесів

Сфера реалізації компетентностей в майбутній професії

Сфера комп’ютерного моделювання процесів, систем та інформаційних структур

Кредитів: 3

Викладач: Олійник А.

Диференційований залік

Методи та засоби програмної обробки знань

Сфера реалізації компетентностей в майбутній професії

Сфера комп’ютерного моделювання процесів, систем та геометричних об’єктів

Кредитів: 3

Викладач: Олійник А.

Диференційований залік

Програмні системи для математичних розрахунків та моделювання

Сфера реалізації компетентностей в майбутній професії

Професійна та побутова діяльність, зокрема, використання математичних методів у життєвих ситуаціях; вміти створювати додаткові модулі для середовищ здійснення розрахунків та створення моделей для потреб промисловості та народного господарства

Кредитів: 6 (КР)

Викладач: Яцишин М.

Іспит (курсова робота)

Інформаційне, програмне та комп’ютерне забезпечення в нафтогазовій галузі

Сфера реалізації компетентностей в майбутній професії

Аналітика даних, Обробка великих даних, Хмарні технології та обчислення для проблем галузі, Інформаційні та дата центри

Кредитів: 3

Викладач: Юрчишин В.

Диференційований залік

Апаратні основи інформаційно-програмних смарт-рішень

Сфера реалізації компетентностей в майбутній професії

Керування побутовими предметами, бізнес-процесами та промисловістю без участі людини – це майбутнє, яке будуть створювати спеціалісти з смарт рішень

Впровадження інноваційних рішень в громадах задля забезпечення підвищення комфорту проживання в громадах, прозорості в прийнятті рішень, швидкості та якості надання послуг а також зменшення вартості та споживання ресурсів.

Майбутнє домашньої автоматизації – це інтелектуальне середовище, здатне за певний час до повернення власника додому встановити потрібну температуру, включивши кондиціонер; відкрити штори або включити музику, почати варити каву і т.д. Звучить неймовірно, але вже сьогодні існують централізовані системи, здатні виконувати прості побутові завдання, поки господаря немає вдома.

Штучний інтелект змінює наше життя кожен день: трансформація робочого середовища, розумна інфраструктура, спрощений паспортний контроль в аеропортах, безпілотні авто і смарт-додатки – технології стали звичною частиною реальності, вони всюди. Однак найкомфортнішим простором для людини як і раніше залишається будинок, для якого розроблено та розробляється безліч смарт-рішень.

Кредитів: 4

Викладач: Храбатин Р.

Диференційований залік

Програмні та інформаційні смарт-рішення

Сфера реалізації компетентностей в майбутній професії

Майбутнє домашньої автоматизації – це інтелектуальне середовище, здатне за певний час до повернення власника додому встановити потрібну температуру, включивши кондиціонер; відкрити штори або включити музику, почати варити каву і т.д. Звучить неймовірно, але вже сьогодні існують централізовані системи, здатні виконувати прості побутові завдання, поки господаря немає вдома.

Штучний інтелект змінює наше життя кожен день: трансформація робочого середовища, розумна інфраструктура, спрощений паспортний контроль в аеропортах, безпілотні авто і смарт-додатки – технології стали звичною частиною реальності, вони всюди. Однак найкомфортнішим простором для людини як і раніше залишається будинок, для якого розроблено та розробляється безліч смарт-рішень

Керування побутовими предметами, бізнес-процесами та промисловістю без участі людини – це майбутнє, яке будуть створювати спеціалісти з смарт рішень

Впровадження інноваційних рішень в громадах задля забезпечення підвищення комфорту проживання в громадах, прозорості в прийнятті рішень, швидкості та якості надання послуг а також зменшення вартості та споживання ресурсів.

Кредитів: 5

Викладач: Храбатин Р.

Диференційований залік

Штучний інтелект та методи машинного навчання в прикладних застосуваннях

Сфера реалізації компетентностей в майбутній професії

Професійна та побутова діяльність, зокрема, створення за стосунків, які використовують підходи штучного інтелекту та методи машинного навчання

Кредитів: 3

Викладач: Яцишин М.

Диференційований залік

Основи теорії сигналів для смарт-рішень

Сфера реалізації компетентностей в майбутній професії

Після вивчення даної дисципліни, досягнуті знання можна використати у забезпечені належної безпеки програм та даних а також від помилок, пошкоджень та несанкціонованого доступу. Також будуть досягнуті вміння будувати логіко-статистичні інформаційні моделі, квазістаціонарних та стаціонарних інформаційних сигналів.

Кредитів: 3

Викладач: Піх В.

Диференційований залік

Основи теорії та практики інтелектуальних та смарт рішень

Сфера реалізації компетентностей в майбутній професії

Професійна та побутова діяльність, зокрема, практично використовувати алгоритми, моделі, задачі класифікації, кластерного аналізу, пошуку, глибинного аналізу даних, дерева рішень, дерева цілей, математичне і комп’ютерне моделювання та аналізу складних систем, SMART технологій і підхлоів у виробничій необхідності

Кредитів: 3

Викладач: Яцишин М.

Диференційований залік

Основи програмування вбудованих систем

Сфера реалізації компетентностей в майбутній професії

Вбудована інформаційна система (ВІС) – це інформаційна система, яка забезпечує управління певним об’єктами (технічні засоби, технологічні процеси) і конструктивно розміщується в межах об’єкта.

У зв'язку з тим, що ВІС розміщується всередині більш складного пристрою, при її розробці ключову роль відіграють такі чинники:

 • мінімальне власне енергоспоживання (можливо, автономне живлення);
 • мінімальні власні габарити і вага;
 • власний захист (корпус) мінімальний і забезпечується міцністю і жорсткістю конструкції і застосованими елементами;
 • функції відведення тепла (охолодження) забезпечують мінімум вимог теплових режимів. Якщо щільність теплового потоку (тепловий потік, що проходить через одиницю поверхні) не перевищує 0,5 мВт / см2, перегрів поверхні пристрою щодо навколишнього середовища не перевищить 0,5 ° C, така апаратура вважається нетеплонагруженої і не вимагає спеціальних схем охолодження.
 • процесор і системна логіка, а також ключові мікросхеми по можливості поєднані на одному кристалі
 • спеціальні військово-космічні вимоги з радіаційної та електромагнітної стійкості, працездатність в вакуумі, гарантований час напрацювання, термін доступності рішення на ринку і т. д.

Кредитів: 3

Викладач: Храбатин Р.

Диференційований залік

Засоби програмування комп’ютерної графіки

Сфера реалізації компетентностей в майбутній професії

Враховуючи сучасний та прогнозований рівень проникнення технологій інтернет теоретичні та нормативні основи комп’ютерної графіки; правила складання текстово–графічної проектної та презентаційної документації будуть використовуватись під час спілкування з партнерами та контрагентами для вирішення виробничих завдань для обміну графічною інформацією із партнерами проекту та споживачами. 2D та 3D графіка широко використовуються у Web-застосунках та веб-ресурсах.

Кредитів: 5

Викладач: Корнута В.

Диференційований залік

Гарант програми: к.т.н., доц. Кропивницька Віталія Богданівна

Немає даних

Гарант програми: д.т.н., проф. Пасєка Микола Степанович

Немає даних

Гарант програми: к.т.н., доц. Николайчук Микола Ярославович

Немає даних

Гарант програми: к.т.н., доц. Борин Василь Степанович

Немає даних

Гарант програми: к.т.н., доц. Клочко Наталія Богданівна

Блок 1

Дисципліна Інфо
Інформаційно-вимірювальні комплекси

Сфера реалізації компетентностей в майбутній професії

Результатом вивчення дисципліни здобувачем вищої освіти є набуття навиків із проектування ІВК для різних ІВС, розроблення основних проектних документів, складання програмного забезпечення для функціонування ІВК вміння користуватися нормативними документами та налагоджувати і експлуатувати ІВК.

Кредитів: 7

Викладач: Романів В. М.

Диференційований залік

Цифрова обробка вимірювальної інформації

Сфера реалізації компетентностей в майбутній професії

Результатом вивчення дисципліни здобувачем вищої освіти є набуття навиків щодо способів дискретизації, представлення та опрацювання сигналів представлених дискретно. Здобувач набуває вміння щодо застосовування засобів обчислювальної техніки для опрацювання вимірювальної інформації у вигляді наборів дискретних значень.

Кредитів: 6

Викладач: Романів В. М.

Диференційований залік

Метрологічне забезпечення систем

Сфера реалізації компетентностей в майбутній професії

Компетентності набуті студентом після вивчення даної дисципліни можуть бути застосовані в сфері метрології та метрологічного забезпечення інформаційно-вимірювальної техніки, у т.ч. систем, при здійсненні метрологічного нагляду та контролю якості продукції.

Кредитів: 5

Викладач: Кононенко Марина А.

Диференційований залік

Математичне моделювання фізичних процесів в галузі

Сфера реалізації компетентностей в майбутній професії

Вміння знаходити обгрунтовані рішення при складанні структурної, функціональної та принципової схем засобів інформаційно-вимірювальної техніки.

Знання і розуміння основних понять метрології, теорії вимірювань, математичного та комп’ютерного моделювання, сучасних методів оброблення та оцінювання точності вимірювального експерименту.

Вміння пояснювати та описувати принципи побудови обчислювальних підсистем і модулів, що використовуються при вирішенні вимірювальних задач.

Знання та вміння застосовувати сучасні інформаційні технології для вирішення задач у сфері метрології та інформаційно-вимірювальної техніки.

Кредитів: 8

Викладач: Витвицька Л. А.

Диференційований залік, 4, 5 сем.

Використання інформаційних технологій в галузі

Сфера реалізації компетентностей в майбутній професії

Компетентності набуті студентом після вивчення даної дисципліни можуть бути застосовані в сфері метрології, інформаційно-вимірювальної техніки, опрацювання вимірювальної інформації та контролю якості продукції.

Кредитів: 8

Викладач: Винничук А. Г.

Диференційований залік

Гарант програми: к.т.н., доц. Клочко Наталія Богданівна

Блок 2

Дисципліна Інфо
Хмарні технології для передачі та збереження вимірювальної інформації

Сфера реалізації компетентностей в майбутній професії

Результатом вивчення дисципліни здобувачем вищої освіти є вміння застосовувати хмарні технології для підвищення ефективності і функціональності при вимірюванні та контролі фізичних величин.

Кредитів: 7

Викладач: Романів В. М.

Диференційований залік

Неруйнівний контроль виробів та конструкцій із застосуванням смарт-технологій

Сфера реалізації компетентностей в майбутній професії

 • Здатність формувати мету і завдання дослідження;
 • планувати і проводити експерименти з використанням сучасних смарт-технологій в технічних системах галузей нафтогазового комплексу;
 • підбирати та аналізувати необхідну інформацію при діагностиці об᾿єктів контролю на базі смарт-технологій;
 • здатність використати методологію досліджень на основі технічного прогресу з використанням смарт-технологій у машинобудівній, хімічній, авіаційній та інших галузях народного господарства;
 • підготовка доповідей, патентів та статей за результати досліджень на основі найпоширеніших продуктів смарт-технологій

Кредитів: 7

Викладач: Лютак Зіновій П.

Залік

Інтелектуальні компоненти інформаційно-вимірювальних систем

Сфера реалізації компетентностей в майбутній професії

Компетентності набуті студентом після вивчення даної дисципліни можуть бути застосовані в сфері метрології, інформаційно-вимірювальної техніки та опрацювання вимірювальної інформації.

Кредитів: 6

Викладач: Винничук Анна Г.

Диференційований залік

Інтерфейси та протоколи передавання даних

Сфера реалізації компетентностей в майбутній професії

Результатом вивчення дисципліни здобувачем вищої освіти є вміння застосовувати архітектурно-структурні рішення при проектуванні мультипроцесорних інформаційно-вимірювальних систем на базі сучасних інтерфейсів та протоколів передачі даних.

Кредитів: 5

Викладач: Романів Василь М.

іспит

Основи роботи з базами даних

Сфера реалізації компетентностей в майбутній професії

Випускники можуть працювати в проектно-конструкторських організаціях, науково-дослідних установах, на промислових підприємствах в різних галузях виробництва.

Кредитів: 8

Викладач: Мельничук Степан І.

Диференційований залік

Фізичні основи новітніх смарт-технологій

Сфера реалізації компетентностей в майбутній професії

Поглиблення рівня знань у галузі сенсорної техніки; формування навичок розробки та конструювання пристроїв та радіотехнічних систем вимірювання, контролю; визначення особливостей умов експлуатації смарт сенсорів

Кредитів: 8

Викладач: Криницький Олександр С.

Диференційований залік

Гарант програми: д.т.н., проф. Шекета Василь Іванович

Блок 1. Інформаційно-програмне моделювання

Моделювання є найбільш ефективним способом дослідження складних систем різного призначення, – технічних, економічних, екологічних, соціальних, інформаційних – як на етапі їх проектування, так і в процесі експлуатації. Можливості моделювання систем далеко не вичерпані, тому постійно з’являються найновіші методи та технології моделювання. Створення моделі – кропіткий і творчий процес, що вимагає від дослідника не тільки глибоких теоретичних знань з різних математичних та технічних дисциплін, але й творчого підходу до розв’язання задач, уміння генерувати певні евристики, що відповідають глибинній суті досліджуваного об’єкта. Відомий науковець з імітаційного моделювання систем Роберт Шеннон навіть назвав свою книгу «Имитационное моделирование – искусство и наука». Моделювання як спосіб пізнання використовувалось людиною з давніх часів. Але з появою комп’ютера моделювання систем збагатилось появою принципово нових методів моделювання таких, як імітаційне моделювання, еволюційне моделювання, методи групового урахування аргументів. Моделі і методи моделювання використовуються при створенні систем автоматизованого проектування, систем прийняття рішень, систем автоматизованого керування, систем штучного інтелекту. Потрібність у розв’язанні задач моделювання систем виникає не тільки у науковця, але й у проектувальника, виробника, ділової людини під час повсякденної праці. Сучасні технології моделювання не тільки полегшили і прискорили процес побудови та дослідження моделі, але й значно наблизили сприйняття інформації спеціаліста з моделювання систем і спеціаліста, що працює у галузі, яка моделюється. Результати моделювання, які представлені засобами 3D анімації, допомагають знайти спільну мову і розуміння між спеціалістами з моделювання систем та спеціалістами, що працюють у галузі, яка моделюється.

Дисципліна Інфо
Моделювання ІТ-інновацій

Сфера реалізації компетентностей в майбутній професії

Фахова компетентність орієнтована на формування у в магістрів розуміння сутності інновацій та особливостей інноваційних процесів, значення розвитку національних інноваційних систем як основного чинника підвищення конкурентоспроможності ІТ-організацій.

Кредитів: 7

Викладач: Юрчишин В. М.

Іспит (1 семестр), КР (2 семестр)

Інноваційні підходи створення ІТ

Сфера реалізації компетентностей в майбутній професії

Аналіз запитів користувачів та дослідження ринкової ситуації і потреб споживачів ІТ-продукції. Складання плану виходу на ринок інноваційних розробок. Швидке прототипування, складання вимог та розробка мінімальної видимої версії продукту. Дослідження роботоздатності реалізованих рішень, моделювання придатності застосування розробок різної архітектури для вирішення завдань.

Кредитів: 4

Викладач: Корнута В.

Іспит

Моделювання процесів розробки програмного забезпечення

Сфера реалізації компетентностей в майбутній професії

Метою курсу є ознайомлення студентів із сучасними засобами, що дозволяють моделювати роботу різного типу систем та формування представлень про способи проектування ПЗ на основі моделі предметної області, отримання вмінь ефективно застосування паттернів проектування при об’єктно-орієнтованому програмуванні.

Цей курс навчає студентів методології й технології машинного моделювання систем, організації статичного моделювання на ЕОМ, технології об’єктно-орієнтованого моделювання, інструментальних та програмних засобів моделювання ПЗ, різноманітним підхоам до моделювання ПЗ інформаційно-обчислювальних процесів, методам розробки програмного забезпечення для моделювання.

Курс надає основну інформацію про сучасні програмні засоби, що дозволяють моделювати роботу різного типу систем.

Кредитів: 4

Викладач: Храбатин Р. І.

Іспит

Гарант програми: д.т.н., проф. Шекета Василь Іванович

Блок 2. Інтелектуальні інформаційні системи

Навчальний блок присвячений вивченню способів побудови інформаційних систем для вирішення неформалізованих задач в різних сферах творчої діяльності людини. Особлива увага приділяється питанням побудови експертних систем, які є найбільш значним результатом практичної реалізації теорії штучного інтелекту. Розглядаються процедури імітації розумової діяльності людини в певній предметній області, алгоритми виділення ознак для опису ситуацій в умовах невизначеності. Вивчаються математичні та алгоритмічні основи інтелектуальних інформаційних систем: моделі подання знань на основі систем продукцій, семантичних мереж і фреймів; висновки на знаннях; чітка інформація і висновки; нейронні мережі; методи евристичного пошуку рішень і програмування задач в середовищі CLIPS, пакети прикладних програм Neural Network Toolbox, який функціонує під управлінням ядра системи MATLAB.

Дисципліна Інфо
Інформаційні системи на основі знань

Сфера реалізації компетентностей в майбутній професії

Науки про дані. Семантичний ВЕБ. ВЕБ 3.0

Кредитів: 7

Викладач: Шекета В. І.

Іспит (1 семестр), КР (2 семестр)

Семантичні Веб рішення

Сфера реалізації компетентностей в майбутній професії

Науки про дані. Інтернет та ВЕБ-технології

Кредитів: 4

Викладач: Шекета В. І., Вовк Р. Б.

Іспит

Інтелектуальні інформаційні сервіси

Сфера реалізації компетентностей в майбутній професії

 • проектування і реалізація складних розподілених інформаційних систем;
 • захист інформації в інформаційних системах і створення комплексних систем захисту;
 • інтеграція інформаційних систем (включаючи апаратне, програмне, інформаційне забезпечення, телекомунікації);
 • інженерія знань і системи штучного інтелекту, системи прийняття рішень;
 • веб-технології та веб-дизайн;
 • проектування комп'ютеризованих інтегрованих систем
 • управління виробничими процесами.

Кредитів: 4

Викладач: Шекета В. І., Вовк Р. Б.

Іспит

Гарант програми: д.т.н., проф. Мельничук Степан Іванович

Блок 1. Інформаційні технології

Дисципліна Інфо
Стратегії створення та керування проектами

Сфера реалізації компетентностей в майбутній професії

Можливість працювати на промислових підприємствах в різних галузях виробництва, в проектно-конструкторських організаціях, науково-дослідних установах.

Кредитів: 4

Викладач: Пашкевич О.П.

Диференційований залік

Нереляційні бази даних

Сфера реалізації компетентностей в майбутній професії

Можливість працювати на промислових підприємствах в різних галузях виробництва, в проектно-конструкторських організаціях, науково-дослідних установах.

Кредитів: 5

Викладач: Мельничук С.І.

Диференційований залік

Інтелектуальний аналіз даних та Data Mining

Сфера реалізації компетентностей в майбутній професії

Можливість працювати на промислових підприємствах в різних галузях виробництва, в проектно-конструкторських організаціях, науково-дослідних установах.

Кредитів: 6

Викладач: Пашкевич О.П.

Іспит

Гарант програми: д.т.н., проф. Мельничук Степан Іванович

Блок 1. Комп’ютерні технології

Дисципліна Інфо
Візуалізація та представлення даних

Сфера реалізації компетентностей в майбутній професії

Можливість працювати на промислових підприємствах в різних галузях виробництва, в проектно-конструкторських організаціях, науково-дослідних установах.

Кредитів: 4

Викладач: Мельничук С. І.

Диференційований залік

Інформаційна безпека комп’ютерних мереж

Сфера реалізації компетентностей в майбутній професії

Можливість працювати на промислових підприємствах в різних галузях виробництва, в проектно-конструкторських організаціях, науково-дослідних установах.

Кредитів: 5

Викладач: Мельничук С. І.

Диференційований залік

Комп'ютерні системи штучного інтелекту

Сфера реалізації компетентностей в майбутній професії

Можливість працювати на промислових підприємствах в різних галузях виробництва, в проектно-конструкторських організаціях, науково-дослідних установах.

Кредитів: 6

Викладач: Заячук Я. І.

Іспит

Гарант програми: д.т.н., проф. Заміховський Леонід Михайлович

Немає даних

Гарант програми: к.т.н., доц. Когутяк Мирослав Іванович

Дисципліна Інфо
Алгоритмізація та програмування промислових контролерів

Сфера реалізації компетентностей в майбутній професії

Розробка та відлагодження спеціального програмного забезпечення комп’ютерно-інтегрованих систем управління складними технологічними процесами і об’єктами на базі сучасних промислових контролерів.

Кредитів: 4

Викладач: Когутяк М. І.

диференційований залік

Інтелектуальні методи прийняття рішень в технічних системах

Сфера реалізації компетентностей в майбутній професії

Здобуті знання, вміння і навички дозволять студенту на практиці у межах майбутньої професійної діяльності за фахом створювати та реалізовувати системи автоматизації складними об’єктами та системами з використанням технологій штучного інтелекту.

Кредитів: 5

Викладач: Чигур Ігор І.

Іспит

Моделювання промислових компютерних мереж

Сфера реалізації компетентностей в майбутній професії

Адміністрування мереж всіх рівнів в комп’ютерно-інтегрованих системах управління

Кредитів: 3

Викладач: Борин В. С.

Диференційований залік

Технології організації баз даних та знань

Сфера реалізації компетентностей в майбутній професії

Інформаційна підсистема комп’ютерно-інтегрованих систем управління технологічними об’єктами та системах підтримки прийняття рішень.

Кредитів: 3

Викладач: Гарасимів Віра М.

Диференційований залік

Гарант програми: к.т.н., доц. Когутяк Мирослав Іванович

Дисципліна Інфо
Синтез регуляторів на основі методів нечіткої логіки

Сфера реалізації компетентностей в майбутній професії

Синтез та налагодження систем автоматичного керування складними технологічними об’єктами, які працюють в умовах інформаційної невизначеності.

Кредитів: 4

Викладач: Гарасимів Віра М.

диференційований залік

Інформаційні технології в комп’ютерно-інтегрованих системах управління

Сфера реалізації компетентностей в майбутній професії

Здобуті знання, вміння і навички дозволять студенту на практиці у межах майбутньої професійної діяльності за фахом створювати та реалізовувати системи автоматизації складними об’єктами та системами з використанням сучасних інформаційних технологій.

Кредитів: 3

Викладач: Чигур Ігор І.

Залік

Методи і алгоритми ідентифікації і прогнозування в умовах невизначеності

Сфера реалізації компетентностей в майбутній професії

Отримані знання необхідні для проведення ідентифікації, моделювання та прогнозування складних технологічних об’єктів , які характеризуються неповною інформацією, при створенні комп’ютерно-інтегрованих систем управління ними.

Кредитів: 5

Викладач: Шавранський М. В.

Іспит

Основи теорії технологічних мереж

Сфера реалізації компетентностей в майбутній професії

Оптимальне керування потоками в технологічних мережах різного призначення.

Кредитів: 3

Викладач: Горбійчук М. І.

Диференційований залік

Гарант програми: к.т.н., доц. Піндус Наталія Миколаївна

Блок 1

Після опанування даного блоку дисципліни студент буде знати і розуміти сучасні методи наукових досліджень, організації та планування експерименту, комп’ютеризованих методів дослідження та опрацювання результатів вимірювань. Отримає вміння застосовувати апаратні та програмні засоби сучасних інформаційних технологій для вирішення задач в сфері метрології та інформаційно-вимірювальної техніки. Опанує основи патентознавства та отримає навички захисту інтелектуальної власності.

Компетентності набуті студентом після вивчення даного блоку дисциплін можуть бути застосовані в сфері метрології, інформаційно-вимірювальної техніки та опрацювання вимірювальної інформації

Дисципліна Інфо
Метрологічне забезпечення цифрових засобів вимірювання

Сфера реалізації компетентностей в майбутній професії

Фахівці після вивчення дисципліни можуть вибирати методи та апаратні засоби для контролю метрологічних характеристик цифрових засобів вимірювання (ЦЗВ), проводити метрологічний аналіз цифрового приладу або аналого-цифрової частини в ІВК, здійснювати автоматичну корекцію похибок ЦЗВ, застосовувати способи захисту вимірювальної інформації та методи її відновлення при апаратних проблемах і застосовувати сучасні ЗВТ для калібрування цифрових приладів.

Кредитів: 3

Викладач: Романів Василь М.

диференційований залік

Опосередковані вимірювання в нафтогазовій промисловості

Сфера реалізації компетентностей в майбутній професії

Компетентності набуті студентом після вивчення даної дисципліни можуть бути застосовані в сфері метрології, інформаційно-вимірювальної техніки та опрацювання вимірювальної інформації.

Кредитів: 4

Викладач: Винничук Анна Г.

Диференційований залік

Метрологічне забезпечення витратовимірювання

Сфера реалізації компетентностей в майбутній професії

Компетентності набуті студентом після вивчення даної дисципліни можуть бути застосовані в сфері метрології та метрологічного забезпечення інформаційно-вимірювальної техніки, у т.ч. систем, при здійсненні метрологічного нагляду та контролю якості продукції.

Кредитів: 4

Викладач: Клочко Н.Б.

диференційований залік, курсовий проєкт

Комп'ютеризовані методи дослідження та опрацювання результатів вимірювань

Сфера реалізації компетентностей в майбутній професії

Компетентності набуті студентом після вивчення даної дисципліни можуть бути застосовані в сфері метрології, інформаційно-вимірювальної техніки та опрацювання вимірювальної інформації.

Кредитів: 4

Викладач: Винничук Анна Г.

екзамен

Гарант програми: к.т.н., доц. Піндус Наталія Миколаївна

Блок 2

Після опанування даного блоку дисциплін студент отримає навички використання інформаційних і комунікаційних технологій та сучасних конструкційних матеріалів; здатність застосовувати системний підхід до вирішення науково-технічних завдань метрології та інформаційно-вимірювальної техніки; здатність розв’язувати складні професійні завдання і проблеми на основі розуміння технічних аспектів забезпечення контролю якості продукції

Реалізація отриманих компетентностей після вивчення блоку дисциплін в майбутній професії можлива при побудові та експлуатації телеметричних систем, використанні методів захисту вимірювальної інформації та організації каналів і лінії зв’язку при дистанційному вимірюванні технологічних параметрів у нафтогазовій промисловості

Дисципліна Інфо
Фізичні основи передачі даних

Сфера реалізації компетентностей в майбутній професії

Компетентності набуті студентом після вивчення даної дисципліни можуть бути застосовані в сфері метрології, інформаційно-вимірювальної техніки та опрацювання вимірювальної інформації.

Кредитів: 4

Викладач: Винничук Анна Г.

Диференційований залік

Телеметрія та передача інформації

Сфера реалізації компетентностей в майбутній професії

Фахівці після вивчення дисципліни можуть застосовувати набуті знання при побудові та експлуатації телеметричних систем (ТС), використовувати методи захисту вимірювальної інформації у ТС та організовувати канали і лінії зв’язку при дистанційному вимірюванні технологічних параметрів у нафтогазовій промисловості.

Кредитів: 4

Викладач: Романів Василь М.

диференційований залік, курсовий проект

Гарант програми: к.т.н., доц. Витвицька Лідія Андріївна

Немає даних

Українська