Адміністрація інституту та кафедр

 

Директор інституту ІТ - д.т.н., проф. Лютак Ігор Зіновійович (навчальний корпус № 1, 1412а)

Заступник директора - к.т.н., доц. Шавранський Михайло Васильович (навчальний корпус № 1, 1412б)

Заступник директора - к.т.н., доц. Слабінога Мар'ян Остапович (навчальний корпус № 1, 1412б)

Методист - Козак Надія Іванівна (навчальний корпус № 1, 1412в)

Диспетчер - Фіняк Надія Михайлівна (навчальний корпус № 1, 1412в)

Диспетчер - Рибак Романія Томівна (навчальний корпус № 1, 1412в)

Диспетчер - Сапіжак Іванна Миколаївна (навчальний корпус № 1, 1412б)

м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська 15, навчальний корпус № 1, 1412а, 1412б, 1412в

Склад вченої ради інституту інформаційних технологій

    1. Лютак Ігор Зіновійович – директор інституту інформаційних технологій, д.т.н., професор.
    2. Шавранський Михайло Васильович – заступник директора інституту інформаційних технологій, к.т.н., доцент кафедри АКІТ.
    3. Чигур Ігор Іванович – к.т.н., доцент кафедри АКІТ.
    4. Семенцов Георгій Никифорович – д.т.н., професор, завідувач кафедри АКІТ.
    5. Заміховський Леонід Михайлович – д.т.н., професор, завідувач кафедри ІТТС.
    6. Шекета Василь Іванович – д.т.н., професор, завідувач кафедри ІПЗ.
    7. Олійник Андрій Петрович – д.т.н., професор, завідувач кафедри ПМА.
    8. Мельничук Степан  Іванович – д.т.н., доцент, завідувач кафедри КСМ.
    9. Середюк Орест Євгенович – д.т.н., професор, завідувач кафедри МІВТ.
    10. Юрчишин Володимир Миколайович – д.т.н., професор кафедри ІПЗ.
    11. Чеховський Степан Андрійович – к.т.н., професор кафедри МІВТ.
    12. Горбійчук Михайло Іванович – д.т.н., професор  кафедри КСМ.
    13. Зікратий Сергій Вікторович – к.т.н., доцент кафедри ІТТС.
    14. Николайчук Микола Ярославович – к.т.н., доцент кафедри ІТТС.
    15. Процюк Василь Романович – к.т.н., доцент кафедри ПМА.
    16. Заячук Ярослав Іванович – к.т.н., доцент кафедри КСМ.
    17. Яцишин Микола Миколайович – заступник директора інституту ІТ, к.т.н., доцент кафедри ІПЗ.
    18. Незамай Борис Сергійович - к.т.н., доцент кафедри ПМА.
    19. Борин Василь Степанович – к.т.н., доцент кафедри АКІТ.
    20. Слабінога Мар’ян Остапович – к.т.н., доцент кафедри КСМ.
    21. Паньків Юрій Володимирович – к.т.н., доцент кафедри ІТТС.
    22. Гарасимів Тарас Григорович – асистент кафедри КСМ, голова профбюро співробітників інституту ІТ. 
    23. Худицька Юлія Ігорівна – голова студентського парламенту ІІТ, студентка групи АК-17-2.
    24. Кирилюк Яна Олександрівна – голова студентського профбюро ІІТ, студент групи КІ-17-1.
    25. Корнута Юлія Володимирівна – староста групи ІП-17-2.
    26. Крицун Ярослав Володимирович – начальник відділу автоматизації УМГ «Прикарпаттрансгаз».
    27. Ходак Любомир Мирославович – керівник громадської організації «Івано-Франківський ІТ кластер».
    28. Дячишин Іван Михайлович – директор ТОВ «Вебміл», засновник Івано-Франківського ІТ Кластеру.

Секретар вченої ради інституту:

    29. Саманів Любов Василівна – асистент кафедри ІПЗ.

 

Перелік кафедр інституту та спеціальності фахівців    

- Кафедра  Автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій

Завідувач кафедри д. т. н., проф. Горбійчук Михайло Іванович

Спеціальність 151 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології.

  • ОПП  Автоматизоване управління технологічними процесами (бакалавр, магістр)

 

- Кафедра Інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем

Завідувач кафедри д. т. н., проф. Заміховський Леонід Михайлович

Спеціальність 126 – Інформаційні системи та технології

Спеціальність 172 – Телекомунікації та радіотехніка

Спеціальність 151 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

  • ОПП "Комп'ютеризовані системи управління та автоматика" (бакалавр, магістр)
  • ОПП "Системна інженерія. Інтернет речей" (бакалавр), перший набір буде здійснено в 2020 році

 

- Кафедра Інженерія програмного забезпечення

Завідувач кафедри д. т. н., проф. Шекета Василь Іванович

Спеціальність 121 – Інженерія програмного забезпечення

 

- Кафедра Комп’ютерних систем і мереж

Завідувач кафедри д. т. н., проф. Мельничук Степан Іванович

Спеціальність 123 - Комп’ютерна інженерія

 

- Кафедра Метрології та інформаційно обчислювальної техніки

Завідувач кафедри д. т. н., проф. Середюк Орест Євгенович

Спеціальність 152 - Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

  • ОПП "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка" (бакалавр)
  • ОПП "Метрологія та вимірювальна техніка" (магістр)
  • ОПП "Прилади та системи неруйнівного контролю" (магістр)
  • ОПП "Інформаційно-вимірювальні СМАРТ - технології" (бакалавр, перший набір буде здійснено в 2020 році)

 

- Кафедра Прикладної математики

Завідувач кафедри д. т. н., проф. Олійник Андрій Петрович

 

  На кафедрах інституту здійснюється підготовка фахівців з перелічених спеціальностей на міжнародному рівні відповідно до вимог провідних європейських ВНЗ, приводяться у відповідність програми підготовки спеціалістів згідно з вимогами провідних ВНЗ Європи. Вивчається досвід провідних вищих навчальних закладів світу про можливу спільну підготовку спеціалістів, які навчаються в інституті. Розробляється методика формування структури та змісту матеріалів з навчальних дисциплін для задач дистанційного навчання з утворенням електронних підручників та електронних тренажерів. Інститутом створено центр дистанційного навчання при Дрогобицькому нафтовому технікумі. Лабораторні аудиторії оснащені сучасним обладнанням та комп'ютерною технікою, яка об'єднана в локальну мережу з можливістю виходу в Інтернет.  Високий науково-педагогічний потенціал, сучасні методи проведення занять дозволяють суттєво розширити фахову підготовку студентів.

Українська