Захист дисертацій

з/п

Прізвище, ім’я, по батькові, посада

Науковий ступінь

Спеціалізована вчена рада, шифр та назва спеціальності

Тема дисертації

Науковий керівник (консультант)

Офіційні опоненти

Дата та місце захисту

1

Ашикова Евеліна Ібрагимівна

 

головний бухгалтер Кримського республіканського підприємства "Редакція газети "Яньи дюнья"

 

К 20.052.07

25.00.02 – механізми державного управління

Механізми реалізації державної екологічної політики на регіональному рівні

 

  

Грицяк Ігор Андрійович,

доктор наук з державного управління, професор, директор (Центр правових та підприємницьких досліджень)

Безверхнюк Тетяна Миколаївна,

доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри управління проектами (Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України)

 

Фесянов Петро Олексійович,

кандидат наук з державного управління, головний спеціаліст (Святошинська районна державна адміністрація в м. Києві)

Захист відбувся 05.12.2014 р.

Рішення спецради затверджено наказом МОН від 28.04.2015 р.      № 483

2

Кернична Анжеліка Євгенівна

 

завідувач відділення підготовки іноземних громадян до вступу у ВНЗ Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

 

К 20.052.07

25.00.02 – механізми державного управління

Механізми державного управління екологічною складовою в інноваційному розвитку регіону (на прикладі Івано-Франківської області)

 

 

Витвицький Ярослав Степанович,

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки підприємства (Івано-Франківський національний технічний  університет нафти і газу)

Малиш Наталія Андріївна,

доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри управління національним господарством та економічної політики (Національна академія державного управління при Президентові України)

 

Проніна Оксана Володимирівна,

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри державного управління і місцевого самоврядування (Херсонський національний технічний університет)

Захист відбувся 05.12.2014 р.

Рішення спецради затверджено наказом МОН від 28.04.2015 р.      № 483

3

Бондарева Ліна
Володимирівна

 

заступник директора Департаменту охорони здоров’я – начальник управління з організації медичної допомоги населенню Херсонської ОДА

 

К 20.052.07

25.00.02
– механізми державного управління

Забезпечення доступної і якісної медичної допомоги на базовому рівні: механізми державного регулювання

 

 

Корвецький Олександр Дмитрович,
кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри філософських та соціально-політичних наук (Одеський регіональний інститут державного управління НАДУ)

Шаптала Олександр Сергійович,
доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри державного управління та місцевого самоврядування (ІФНТУНГ)

 

Петрова Світлана Василівна,
кандидат наук з державного управління, завідувач відділення (міська стоматологічна поліклініка № 5, м. Одеса)

Захист відбувся 05.03.2015 р.

Рішення спецради затверджено наказом МОН від 28.04.2015 р.      № 483

4 Малінін
Володимир
Володимирович
– директор закладу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 20 Вінницької міської ради"
 

К 20.052.07,

25.00.02 – механізми державного управління

Механізми формування соціокультурної ідентичності в контексті реформування системи державного управління

Яковлева Л.І.
– к. політ. н., доцент, доцент кафедри філософських та соціально-політичних наук (Одеський РІДУ НАДУ)

1. Лопушинський І.П.
д. держ. упр., професор, зав. кафедри державного управління і місцевого самоврядування (Херсонський національний технічний університет)

 

2. Фурсін О.О.
– к. держ. упр., доцент, доцент кафедри менеджменту організацій та управління проектами (Запорізька державна інженерна академія)

Захист відбувся 03.06.2016 р.

Рішення спецради затверджене наказом МОН від 29.09.2016 р.      № 1166

5 Лис
Андрій
Богданович
– заступник керуючого справами – начальник управління організаційно-інформаційної роботи та контролю Івано-Франківської міської ради
 

К 20.052.07,

25.00.02 – механізми державного управління

Механізми державного управління процесами надання адміністративних послуг

Петренко В.П.
– д. е. н., професор, директор Інституту післядипломної освіти (ІФНТУНГ)

1. Лопушинський І.П.
д. держ. упр., професор, зав. кафедри державного управління і місцевого самоврядування (Херсонський національний технічний університет)


2. Булковський Т.О.
– к. держ. упр., тимчасово не працює

Захист відбувся 30.06.2016 р.

Рішення спецради затверджене наказом МОН від 29.09.2016 р.      № 1166

6 Ісаєва
Ірина
Миколаївна

– директор Філії ТОВ "Юридичне агентство "Халцедон" (м. Київ)
 

К 20.052.07,

25.00.02 – механізми державного управління

Організаційний механізм державного управління магістральними трубопровідними системами України в умовах європейської інтеграції

Петренко В.П.
– д. е. н., професор, директор Інституту післядипломної освіти (ІФНТУНГ)

1. Івашова Л.М.
– д. держ. упр., професор, професор кафедри державного управління та митної справи (Університет митної справи та фінансів)


2. Безверхнюк Т.М.
– д. держ. упр., професор, зав. кафедри управління проектами (Одеський РІДУ НАДУ)

Захист відбувся 30.06.2016 р.

Рішення спецради затверджене наказом МОН від 29.09.2016 р.      № 1166

7 Титаренко
Тетяна
Григорівна

– асистент кафедри теорії та історії держави і права, конституційного права Чернігівського національного технологічного університету
 

К 20.052.07,

25.00.02 – механізми державного управління

Формування та реалізація державної політики регулювання земельних відносин в Україні

Стрілець М.І.
– к. держ. упр., доцент, директор Навчально-наукового інституту права і соціальних технологій (Чернігівський НТУ)

1. Боклаг В.А.
– д. держ. упр., доцент, доцент кафедри державного управління та земельного кадастру (Класичний приватний університет, м. Запоріжжя)


2. Помаза-Пономаренко А.Л.
– к. держ. упр., с. н. с. Навчально-науково-виробничого центру (НУ цивільного захисту України ДСНС України)

Захист відбувся 01.07.2016 р.

Рішення спецради затверджене наказом МОН від 29.09.2016 р.      № 1166

8 Задорожний
Сергій
Анатолійович

– директор ПП "Кедр" (м. Васильків Київської обл.)
 

К 20.052.07,

25.00.02 – механізми державного управління

Механізми запобігання та протидії корупції в органах місцевої влади

 

 

Михненко А.М.
– д. і. н., професор, заслужений діяч науки і техніки України

1. Радченко О.В.
– д. держ. упр., професор, професор кафедри публічного управління та адміністрування (ІФНТУНГ)


2. Самофалова О.Ю.
– к. держ. упр., комерційний директор (ПП "Ранок К", Київська обл.)

Захист відбувся  10.03.2017 р.

Рішення спецради затверджене наказом МОН від 27.04.2017 р.      № 656

9 Алєксєєва
Яна
Валеріївна

– тимчасово не працює
 

К 20.052.07,

25.00.02 – механізми державного управління

Продовольча безпека України у режимі вільної торгівлі з ЄС: державний механізм забезпечення прозорості

Остапенко О.А.
– к. військ. н., с. н. с., доцент кафедри європейської інтеграції (Одеський РІДУ НАДУ)

1. Лозинська Т.М.
– д. держ. упр., професор, зав. кафедри публічного управління та адміністрування (Полтавська державна аграрна академія)


2. Фролов А.Ю.
– к. держ. упр., заступник начальника Управління – начальник відділу нормативно-методичного забезпечення Управління реформування сфери енергоефективності та енергозбереження (Держенергоефективності України)

Захист відбувся 11.07.2017 р.

Рішення спецради затверджене наказом МОН від 11.10.2017 р.          № 1367

10 Фоменко
Олена
Петрівна
– тимчасово не працює
 

К 20.052.07,

25.00.02 – механізми державного управління

Інституціональний механізм публічно-приватного партнерства в Україні в контексті децентралізації влади

Молодцов О.В.
– д. держ. упр., доцент, професор кафедри публічного управління та адміністрування (ІФНТУНГ)

1. Ємельянов В.М.
д. держ. упр., професор, директор Інституту державного управління (Чорноморський національний університет імені П. Могили)

2. Малоголова Т.М.
– к. держ. упр., керуюча справами виконавчого комітету (Прилуцька міськрада Чернігівської обл.)

Захист відбувся 15.10.2018

 

рішення спецради затверджено наказом МОН від 18.12.2018 р.      № 1411

11 Привалова
Наталія
Володимирівна
– завідувач сектору організації семінарів за державним замовленням відділу підвищення кваліфікації кадрів ОРІДУ НАДУ
 

К 20.052.07,

25.00.02 – механізми державного управління

Організаційний розвиток органів публічної влади: моніторинг якісної трансформації людських ресурсів

Колісніченко Н.М.
– к. держ. упр., доцент, зав. кафедри української та іноземних мов (ОРІДУ НАДУ)

1. Дзюндзюк В.Б.
д. держ. упр., професор, зав. кафедри політології та філософії (ХарРІДУ НАДУ)

2. Радченко О.В.
– д. держ. упр., професор, головний науковий співробітник науково-дослідного відділу (Національна академія  Державної прикордонної служби України)

Захист відбувся 14.09.2018 р.

 

рішення спецради затверджено наказом МОН від 18.12.2018 р.      № 1411

12 Якайтіс
Інга
Бронюсівна
– викладач іноземної мови ДВНЗ "Київський транспортно-економічний коледж" Національного транспортного університету
 

К 20.052.07,

25.00.02 – механізми державного управління

Механізми державного управління інноваційним розвитком вищої освіти в Україні

Дзвінчук Д.І.
– д. філос. н., професор, директор Інституту гуманітарної підготовки та державного управління (ІФНТУНГ)

1. Лопушинський І.П.
д. держ. упр., професор, завідувач кафедри державного управління і місцевого самоврядування (Херсонський національний технічний університет)

2. Шевченко В.М.
– к. держ. упр., доцент, доцент кафедри міжнародного маркетингу (Університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпро)

захист відбувся 25.01.2019 р.

 

рішення спецради затверджено наказом МОН від 23.04.2019 р.      № 544

13 Ганцюк
Тетяна
Дмитрівна
– асистент кафедри документознавства та інформаційної діяльності Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу
 

К 20.052.07,

25.00.02 – механізми державного управління

Механізми інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій в Україні

Дзвінчук Д.І.
– д. філос. н., професор, директор інституту гуманітарної підготовки та державного управління (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу)

1. Олійченко І.М.
– д. держ. упр., професор, професор кафедри менеджменту та державної служби (Чернігівський національний технологічний університет)

2. Лис А.Б.
– к. держ. упр., заступник керуючого справами – начальник управління організаційно-інформаційної роботи та контролю (Івано-Франківська міська рада)

захист відбувся 03.10.2019 р.

рішення спецради затверджено наказом МОН від 16.12.2019 р.        № 1573

14 Дурман
Олена
Леонідівна
– старший викладач кафедри державного управління і місцевого самоврядування Херсонського національного технічного університету
 

К 20.052.07,

25.00.02 – механізми державного управління

Організаційний механізм державного управління освітнім інформаційно-комунікаційним середовищем

Лопушинський І.П.
– д. держ. упр., професор, завідувач кафедри державного управління і місцевого самоврядування (Херсонський національний технічний університет)

1. Науменко Р.А.
– д. держ. упр., професор, професор кафедри публічного управління та адміністрування (Київський національний торговельно-економічний університет)

2. Баран М.П.
– к. держ. упр., доцент, доцент кафедри публічного управління та адміністрування (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу)

захист відбувся 04.10.2019 р.

рішення спецради затверджено наказом МОН від 16.12.2019 р.        № 1573

15 Хасанов
Руслан
Рафісович
– перший заступник генерального директора, ТОВ "Рух Авіа"
 

К 20.052.07,

25.00.02 – механізми державного управління

Соціальні конфлікти у системі публічного управління як чинник національної безпеки держави

автореферат

дисертація

Афонін Е.А.
– д. соц. н., професор, професор кафедри публічної політики та політичної аналітики (Національна академія державного управління при Президентові України)

1. Крутій О.М.
д. держ. упр., професор, професор кафедри політології та філософії (Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України)

відгук

2. Кіслов Д.В.
– д. держ. упр., доцент, завідувач кафедри міжнародного права, міжнародних відносин та соціально-гуманітарних дисциплін (Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна")

відгук

захист відбувся 29.10.2020 р.

 

рішення спецради затверджено наказом МОН від 29.06.2021 р.        № 735

16 Децик
Ольга
Павлівна
– фахівець ТОВ "Дельта Медікел" (м. Львів)
 

К 20.052.07,

25.00.02 – механізми державного управління

Удосконалення державного механізму координації діяльності суб’єктів публічної дипломатії в Україні

автореферат

дисертація

Дзвінчук Д.І.
– д. філос. н., професор, директор Інституту гуманітарної підготовки та державного управління (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу)

1. Безверхнюк Т.М.
д. держ. упр., професор, завідувач кафедри проектного менеджменту (Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України)

відгук

2. Карпенко О.В.
– д. держ. упр., доцент, завідувач кафедри інформаційної політики та цифрових технологій (Національна академія державного управління при Президентові України)

відгук

захист відбувся 29.10.2020 р.

рішення спецради затверджено наказом МОН від 09.02.2021 р.        № 157

               
Учений секретар спецради К 20.052.07                      Мазак А.В.
Українська