Захист дисертацій

  

№ з/п
Прізвище, ім’я,
по батькові,
посада
Науковий ступінь
Спеціалізована вчена рада, шифр та назва спеціальності
Тема дисертації
Науковий керівник (консультант)
Офіційні опоненти
Дата та місце захисту

 1

Попович Володимир Васильович

 

директор Департаменту економіки Івано-Франківської обласної державної адміністрації

 

К 20.052.07

25.00.01 – теорія та історія державного управління

Концептуальні засади державної муніципальної політики в Україні у контексті європейської інтеграції
 
 

 

 
 

Дзвінчук Дмитро Іванович,

доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри державного управління та місцевого самоврядування (Івано-Франківський національний технічний  університет нафти і газу)

Лахижа Микола Іванович,

доктор наук з державного управління, професор, заступник начальника (Управління державної  служби Головного управління державної служби України в Полтавській області)

 

Сивак Тетяна Володимирівна,

кандидат наук з державного управління, старший викладач кафедри управління проектами (Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України)

Захист відбувся 04.12.2014 р.

рішення спецради затверджено наказом МОН від 26.02.2015 р.      № 217

2

Книш Павло Васильович

 

заступник голови Снятинської районної державної адміністрації Івано-Франківської області

 

К 20.052.07

25.00.01 – теорія та історія державного управління

Теоретичні засади формування системи управлінських технологій в державному управлінні України
 

 

Бутирська Тетяна Олександрівна,

доктор наук з державного управління, професор кафедри державного управління та місцевого самоврядування (Івано-Франківський національний технічний  університет нафти і газу)

Кравченко Сергій Олександрович,

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри філософії, теорії та історії державного управління  (Національна академія державного управління при Президентові України)

 

Друк Юрій Ярославович,

кандидат наук з державного управління, керуючий (Івано-Франківська обласна філія Укрексімбанку)

Захист відбувся 04.12.2014 р.

рішення спецради затверджено наказом МОН від 26.02.2015 р.      № 217

 

3
Проців Олег
Романович
 
головний спеціаліст Івано-Франківського обласного управління лісового та мисливського господарства
 

К 20.052.07

25.00.01 – теорія та історія державного управління

Актуальність історичного досвіду Галичини кінця ХІХ – початку ХХ століття для державного регулювання мисливського господарства сучасної України
 

 

 
 
Дробот Ігор Олександрович,
доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри управління проектами (Львівський РІДУ НАДУ)
Пасемко Галина Павлівна,
доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри економічної теорії (Харківський національний аграрний університет імені В. Докучаєва)
 
 
Шикеринець Василь Васильович,
кандидат наук з державного управління, доцент, завідувач кафедри організації туризму та управління соціокультурною діяльністю (Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника)

Захист відбувся 05.03.2015 р.

рішення спецради затверджено наказом МОН від 25.02.2016 р.      № 161

4

Булгаков Ігор
Миколайович

перший заступник начальника Територіального управління Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України в Одеській області

 

К 20.052.07

25.00.01 – теорія та історія державного управління

Становлення та розвиток системи державного управління забезпеченням промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду в Україні

 

 

Колісніченко Н.М.
– к.держ.упр, доцент, доцент кафедри регіональної політики та публічного адміністрування (Одеський РІДУ НАДУ)

1. Лахижа М.І.
д.держ.упр., професор, перший заступник директора (Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Полтавській обл.)


2. Клименко Н.Г.
– к.держ.упр., доцент, доцент кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою (НАДУ)

захист відбувся 10.07.2015 р. 

рішення спецради затверджено наказом МОН від 15.12.2015 р.       № 1292

5
Пістракевич Олена
Володимирівна
 
директор Товариства з обмеженою відповідальністю "Амжилтукр" (м. Київ)
 

К 20.052.07

25.00.01 – теорія та історія державного управління

Інституційна система Європейського Союзу: становлення та розвиток в умовах розширення
 
 
 

Грицяк І.А.
– д.держ.упр., професор, завідувач кафедри правознавства (Київський університет імені Б. Грінченка)

1. Стрельцов В.Ю.
– д.держ.упр., доцент, начальник управління інформатизації навчального процесу (ХарРІДУ НАДУ)
 
2. Попович В.В.
– к.держ.упр., директор Департаменту економіки (Івано-Франківська ОДА)

захист відбувся 10.07.2015 р. 

рішення спецради затверджено наказом МОН від 12.05.2016 р.       № 503

6

Сорока
Оксана
Ярославівна

начальник юридичного відділу Івано-Франківського національного медичного університету

 

К 20.052.07

25.00.01 – теорія та історія державного управління

Державне регулювання медичної діяльності на Прикарпатті в першій половині ХХ століття

Радиш Я.Ф.
– д.держ.упр, професор, професор кафедри управління охороною суспільного здоров’я (НАДУ)

1. Шиян О.І.
д.держ.упр., професор, зав. кафедри здоров’я людини (Львівський держ. ун‑т фізичної культури)

2. Долот В.Д.
– к.держ.упр., виконавчий директор (БО "Муніципальна лікарняна каса міста Києва", виконавчий директор)

захист відбувся 25.03.2016 р., 

рішення спецради затверджено наказом МОН від 01.07.2016 р.     № 750

7

Халавка
Тарас
Богданович

керівник проектів ЧМГО "Товариство "Український Народний Дім в Чернівцях"

 

К 20.052.07

25.00.01 – теорія та історія державного управління

Державне регулювання процесів міжетнічної інтеграції у прикордонних районах: теоретичний аспект

 

 

Кривцова О.М.
– к.держ.упр., доцент кафедри європейської інтеграції (Одеський РІДУ НАДУ)

1. Куц Ю.О.
– д.держ.упр., професор, зав. кафедри регіонального розвитку та місцевого самоврядування (ХарРІДУ НАДУ)

2. Молодцов О.В.
– д.держ.упр., доцент, професор кафедри публічного управління та адміністрування (ІФНТУНГ)

захист відбувся 25.03.2016 р., 

рішення спецради затверджено наказом МОН від 01.07.2016 р.     № 750

8
Івасенко
Сергій
Миколайович

– заступник голови ПАТ "Хмельницькгаз"
 

К 20.052.07,

25.00.01 – теорія та історія державного управління

Запобігання та протидія корупції в правоохоронних органах: організаційно-управлінський аспект
Михненко А.М.
– д. і. н., професор,  заслужений діяч науки і техніки України
1. Солових В.П.
– д. держ. упр., професор, професор кафедри політології та філософії (ХарРІДУ НАДУ)
 

2. Антонова О.В.
– к. держ. упр., доцент, вчений секретар (Дніпропетровський РІДУ НАДУ)

захист відбувся 03.06.2016 р.,

рішення спецради затверджено наказом МОН від 29.09.2016 р.      № 1166

9

Лі Жуйтін
– аспірант Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 

К 20.052.07,

25.00.01 – теорія та історія державного управління

Концепція нового державного управління Т. Геблера та Д. Озборна: теоретичні засади та практика
Неліпа Д.В.
– д. політ. н., доцент, зав. кафедри державного управління (Київський НУ імені Шевченка)
1. Руденко О.М.
– д. держ. упр., доцент, професор кафедри публічного управління та менеджменту організацій (Чернігівський НТУ)
 
2. Антонова О.В.
– к. держ. упр., доцент, вчений секретар (Дніпропетровський РІДУ НАДУ)            
захист відбувся 3 лютого 2017 р.
рішення спецради затверджено наказом МОН від 28.02.2017р.       № 331
10 Нагорна
Ганна
Олексіївна
– провідний фахівець відділу з координації наукової роботи та докторантури Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
 

К 20.052.07,

25.00.01 – теорія та історія державного управління

Соціальне проектування в державному управлінні: теоретичний аспект

Балабаєва З.В.
– д. філос. н.., професор, професор кафедри регіональної політики та публічного адміністрування (Одеський РІДУ НАДУ)

1. Кравченко С.О.
д. держ. упр., доцент, зав. кафедри публіч­ного у равління та адмініст­рування (Таврійський національний університет імені В.І. Вернад­сь­кого)   

2. Сивак Т.В.
– к. держ. упр., докторант кафедри парламентаризму та політичного менеджменту (НАДУ)  

захист відбувся 02.03.2018 р.,

рішення спецради затверджено наказом МОН від 16.05.2018 р.      № 480

11 Бисага
Катерина
Володимирівна
– старший фахівець з корпоративного управління ТОВ "Елтома (Україна)" (м. Київ)
 

К 20.052.07,

25.00.01 – теорія та історія державного управління

Державне управління у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом: європейський досвід для України

Грицяк І.А.
– д. держ. упр., професор, декан факультету права та міжнародних відносин (Київський університет імені Бориса Грінченка)

1. Кравченко С.О.
д. держ. упр., доцент, зав. кафедри публіч­ного управління та адміністрування (Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського

2. Твердохліб О.С.
– к. держ. упр., фахівець відділу методичного керівництва та організації навчання науково-методичного центру мережі освітніх установ цивільного захисту (Інститут державного управління у сфері цивільного захисту)

захист відбувся 13.09.2018 р.

 

рішення спецради затверджено наказом МОН від 18.12.2018 р.      № 1411

12 Савчук
Любов
Сергіївна
– методист кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при Президентові України
 

К 20.052.07,

25.00.01 – теорія та історія державного управління

Участь інститутів молодіжного парламентаризму у державотворчих процесах України: теоретико-методологічний аспект

 

 

Ларіна Н.Б.
– к. пед. н.., доцент, перший заступник директора Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів (Національна академія державного управління при Президентові України)

1. Грицяк І.А.
– д. держ. упр., професор, декан факультету права та міжнародних відносин (Київський університет імені Бориса Грінченка)

2. Тарасенко Т.М.
– к. держ. упр., доцент, доцент кафедри державного управління та місцевого самоврядування (Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України)

захист відбувся 25.01.2019 р.

 

рішення спецради затверджено наказом МОН від 23.04.2019 р.      № 544

13 Ларін
Станіслав
Васильович
– аспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою Національної академії державного управління при Президентові України
 

К 20.052.07,

25.00.01 – теорія та історія державного управління

Захист національних цінностей у сфері національної безпеки України: державно-управлінський аспект

 

 

Пошедін О.І.
– к. і. н.., доцент, доцент кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою (Національна академія державного управління при Президентові України)

1. Онищук С.В.
– д. держ. упр., доцент, начальник управління (Міжрегіональне управління НАДС у Чернівецькій, Івано-Франківській та Тернопільській областях)

2. Зозуля О.С.
– к. держ. упр., старший науковий співробітник (Науково-дослідний центр гуманітарних проблем Збройних Сил України)

захист відбувся 22.03.2019 р.

 

рішення спецради затверджено наказом МОН від 23.04.2019 р.      № 544

14 Опар
Наталія
Василівна
– асистент кафедри документознавства та інформаційної діяльності Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу
 

К 20.052.07,

25.00.01 – теорія та історія державного управління

Державне управління забезпеченням якості вищої освіти України в умовах євроінтеграції

Мазак А.В.
– к. держ. упр., доцент, доцент кафедри публічного управління та адміністрування (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу)

1. Прокопенко Л.Л.
д. держ. упр., професор, завідувач кафедри права та європейської інтеграції (Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України)

2. Андрейчук С.К.
– к. держ. упр., доцент, доцент кафедри соціології та соціальної  роботи (Національний університет "Львівська політехніка")

захист відбувся 03.10.2019 р.

рішення спецради затверджено наказом МОН від 16.12.2019 р.      № 1573

15 Шевченко
Наталія
Павлівна
– помічник адвоката Лютак Л.Л. (м. Калуш Івано-Франківської обл.)
 

К 20.052.07,

25.00.01 – теорія та історія державного управління

Державне управління процесами реформування системи пенсійного забезпечення України в контексті євроінтеграції

Малімон В.І.
– к. держ. упр., доцент, доцент кафедри публічного управління та адміністрування (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу)

1. Бульба В.Г.
д. держ. упр., професор, декан факультету публічного управління та адміністрування (Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України)

2. Нагорна Г.О.
– к. держ. упр., старший викладач кафедри публічного управління та регіоналістики (Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України)

захист відбувся 04.10.2019 р.

рішення спецради затверджено наказом МОН від 16.12.2019 р.      № 1573

16 Ленігевич
Богдан
Васильович
– заступник директора Долинського кооперативного об'єднання роздрібних торгових підприємств Івано-Франківської області
 

К 20.052.07,

25.00.01 – теорія та історія державного управління

Взаємодія органів державної влади з політичними партіями в контексті демократизації українського суспільства

 

Новак-Каляєва Л.М.
– д. держ. упр., доцент, професор кафедри державного управління (Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України)

1. Молодцов О.В.
д. держ. упр., доцент, професор кафедри публічного управління та адміністрування (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу)

2. Крюков О.І.
– д. держ. упр., професор, професор кафедри публічного адміністрування у сфері цивільного захисту навчально-науково-виробничого центру (Національний університет цивільного захисту України)

захист відбувся 21.02.2020 р.

 

рішення спецради затверджено наказом МОН від 02.07.2020 р.      № 886

17 Смачило
Степан
Михайлович
– завідувач відділення травматології комунального некомерційного підприємства "Обласна клінічна лікарня" Івано-Франківської обласної ради
 

К 20.052.07,

25.00.01 – теорія та історія державного управління

Трансформація соціальної функції демократичної держави в умовах глобалізації (кінець ХХ – початок ХХІ століття)

автореферат

дисертація

Радченко О.В.
д. держ. упр., професор, головний науковий співробітник (Національна академія державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького)

1. Бульба В.Г.
д. держ. упр., декан факультету публічного управління та адміністрування (Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України)

відгук

2. Обіход М.М.
– к. держ. упр.,  завідувач сектору з реалізації реформи системи інституційного догляду та виховання служби у справах дітей (Львівська обласна державна адміністрація)

відгук

захист відбувся 30.10.2020 р.

 

рішення спецради затверджено наказлм МОН від 29.06.2021 р       № 735

 

               
Учений секретар спецради К 20.052.07                      Мазак А.В.
 

  

Українська