Захист дисертацій

 

 

№ з/п
Прізвище, імя,
по-батькові,
посада
Науковий ступінь
Спеціалізована вчена рада, шифр та назва спеціальності
Тема дисертації
Науковий керівник (консультант)
Офіційні опоненти
Дата та місце захисту
  Яцишин Теодозія Михайлівна доктор технічних наук

Д 20.052.05,

21.06.01 – Екологічна безпека (технічні науки)

Розроблення наукових основ запобігання розвитку екологічно-небезпечних процесів нафтогазовидобувними об’єктами

 

Автореферат

Дисертація

Шкіца Леся Євстахівна

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інженерної та комп’ютерної графіки Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

Попович Василь Васильович, 

доктор технічних наук, доцент, начальник навчально-наукового інституту цивільного захисту Львівського державного університету безпеки життєдіяльності ДСНС України;

Пукіш Арсен Володимирович,

доктор технічних наук, начальник Служби охорони довкілля і моніторингових досліджень ПАТ «Укрнафта»;

Цибуля Сергій Дмитрович, 

доктор технічних наук, професор, директор навчально-наукового інституту механічної інженерії, технологій і транспорту Національного університету «Чернігівська політехніка»

Захист дисертації відбудеться “16” лютого 2021 р. об 1100 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради

Д 20.052.05 при Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу за адресою:

76019, м. Івано-Франківськ,

вул. Карпатська, 15

  Масікевич Андрій Юрійович доктор технічних наук

Д20.052.05,

21.06.01 – Екологічна безпека (технічні науки)

«Науково-практичні засади підвищення рівня екологічної безпеки Покутсько-Буковинських Карпат»

 

 

Автореферат

Дисертація

Мальований Мирослав Степанович,

доктор технічних наук, професор,

завідувач кафедри екології та збалансованого природокористування Національного університету «Львівська політехніка»

Трохименко Ганна Григорівна, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри екології та природоохоронних технологій Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова;

vidguk

Побережний Любомир Ярославович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри хімії Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу;

Відгук

Петрук Василь Григорович, доктор технічних наук, професор, директор Інституту екологічної безпеки та моніторингу довкілля Вінницького національного технічного університету;

Відгук

Захист дисертації відбудеться “27” листопада 2020 р. об 1100 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради

Д 20.052.05 при Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу за адресою:

76019, м. Івано-Франківськ,

вул. Карпатська, 15

 

Москальчук Наталія Михайлівна

кандидат технічних наук

Д20.052.05,

21.06.01 – Екологічна безпека (технічні науки)

Підвищення рівня екологічної безпеки при використанні енергії вітру в Карпатському регіоні

Автореферат

Дисертація

Адаменко Ярослав Олегович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри екології Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

Волошкіна Олена Семенівна, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри охорони праці та навколишнього середовища Київського національного університету будівництва та архітектури;

Відгук

Радомська Маргарита Мирославівна, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри екології Національного авіаційного університету

Відгук

Захист дисертації відбудеться “12” грудня 2019 р. о 1400 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради

Д 20.052.05 при Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу за адресою:

76019, м. Івано-Франківськ,

вул. Карпатська, 15

 

Пукіш Арсен Володимирович

доктор технічних наук

Д20.052.05,

21.06.01 – Екологічна безпека (технічні науки)

Науково-практичні основи захисту довкілля під час розробки нафтогазових родовищ України на завершальній стадії

Автореферат

Дисертація

 

Мандрик Олег Миколайович, доктор технічних наук, професор, перший проректор Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

Триснюк Василь Миколайович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу досліджень навколишнього середовища Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору Національної академії наук України;

Відгук

Петрушка Ігор Михайлович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри екологічної безпеки та природоохоронної діяльності Національного університету «Львівська політехніка»;

Відгук

Акульшин Олександр Олексійович, доктор технічних наук, доцент, заступник Голови Правління з наукової роботи Акціонерного    товариства «Український нафтогазовий інститут».

Відгук

Захист дисертації відбудеться “12” грудня 2019 р. о 1030 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради

Д 20.052.05 при Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу за адресою:

76019, м. Івано-Франківськ,

вул. Карпатська, 15

               

Завідувач відділу аспірантури і докторантури   В. Р. Процюк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Українська