Захист дисертацій

Додаткова інформація: 

Захисти дисертацій за 2019р.

№ з/п
Прізвище, імя,
по-батькові,
посада
Науковий ступінь
Спеціалізована вчена рада, шифр та назва спеціальності
Тема дисертації
Науковий керівник (консультант)
Офіційні опоненти
Дата та місце захисту
   1

Потятинник Тарас Володимирович

головний фахівець виробничого відділу філії газопромислового управління «Львівгазвидобування» АТ «Укргазвидобування»

к.геол.наук

К 20.052.01

04.00.22 – геофізика

Підвищення інформативності геофізичних досліджень для встановлення інтервалів обводнення газонасичених порід неогенових відкладів Більче-Волицької зони Передкарпаття

Автореферат

Дисертація

Федоришин Дмитро Дмитрович

доктор геологічних наук, професор, завідувач кафедри нафтогазової геофізики (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу)

Коболєв Володимир Павлович

 доктор геологічних наук, професор, головний науковий співробітник (Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України) 

Відгук першого опонента

Старостiн Андрiй Вiкторович

кандидат геологічних наук, головний геофізик (ПАТ «Укрнафта»)

Відгук другого опонента

15.02.2019р.

о 11оо  год.

у конференцзалі бібліотеки ІФНТУНГ

2

Штогрин Людмила Василівна

старший викладач кафедри геотехногенної безпеки та геоінформатики, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

к.геол.наук

К 20.052.01

04.00.22 – геофізика

Просторово-часові геофізичні та супутні чинники прогнозування зсувних процесів у Карпатському регіоні України

Автореферат

Дисертація

Кузьменко Едуард Дмитрович

доктор геолого-мінералогічних наук, професор, завідувач кафедри геотехногенної безпеки та геоінформатики Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

Тяпкін Олег Костянтинович

 доктор геологічних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри геофізичних методів розвідки Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» 

Відгук першого опонента

Онищук Віктор Іванович

кандидат геологічних наук, доцент кафедри геофізики ННІ “Інститут геології” Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Відгук другого опонента

27.08.2021р.

о 11оо  год.

у конференцзалі бібліотеки ІФНТУНГ

Завідувач відділу аспірантури і докторантури   В. Р. Процюк

 

 

Українська