Наукова школа

 

 

НАУКОВА ШКОЛА «ДІАГНОСТИКА ТА СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ТЕХНІЦІ І СОЦІУМІ

    Основні наукові досягнення:

  • розроблено теоретичні основи вібраційної діагностики установок електровідцентрових насосів (УЕВН) та методологічні засади діагностики глибинно-насосних штангових установок (ГНШУ) для видобутку нафти, а також методологічні засади вібраційної діагностики бурильної колони (БК), на базі яких створені діагностичні моделі установок ЕВН, ГНШУ та БК, що дозволяють прогнозувати розвиток дефектів, класифікувати їх, визначити напрям їх розвитку і зв’язок з іншими дефектами;
  • створено методи стендового діагностування вузлів УЕВН — заглибного електродвигуна та відцентрового насоса, в тому числі норми рівня їх вібрації, що покладені в основу регламентуючих документів, а також технічні засоби для їх реалізації; методику селективного збирання вузлів УЕВН, а також методи і технічні засоби діагностування та прогнозування УЕВН, ГНШУ і породоруйнівного інструменту в процесі експлуатації; вдосконалено традиційні методи діагностування ГНШУ — розроблено методи і мікропроцесорні системи автоматичного розпізнавання динамограм на основі перетворення Уолша та автоматичного діагностування ГНШУ на основі вейвлет перетворення, вдосконалено статичну діагностичну модель верстата-качалки та створено її динамічну діагностичну модель; розроблено пружну муфту ПМ-180, призначену для захисту елементів БК від динамічних навантажень, що виникають при бурінні свердловин шарошковими долотами; розроблено методи і мікропроцесорні засоби контролю технічного стану: вузлів газоперекачувальних агрегатів з трубопровідною обв’язкою, відцентрових насосних агрегатів для систем підтримання пластових тисків, ливарних автома-тичних ліній та робочих органів вертикальних валкових млинів;
  • розроблено новий науковий напрям — математичні методи контролю НДС об’єктів нафтогазового комплексу за відомими переміщеннями певної множини точок їх поверхні з урахуванням діючих силових факторів та комплексного тривимірного характеру процесу деформування, на базі якого: запропоновано розрахунковий метод оперативного контролю НДС відкритих ділянок магістральних трубо-проводів (МТ), а також метод і мікропроцесорний пристрій для контролю конфігурації форми перерізу труби МТ; метод оцінки НДС стінки вертикальних стальних циліндричних резервуарів та систему їх контролю на базі лазерного сканеру для безконтактного вимірювання координат точок поверхні стінки резервуару;
  • запропоновано методи та принципові рішення з метою розширення функціональних можливостей приладів контролю переміщень (ПКП) для розподілених інформаційно-вимірювальних комплексів на основі безконтактних перетворювачів фаза-код, розроблені та експериментально досліджені методи підвищення завадостійкості спектрально-фазових сигналів ПКП;
  • досліджено залежність між зміною характеристик акустичних процесів у середовищі технологічного трубопроводу від місця несанкціонованого доступу, розмірів врізки і кількості врізок, розроблено метод контролю за несанкціонованим доступом до технологічного трубопроводу із використанням збуджених коливань, згенерованих на основі використання завадостійких кодів, а також створено мікропроцесорну систему локалізації витоків;
  • започатковано методологічні засади побудови і дослідження режимів роботи складних розподілених WEB-орієнтованих систем управління і діагностування, в межах яких розроблені: система контролю рівня нафтопродуктів у резервуарних парках; автоматизована інформаційно-вимірювальна система контролю рівня і прогнозування паводкових вод; система дистанційного моніторингу та прогнозування рівня і концентрації розсолів у Домбровському кар’єрі та засолення території Калуського промислового району; автоматизована система управління водозабезпеченням, зокрема дистанційного моніторингу показів будинко-вих лічильників; запропонована структура WEB-орієнтованих Smart Grid систем управління розподіленими об’єктами енергетики та ін.;
  • започатковані концептуальні основи і методологія проектування адаптивних комплексів дистан-ційного навчання студентів технічних спеціальностей, у межах якої розпочато розробку та впровадження в навчальний процес адаптивної системи діагностування рівня знань студентів.
Українська