Списки зарахованих 2020

Додаткова інформація: 
на навчання за другим (магістерським) рівнем вищої освіти до інституту післядипломної освіти на заочну форму навчання за кошти фізичних (юридичних) осіб за конкурсом відповідно до середнього балу додатка до диплому, результатів іспиту з іноземної мови/єдиного вступного іспиту з іноземної мови, фахових вступних випробувань
Українська