Рейтинг студентів

Рейтинг студентів 2-4 курсів 

за результатами осінньої заліково-екзаменаційної сесії 2020/2021 навчального року:

reytyng_2020-2021_osinnya_sesiya.pdf

Українська