Навчально-методичні розробки

Навчально-методичні розробки

Назва Література
1 Агентно-орієнтоване програмування

Руденко, О. Г. Штучні нейронні мережі. [Текст] : навч. посіб. / О. Г. Руденко, Є. В. Бодянський. Глибовець, М. М. Штучний інтелект [Текст] : підручник / М. М. Глибовець, О. В. Олецький.

2 Алгоритми та структури даних

Лютак, І. З. Алгоритми і структури даних [Текст] : лаб. практикум / І. З. Лютак. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. – 100 с.

Вирт, Н. Алгоритмы и структуры данных [Текст] / Н. Вирт ; пер. с англ. – М. : Мир, 1989. – 360 с.

Торстейнсон, П. Архитектура. NET и программирование с помощью Visual C++. [Текст] / П. Торстейнсон, Р. Д. Оберг ; пер. с англ. – М. : Изд. дом "Вильямс", 2002. – 656 с.

3 Аналіз вимог до програмного забезпечення

Храбатин, Р. І. Аналіз вимог програмного забезпечення [Текст] : конспект лекцій та лабораторний практикум / Р. І. Храбатин, В. В. Бандура.

4 Архітектура та проектування програмного забезпечення

Бандура, В. В. Архітектура та проектування програмного забезпечення [Текст] : конспект лекцій / В. В. Бандура, Р. І. Храбатин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. – 240 с. – (Кафедра програмного забезпечення автоматизованих систем).

Бандура, В. В. Архітектура та проектування програмного забезпечення [Текст] : лаб. практикум / В. В. Бандура. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. – 75 с. – (Кафедра програмного забезпечення автоматизованих систем).

5 Бази даних

Юрчишин, В. М. Організація баз даних [Текст] : навч. посіб. / В. М. Юрчишин, Б. В. Клим. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2008. – 112 с. – (Кафедра програмного забезпечення автоматизованих систем).

Вовк, Р. Б. Організація баз даних: [Текст] : практикум / Р. Б. Вовк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 102с. – (Каф. програмного забезпечення автоматизованих систем).

Клим, Б. В. Проектування розподілених баз даних [Текст] : конспект лекцій / Б. В. Клим, В. М. Юрчишин, Т. В. Дитко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. – 127 с. – (Кафедра програмного забезпечення автоматизованих систем)

6 Бази даних (частина II)

Вовк, Р. Б. Організація баз даних: [Текст] : практикум / Р. Б. Вовк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 102с. – (Каф. програмного забезпечення автоматизованих систем).

Організація баз даних та знань [Текст] : метод. вказівки / Б. В. Клим, В. В. Бандура, Т. О. Ваврик [et al.]. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. – 105 с. – (Кафедра програмного забезпечення автоматизованих систем).

7 Безпека програм та даних

Пасєка, М. С. Високорівневі технології обробки мовної інформації [Текст] : лаб. практикум / М. С. Пасєка. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – 46 с. – (Кафедра програмного забезпечення автоматизованих систем).

8 Групова динаміка і комунікації

Юрчишин, В. М.  Групова динаміка і комунікації [Текст] : методичні вказівки для практичних робіт і самостійної роботи / В. М. Юрчишин, Л. М. Гобир. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 107 с. – (Каф. програмного забезпечення автоматизованих систем).

Юрчишин, В. М.  Групова динаміка та комунікації [Текст] : конспект лекцій / В. М. Юрчишин, Л. М. Ходак, Л. М. Гобир. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. – 146 с. – (Кафедра програмного забезпечення автоматизованих систем)

Яцишин, М. М. Теорія прийняття рішень [Текст] : лабораторний практикум / М. М. Яцишин, В. М. Юрчишин. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 43 с. – (Кафедра програмного забезпечення автоматизованих систем).

9 Дискретні структури

Демчина, М. М. Дискретні структури [Текст] : лабораторний практикум / М. М. Демчина. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 53 с. – (Каф. програмного забезпечення автоматизованих систем)

Демчина, М. М. Формальні методи програмної інженерії [Текст] : конспект лекцій. Дискретні структури / М. М. Демчина, В. М. Юрчишин, В. І. Шекета. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – 94 с. – (Кафедра програмного забезпечення автоматизованих систем)

10 Емпірічні методи програмної інженерії

Незамай, Б. С. Емпіричні методи програмної інженерії [Текст] : конспект лекцій / Б. С. Незамай, М. М. Яцишин, Т. В. Дитко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – 74 с.

11 Інтелектуальні системи аналізу даних

Яцишин, М. М. Інтелектуальні системи аналізу даних [Текст] : методичні вказівки для виконання курсового проектування / М. М. Яцишин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 58 с. – (Кафедра програмного забезпечення автоматизованих систем).

12 Комп'ютерна дискретна математика

Лютак, І. З. Методи та засоби комп'ютерних інформаційних технологій [Текст] : методичні вказівки до виконання курсових робіт / І. З. Лютак, В. В. Бандура. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. – 56 с. – (Кафедра програмного забезпечення автоматизованих систем).

13 Конструювання програмного забезпечення

Соммервилл, И. Инженерия программного обеспечения. [Текст] / И. Соммервилл ; пер. с англ. – 6-е изд. – М. : Изд. дом "Вильямс", 2002. – 624 с. : ил. – 602-617.

Юрчишин, В. М. Моделювання процесу розробки програмного забезпечення [Текст] : конспект лекцій / В. М. Юрчишин, В. Я. Піх. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. – 79 с. – (Кафедра програмного забезпечення автоматизованих систем).

14 Людино-машинний інтерфейс

Пасєка, М. С. Людино-машинний інтерфейс [Текст] : конспект лекцій / М. С. Пасєка. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. – 194 с. – (Кафедра програмного забезпечення автоматизованих систем)

15 Менеджмент проектів програмного забезпечення

Храбатин, Р. І.  Менеджмент проектів програмного забезпечення [Текст] : лаб. практикум / Р. І. Храбатин, Л. М. Гобир. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – 38 с. – (Кафедра програмного забезпечення автоматизованих систем).

16 Методи та засоби обробки знань в геології нафти і газу

Шекета, В. І.  Теорія алгоритмів та математичні основи представлення знань [Текст] : конспект лекцій / В. І. Шекета, В. М. Юрчишин, Т. О. Ваврик. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. – 98 с. – (Кафедра програмного забезпечення автоматизованих систем).

17 Методологічні основи наукових досліджень в нафтогазовій галузі

Юрчишин, В. М. Методологічні основи наукових досліджень в нафтогазовій галузі [Текст] : конспект лекцій / В. М. Юрчишин, О. Ф. Козак, Р. Б. Вовк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – 164 с.

18 Мови програмування для web

Гаевский, А. Ю. Самоучитель по созданию WEB-страниц: HTML, JavaScript и Dynamic HTML. [Текст] / А. Ю. Гаевский, В. А. Романовский. – К. : А.С.К., 2002. – 472 с

Комолова, Н. В.  HTML [Текст] : учеб. курс / Н. В. Комолова. – С.Пб. : Питер, 2006. – 268 с.

19 Моделювання програмного забезпечення

Юрчишин, В. М. Моделювання програмного забезпечення [Текст] : конспект лекцій / В. М. Юрчишин, Л. І. Випасняк, Р. Б. Вовк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. – 166 с.

Пасєка, М. С. Моделювання програмного забезпечення [Текст] : конспект лекцій / М. С. Пасєка. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 183 с. – (Кафедра програмного забезпечення автоматизованих систем)

20 Мультимедіа - системи

Лютак, І. З. Графічне та геометричне проектування [Текст] : конспект лекцій / І. З. Лютак, Р. М. Федорак. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. – 209 с. – (Кафедра програмного забезпечення автоматизованих систем)

21 Об'єктно-орієнтоване програмування

Федорак, Р. М. Об'єктно-орієнтоване програмування [Текст] : конспект лекцій / Р. М. Федорак, В. В. Бандура. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. – 147 с. – (Кафедра програмного забезпечення автоматизованих систем).

22 Операційні системи

Бондаренко, М. Ф. Операційні системи [Текст] : навч. посіб. / М. Ф. Бондаренко, О. Г. Качко. – Х. : СМІТ, 2008. – 432 с.

Паньків, Х. В.  Операційні системи [Текст] : лаб. практикум / Х. В. Паньків. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015.

23

Операційні системи UNIX

Броновський, І. В. Операційні системі UNIX [Текст] : лабораторний практикум / І. В. Броновський, В. Т. Космірак, М. М. Яцишин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 36 с.

24 Основи крос-платформенного програмування

Бандура, В. В. Основи кросплатформенного програмування [Текст] : конспект лекцій / В. В. Бандура. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. – 172 с. – (Кафедра програмного забезпечення автоматизованих систем).

Крос-платформенне програмування (мовою JAVA) [Текст] : конспект лекцій / В. М. Юрчишин, І. З. Лютак, В. І. Шекета, Л. І. Випасняк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. – 127с. – (Кафедра програмного забезпечення автоматизованих систем).

25 Основи програмної інженерії

Юрчишин, В. М.  Основи програмної інженерії [Текст] : конспект лекцій / В. М. Юрчишин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. – 222 с. – (Кафедра програмного забезпечення автоматизованих систем)

Юрчишин, В. М. Основи програмної інженерії [Текст] : методичні вказівки для лабораторних робіт і самостійної роботи / В. М. Юрчишин, Л. М. Гобир. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 107 с. – (Каф. програмного забезпечення автоматизованих систем).

26 Основи програмування

Юрчишин, В. М.  Програмування [Текст] : навч. посіб. / В. М. Юрчишин, Б. В. Клим, В. Б. Кропивницька. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. – 188 с. – (Кафедра програмного забезпечення автоматизованих систем).

Юрчишин, В. М. Програмування [Текст] : навч. посіб. / В. М. Юрчишин, Б. В. Клим, В. Б. Кропивницька. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. – 124 с. – (Кафедра програмного забезпечення автоматизованих систем)

27 Паралельне програмування

Демчина, М. М. Паралельне програмування [Текст] : конспект лекцій / М. М. Демчина. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. – 176 с. – (Кафедра програмного забезпечення автоматизованих систем).

Демчина, М. М.  Паралельне програмування [Текст] : лабораторний практикум /М. М. Демчина. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 44 с. – (Каф. програмного забезпечення автоматизованих систем)

28 Програмні системи для математичних розрахунків та моделей

Зайцев, Г. Ф.  Теорія автоматичного управління [Текст] : навч. посіб. / Г. Ф. Зайцев, В. К. Стеклов, О. І. Бріцький. – К. : Техніка, 2002. – 688 с.

Сав'юк, Л. О.  Теорія автоматичного управління. Початки програмуваня у середовищі MatLab. Основні можливості пакету для аналізу лінійних неперервних САУ [Текст] : метод. вказівки / Л. О. Сав'юк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. – 140 с. – (Кафедра комп’ютерних технологій в системах управління і автоматики).

29 Проектний практикум

Пасєка, М. С. Проектний практикум [Текст] : конспект лекцій / М. С. Пасєка. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 90 с. – (Кафедра програмного забезпечення автоматизованих систем).

30 Професійна практика програмної інженерії

Бандура, В. В. Професійна практика програмної інженерії [Текст] : конспект лекцій / В. В. Бандура, Р. І. Храбатин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – 145 с. – (Кафедра програмного забезпечення автоматизованих систем).

Юрчишин, В. М.  Виробнича практика [Текст] : програма та методичні рекомендації / В. М. Юрчишин, Г. Я. Ширмовський, Л. В. Саманів. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. – 12 с. – (Кафедра програмного забезпечення автоматизованих систем)

31 Розробка web-застосувань Лютак, І. З. Розроблення веб-застосувань [Текст] : конспект лекцій / І. З. Лютак. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. – 92 с. – (Кафедра програмного забезпечення автоматизованих систем)
32 Технології компонентного програмного забезпечення

Лютак, І. З. Методи та засоби комп'ютерних інформаційних технологій [Текст] : конспект лекцій / І. З. Лютак, В. М. Юрчишин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. – 252 с. : іл. – (Кафедра програмного забезпечення автоматизованих систем)

33 Якість програмного забезпечення та тестування

Бандура, В. В. Якість програмного забезпечення та тестування [Текст] : конспект лекцій / В. В. Бандура, С. В. Гаврищук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 56 с. – (Каф. програмного забезпечення автоматизованих систем).

Українська