Завідувач кафедри

 

Шекета Василь Іванович

Посада: Завідувач кафедри

Вчене звання: Професор

Науковий ступінь: Доктор технічних наук

 

дата народження :  26.08.1973

Наукові ступені

кандидат технічних наук за спеціальністю 05.13.06.– «Інформаційні технології», 1999, ДК №005131, Херсонський національний технічний університет

доктор технічних наук за спеціальністю  05.13.06.– «Інформаційні технології», 2017, ДД №007109,  інститут проблем математичних машин і систем НАН України

Тема дисертації к.т.н.  «ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ НАФТОГАЗОНОСНИХ ПОКЛАДІВ»

Тема дисертації д.т.н.  «МЕТОДОЛОГІЯ  МОДЕЛЮВАННЯ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ у ЗНАННЯ-ОРІЄНТОВАНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ КЕРУВАННЯ  БУРІННЯМ »

Займані посади :

асистент кафедри прикланої математики ІФНТУНГ                      1995–1999

доцент (по наказу) кафедри прикладної математики ІФНТУНГ   1999–2001

доцент кафедри прикладної математики ІФНТУНГ                       2001–2004

доцент кафедри програмного забезпечення автоматизованих систем  ІФНТУНГ   2004­ – 2018 

професор (по наказу) кафедри програмного забезпечення автоматизованих систем  ІФНТУНГ  2018­ –  

Стаж викладацької та науково-педагогічної роботи :  23  роки

Захищених аспірантів                2

Виданих монографій                 2

Опонування дисертацій            1

(2014, Дніпропетровськ, НГУ)

Всього публікацій                      103 

З них науково-метричних         11

E-Пошта: vasylsheketa@gmail.com

 

 

Українська