Структура ІОЦ

 

До складу ІОЦ входять:

 • лабораторія програмного забезпечення та електронних мереж;
 • група забезпечення навчального процесу;
 • лабораторія технічного обслуговування ;
 • лабораторія автоматизованих систем управління (АСУ);
 • сектор забезпечення взаємодії з ЄДЕБО інформаційно-обчислювального центру.

 

Лабораторія програмного забезпечення та електронних мереж проводить:

 • обслуговування програмно-технічного комплексу , що забезпечує функціонування комп’ютерної мережі університету та доступ до всесвітньої мережі Інтернет;
 • впровадження та дослідну експлуатацію системного програмного забезпечення та пакетів прикладних програм,
 • експлуатацію та модернізацію комп’ютерних мереж.
 • технічну підтримку WEB-сторінки університету;
 • забезпечення комплексного захисту інформації на основі розроблених програм і методик, дотримання державної таємниці;
 • встановлення та підтримку системного програмного забезпечення на комп’ютерах, які експлуатуються в усіх підрозділах університету;
 • дослідну експлуатацію системного програмного забезпечення та пакетів прикладних програм.

Група забезпечення навчального процесу проводить:

 • експлуатацію комп’ютерних класів, які знаходяться на балансі ІОЦ ;
 • розробку програмного забезпечення для навчального процесу;
 • контроль виконання розкладу навчального процесу в комп’ютерних класах університету.
 • тестові випробування під час екзаменаційних сесій та фахові і вступні випробування абітурієнтів.

Лабораторія технічного обслуговування проводить:

 • діагностику засобів комп’ютерної техніки та дає заключення про технічний стан техніки;
 • технічне обслуговування та ремонт засобів комп’ютерної техніки;
 • планово-профілактичні ремонти засобів комп’ютерної техніки;
 • ремонт, заправку і відновлення картриджів лазерних принтерів.
 • проектування, монтаж і ремонт охоронної сигналізації;
 • забезпечення технічного обслуговування пожежної сигналізації організаціями, які мають відповідні ліцензії;
 • монтаж, ремонт та технічне обслуговування комп’ютерної мережі університету.

Лабораторія автоматизованих систем управління:

 • розробляє, впроваджує та супроводжує прикладне програмне забезпечення для підрозділів університету (приймальної комісії, відділу кадрів, бухгалтерії, інших підрозділів);
 • розробляє, підтримує програмне забезпечення та адмініструє електронну систему моніторингу успішності студентів;
 • розробляє, підтримує програмне забезпечення та адмініструє електронну систему опитування студентів;
 • розробляє, підтримує програмне забезпечення та адмініструє електронну систему визначення рейтингу науково-педагогічних працівників, кафедр та інститутів;
 • розробляє та супроводжує системи тестування абітурієнтів та моніторингу знань студентів;
 • розробляє та супроводжує програмне забезпечення для підготовки до друку документів про вищу освіту;.
 • готує інформацію, яка необхідна ректорату для оперативного управління університетом.

 

Сектор забезпечення взаємодії з ЄДЕБО інформаційно-обчислювального центру (СЗВЄДЕБО ІОЦ) забезпечує:

 • замовлення і підготовку до друку документів про освіту для випускників ІФНТУНГ;
 • замовлення студентських квитків;
 • контроль за правильністю внесення наказів в ЄДЕБО по здобувачах вищої освіти;
 • постійні консультації операторам ЄДЕБО структурних підрозділів університету;
 • налаштування робочих станцій для користувачів ЄДЕБО;
 • підтримка актуальних даних у модулі «Заклад освіти», додавання нової інформації або заміна її;
 • перевірка достовірності даних по акредитації та ліцензуванню. 
Українська